Ontdek › Plan

Na onderwijs komt wereldwijs

Subsidie toegekend € 14.000,00

Aangemaakt: 22 juli 2015

Onderwerpen: Heb hart voor onderwijs en Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Met een actief naschools programma kinderen klaarstomen voor een kansrijke toekomst

Basisschool De Fontein is een kleine, kleurrijke buurtschool in de kop van het Oude Noorden. De school heeft 145 leerlingen met roots in vijftien verschillende landen en is daarmee een echte wereldschool.

Door wijziging van het beleid is er de komende jaren steeds minder subsidie en minder lestijd beschikbaar. Dat baart ons als ouders zorgen. Daarom zijn we druk bezig met het organiseren van een naschools educatief programma. Op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag willen we kinderen na schooltijd bijzondere activiteiten aanbieden op het gebied van cultuur, techniek, ICT, sport en media. Een eerste enquête en voorinschrijving lieten zien dat de belangstelling groot is.

Waarom goed voor Rotterdam?

Dit is de kans om onvoldoende benutte talenten tot bloei te laten komen. Ook de kinderen uit het Oude Noorden kunnen behoren tot de creatieve, actieve burgers van morgen. Met dit plan willen we het maximale uit de leerlingen van De Fontein halen. De activiteiten zijn op school en daarmee laagdrempelig en toegankelijk voor álle kinderen. Ongeacht afkomst of achtergrond, willen we hen een vliegende start bieden, zoals het college ook beoogt met het programma Leren Loont.

Waarom vernieuwend?

Dit project is vernieuwend omdat het is bedacht en wordt ontwikkeld door ouders van de school. Ouders spelen bovendien een grote rol in het programma, onder andere door het geven van workshops. Al met al een sterk staaltje ouderbetrokkenheid.

We zijn slechts op zoek naar een beperkte opstartsubsidie en zullen het naschoolse programma daarna zelf financieren. Om die reden zijn we bezig met de oprichting van een stichting Vrienden van de Fontein. De kennis die we opdoen – met de naschoolse activiteiten en de stichting - willen we graag delen met andere ouders en scholen in Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Engels

Doe mee

Organisatie: Ouderinitiatief basisschool De Fontein

Contactpersoon: Taoufik Benalla

E-mail: taoufikbenalla@gmail.com

Wij zoeken

Om tot een veelzijdig activiteitenprogramma te komen, hebben we informatie ingewonnen bij onder andere het Klooster, theater De Bakkerij, Coderdojo, Kunstkastelen en Bijlesnetwerk Nederland. Met Kinderparadijs Meidoorn zijn we in gesprek over pedagogische ondersteuning voor de workshops die ouders gaan geven. Vanuit de gemeente denkt schoolcontactpersoon Chris van Meurs met ons mee, Integraal Gebiedsnetwerker Oude Noorden Haika Nanninga en vanuit de gebiedscommissie is dit Theo Coskun.

Steun ons initiatief; maak onze wereldkinderen wereldwijs!

Gerelateerde Plannen

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Campus hoogvliet ai exterieur 1

Projectplan Campus Academie Hoogvliet

Het doel is om bassischoolleerlingen uit groep 8 in Hoogvliet extra aandacht, ondersteuning en huiswerkbegeleiding aan te bieden.

Bekijk dit plan
Vieze handen

Tuintje Tono

Groene, (maatschappelijk) duurzame Peuterplus opvang voor kwetsbare kinderen en gezinnen met Hoofd, Hart en Handen.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan

Vreedzame wijk 3036

Het uitrollen van de Vreedzame school naar Vreedzame wijk

Bekijk dit plan
Meer plannen