Ontdek › Plan

Naar nieuwe comfort zones

Aangemaakt: 12 april 2017

Heb hart voor onderwijs

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Voorziene wereldvraagstukken in combinatie met grote transities en technologische ontwikkelingen in een verstedelijkte wereld vragen om een nieuwe manier van leren, op basis van internationale samenwerking. We bieden jongeren (hoger onderwijs, trainees) van Rotterdam de kans om in korte en intensieve projecten (boosts for the better) te innoveren met studenten uit Singapore voor de leefbaarheid van de samenleving (educatief, economisch en maatschappelijk) in een verstedelijkte wereld.

Jongeren uit deze twee wereldsteden innoveren wederkerig aan vernieuwende concepten en implementatieplannen om educatieve, economische en maatschappelijke waarde voor de stad te creëren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Onderwijs, ondernemers en overheid kunnen een jeugdig perspectief verkrijgen op vraagstukken die voor de wereldhavenstad Rotterdam van morgen van belang zijn. Rotterdam kan met jongeren uit de min of meer vergelijkbare wereldhavenstad Singapore leren van andere inzichten, gebruiken en innovatiekracht.

Waarom vernieuwend?

Wereldvraagstukken in combinatie met technologische ontwikkelingen en verstedelijking worden met peer-learning interdisciplinair en intercultureel aangepakt door jonge mensen met hun eigen perspectief op de wereld en de stad. Ze doen dit met intensieve wederkerige internationalisatieprojecten gericht op innovatie voor de stad van morgen, de zogenoemde 'boosts for the better'. Jongeren dragen oplossingsgericht bij aan educatieve, economische en maatschappelijke systeemveranderingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Yp2

Doe mee

Organisatie: CURIOZY

Contactpersoon: Hans Stavleu

E-mail: hans.stavleu@gmail.com

Telefoon: +31 6 53 83 00 97

Wij zoeken

Organisaties (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) die mee willen denken om ons plan verder vorm te geven voor Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Artikel ad 20 maart 2018

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen.

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Banner kiesjekoers

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Img 0473

Plan Naschoolse Educatieve Activiteiten

Na school, op school en voor iedereen

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Meer plannen