Ontdek › Plan

Naar nieuwe comfort zones

Aangemaakt: 12 april 2017

Heb hart voor onderwijs

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Voorziene wereldvraagstukken in combinatie met grote transities en technologische ontwikkelingen in een verstedelijkte wereld vragen om een nieuwe manier van leren, op basis van internationale samenwerking. We bieden jongeren (hoger onderwijs, trainees) van Rotterdam de kans om in korte en intensieve projecten (boosts for the better) te innoveren met studenten uit Singapore voor de leefbaarheid van de samenleving (educatief, economisch en maatschappelijk) in een verstedelijkte wereld.

Jongeren uit deze twee wereldsteden innoveren wederkerig aan vernieuwende concepten en implementatieplannen om educatieve, economische en maatschappelijke waarde voor de stad te creëren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Onderwijs, ondernemers en overheid kunnen een jeugdig perspectief verkrijgen op vraagstukken die voor de wereldhavenstad Rotterdam van morgen van belang zijn. Rotterdam kan met jongeren uit de min of meer vergelijkbare wereldhavenstad Singapore leren van andere inzichten, gebruiken en innovatiekracht.

Waarom vernieuwend?

Wereldvraagstukken in combinatie met technologische ontwikkelingen en verstedelijking worden met peer-learning interdisciplinair en intercultureel aangepakt door jonge mensen met hun eigen perspectief op de wereld en de stad. Ze doen dit met intensieve wederkerige internationalisatieprojecten gericht op innovatie voor de stad van morgen, de zogenoemde 'boosts for the better'. Jongeren dragen oplossingsgericht bij aan educatieve, economische en maatschappelijke systeemveranderingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Yp2

Doe mee

Organisatie: CURIOZY

Contactpersoon: Hans Stavleu

E-mail: hans.stavleu@gmail.com

Telefoon: +31 6 53 83 00 97

Wij zoeken

Organisaties (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) die mee willen denken om ons plan verder vorm te geven voor Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Img 1149

Jeugdgemeenteraad Rotterdam

Kinderen leren de kunst van het democratisch samenleven onder leiding van acteurs in de raadszaal van het stadhuis.

Bekijk dit plan
Estudiar medicina

FLARE

Onderwijs instellingen en bewoners van Rotterdam bekend maken met het nieuwe leren d.m.v. Microsoft Hololens.

Bekijk dit plan
Bij artikel

"Samen voor Taal"

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Bekijk dit plan

BuurtBizKids

In BuurtBizKids leren basisschoolkinderen hun mening te vormen en te uiten en gaan de dialoog aan met elkaar en buurtbewoners.

Bekijk dit plan
Makerspace

Makerspace in de bieb!

Bibliotheek Rotterdam heeft met de Makerspace het primaire doel om jeugd en jongeren in aanraking te brengen met nieuwe (maak)technieken, hen door (o.a.) workshops kennis te laten maken met en enthousiasmeren voor moderne techniek en maakcultuur.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
Projc

"Maak je eigen vliegplan"

Innovatief en uniek onderwijsproject luchtvaart voor de Rotterdamse VMBO-BB/KB/GL scholen binnen het vak Technologie & Toepassing!

Bekijk dit plan
Meer plannen