Ontdek › Plan

Naar nieuwe comfort zones

Aangemaakt: 12 april 2017

Heb hart voor onderwijs

Jongeren met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden werken internationaal samen aan de stad van morgen.

Voorziene wereldvraagstukken in combinatie met grote transities en technologische ontwikkelingen in een verstedelijkte wereld vragen om een nieuwe manier van leren, op basis van internationale samenwerking. We bieden jongeren (hoger onderwijs, trainees) van Rotterdam de kans om in korte en intensieve projecten (boosts for the better) te innoveren met studenten uit Singapore voor de leefbaarheid van de samenleving (educatief, economisch en maatschappelijk) in een verstedelijkte wereld.

Jongeren uit deze twee wereldsteden innoveren wederkerig aan vernieuwende concepten en implementatieplannen om educatieve, economische en maatschappelijke waarde voor de stad te creëren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Onderwijs, ondernemers en overheid kunnen een jeugdig perspectief verkrijgen op vraagstukken die voor de wereldhavenstad Rotterdam van morgen van belang zijn. Rotterdam kan met jongeren uit de min of meer vergelijkbare wereldhavenstad Singapore leren van andere inzichten, gebruiken en innovatiekracht.

Waarom vernieuwend?

Wereldvraagstukken in combinatie met technologische ontwikkelingen en verstedelijking worden met peer-learning interdisciplinair en intercultureel aangepakt door jonge mensen met hun eigen perspectief op de wereld en de stad. Ze doen dit met intensieve wederkerige internationalisatieprojecten gericht op innovatie voor de stad van morgen, de zogenoemde 'boosts for the better'. Jongeren dragen oplossingsgericht bij aan educatieve, economische en maatschappelijke systeemveranderingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Yp2

Doe mee

Organisatie: CURIOZY

Contactpersoon: Hans Stavleu

E-mail: hans.stavleu@gmail.com

Telefoon: +31 6 53 83 00 97

Wij zoeken

Organisaties (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) die mee willen denken om ons plan verder vorm te geven voor Rotterdam.

Gerelateerde Plannen

Logo maakotheek

Maakotheek

Maakotheek helpt scholen en leerlingen om Wetenschap & Techniek zo leuk en uitdagend te maken als het is. De Maakotheek komt naar de scholen toe met een gebalanceerd aanbod van kennis, spullen en onderhoud in een roulerend systeem.

Bekijk dit plan
Img 0474

De Ouder en Kind Academie

‘Good parenting at home’ is de belangrijkste bijdrage van ouders aan schoolsucces

Bekijk dit plan
Beeld voor internet

Taal voor Mekaar

We zetten kinderen met een taalachterstand in hun kracht door gelijkere kansen te bieden op een succesvolle toekomst in onze samenleving.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Image

debat010

Rotterdamse leerlingen uit verschillende culturen, religies en lagen van de bevolking gaan met elkaar in debat.

Bekijk dit plan
Meer plannen