Ontdek › Plan

Naar nieuwe comfort zones

Aangemaakt: 12 april 2017

Heb hart voor onderwijs

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Voorziene wereldvraagstukken in combinatie met grote transities en technologische ontwikkelingen in een verstedelijkte wereld vragen om een nieuwe manier van leren, op basis van internationale samenwerking. We bieden jongeren (hoger onderwijs, trainees) van Rotterdam de kans om in korte en intensieve projecten (boosts for the better) te innoveren met studenten uit Singapore voor de leefbaarheid van de samenleving (educatief, economisch en maatschappelijk) in een verstedelijkte wereld.

Jongeren uit deze twee wereldsteden innoveren wederkerig aan vernieuwende concepten en implementatieplannen om educatieve, economische en maatschappelijke waarde voor de stad te creëren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Onderwijs, ondernemers en overheid kunnen een jeugdig perspectief verkrijgen op vraagstukken die voor de wereldhavenstad Rotterdam van morgen van belang zijn. Rotterdam kan met jongeren uit de min of meer vergelijkbare wereldhavenstad Singapore leren van andere inzichten, gebruiken en innovatiekracht.

Waarom vernieuwend?

Wereldvraagstukken in combinatie met technologische ontwikkelingen en verstedelijking worden met peer-learning interdisciplinair en intercultureel aangepakt door jonge mensen met hun eigen perspectief op de wereld en de stad. Ze doen dit met intensieve wederkerige internationalisatieprojecten gericht op innovatie voor de stad van morgen, de zogenoemde 'boosts for the better'. Jongeren dragen oplossingsgericht bij aan educatieve, economische en maatschappelijke systeemveranderingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Yp2

Doe mee

Organisatie: CURIOZY

Contactpersoon: Hans Stavleu

E-mail: hans.stavleu@gmail.com

Telefoon: +31 6 53 83 00 97

Wij zoeken

Organisaties (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) die mee willen denken om ons plan verder vorm te geven voor Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Koeientuin ztekst 2

Floating Farm Educatie

De Floating Farm (FF) wil basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam verbinden met de agrarische sector (veehouderij) en dit combineren met kennis over een gezond voedingspatroon.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Istock 538026338

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Bekijk dit plan
Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan
Klaar voor de toekomst

010010 010 Klaar voor de toekomst

We zitten aan de vooravond van een enorme technologische versnelling. Willen we daar als Rotterdam op voorbereid zijn dan moeten we zorgen dat onze kinderen daarop zijn voorbereid anders missen we de boot!

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde ondersteuning bij TOS

Een eerlijke kans voor kinderen met TOS in het reguliere onderwijs, gepassioneerde onderwijs- en opvoedingsondersteuning.

Bekijk dit plan
Meer plannen