Ontdek › Plan

MiRaS

Aangemaakt: 29 oktober 2018

Veilige stad

Mitigatie van Radicalisering van jongeren door Self-empowerment

Ons project beoogt beginnende radicaliseringsprocessen om te buigen. MiRaS richt zich op preventie van radicalisering. Allereerst door het proces van radicalisering inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Vervolgens door het te voorkomen middels een wetenschappelijk onderbouwde methode en een toolkit voor docenten, in de vorm van een bordspel: ‘Vallen en Opstaan’. Ook gaan we een Game App lanceren waarbij het spel digitaal gespeeld kan worden. Zo kunnen we de toegankelijkheid vergemakkelijken en ook het spel uitbreiden met name in onze doelgroep. We richten ons met dit project op jongeren tussen de 10 en 18 jaar, binnen het islamitische deel van de samenleving. Het gaat voornamelijk om kwetsbare jongeren waarbij hun situatie en/of achtergrond de kans op radicalisering groter maakt dan bij leeftijdsgenoten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met dit project gaan we de radicalisering in Rotterdam tegen. Wij maken de jongeren duidelijk dat ze er mogen zijn en ertoe doen. We gaan preventief te werk, We maken het onderwerp bespreekbaar en maken de jongeren bewust van hun relatieve rijkdom, we laten aan kinderen zien wat ze wél hebben. We maken ze weerbaar door ze een verminderde dreiging vanuit de out-group te laten voelen. Door een positief groepsgevoel te stimuleren, kunnen we de straatintimidatie tegengaan.

Waarom vernieuwend?

Tot nu toe is de aanpak gericht geweest op deradicalisering (als – bij wijze van spreken – het kalf al verdronken is), zonder resultaat waarop men hoopte. MiRaS richt zich wél op preventie. Het project leidt tot een methode en een toolkit voor leerkrachten en docenten om verlegenheid omtrent het onderwerp te transformeren in professionaliteit. Bij ons zijn er nog geen andere games bekend die speciaal voor onze doelgroep zijn en die zich specifiek richten op de preventie van radicalisering.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Afbeelding1

Doe mee

Organisatie: Stichting Islamitisch Kenniscentrum

Contactpersoon: Drs. Alper Alasag

Wij zoeken

Wij zijn nog op zoek naar financiële steun om het spel en de game (app) te kunnen realiseren.

Gerelateerde Plannen

Beukelswij

BeukelsWij: Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving rondom Beukelsweg en Beukelsdijk realiseren doort gedrag van verkeersdeelnemers met innovatieve maatregelen te beïnvloeden. Onze missie: het gevoel van een woonwijk creëren voor bewoners aan deze doorgaande weg.

Bekijk dit plan
010 analytics 01

010 ANALYTICS

010 Analytics is een experiment gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in de stad Rotterdam door aan de slag te gaan met het analyseren van maatschappelijke spanningen, polarisatie en sentimenten op digitale platformen

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Ocolus samsung gear aut vrij

Virtual Buurtpreventie Academy Rotterdam

Om buurtpreventieteams optimaal voor te bereiden op onveilige situaties, ontwikkelen wij een Virtual Reality training. Dankzij deze levensechte en vernieuwende aanpak krijgen teamleden meer zelfvertrouwen en is Buurtpreventie klaar voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Logo

Blijvend uit de Bajes

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

Bekijk dit plan
Large city crowd walking down street red slow 1012434

De zorgzame wijk

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan

Secure ticketing 010 - voorkom ticketfraude

Met Securitix willen wij ticketingfraude tegengaan bij evenementen zoals populaire concerten en sportwedstrijden binnen de stad. Dit willen wij bereiken door (pop)cultuurpartners te verenigen en hen een veilig ticketingplatform te bieden.

Bekijk dit plan
Meer plannen