Ontdek › Plan

Nieuwe technologie in Rotterdams primair onderwijs

Aangemaakt: 30 oktober 2016

Heb hart voor onderwijs

Rotterdamse scholen worden klaargestoomd voor de 21e eeuw met onze lessen en workshops in nieuwe technologie en programmeren in het primair onderwijs. Voor kind èn leerkracht.

Om mee te gaan met de ontwikkelingen van deze tijd probeert het primair onderwijs digitale geletterdheid - het omgaan met de digitale wereld - te verwerken in het vaste curriculum. Computational thinking is een belangrijk begrip hierbij, maar ook een principe waarbij leerkrachten meer inspiratie en handvatten bij moeten krijgen om leerlingen beter op te leiden voor een leven in de huidige en veranderende maatschappij. Daar gaan wij bij helpen! Wij ontwikkelen drie methodes voor het primair onderwijs die wij als basis gebruiken. Allemaal vanuit hetzelfde doel: leerlingen, van verschillende leeftijdsgroepen, enthousiasmeren voor programmeren en nieuwe technologie die relevant zijn om zich te kunnen ontwikkelen in de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Daarnaast gaan we leerkrachten begeleiden bij het integreren van deze technieken in het vaste curriculum en spelen we in op de behoeftes en vragen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdamse scholen zien in dat als een kind begrijpt hoe een technologie werkt ze de kennis hebben problemen op te lossen. De technische basis is er, computational thinking is de volgende stap. Het primair onderwijs is gebaat bij betere begeleiding en inzicht in deze lesvormen. Op naar een stad met kinderen die klaar zijn voor problemen waar we het bestaan nog niet vanaf weten.

Waarom vernieuwend?

Nieuwe ontwikkelingen vragen veel van leerkrachten, deze worden zelden goed geleerd. Momenteel is het, zelfs voor een leerkracht die moeite doet, lastig een goede methode te vinden om te gebruiken. Informatie is versplinterd over het internet, niet volledig of Engels. Onze methodiek is vernieuwend omdat we intensief samenwerken met een school en bestaande methodes en kennis toegankelijk en toepasbaar maken. We willen het niet alleen de leerlingen leren maar leerkrachten helpen bij de integratie

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Dsc 0054

Doe mee

Organisatie: KITE

Contactpersoon: Lieke van den Berge

Gerelateerde Plannen

Raw image

Raw.Authentic.Heart Tour 2016 by Fernando Halman

Een interactieve seminar gericht aan jong volwassenen waarin Fernando Halman jou de Raw.Authentic.Heart methode gaat leren.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan

Vreedzame wijk 3036

Het uitrollen van de Vreedzame school naar Vreedzame wijk

Bekijk dit plan

Uit Grootmoeders Keuken

'Uit Grootmoeders Keuken' is een Rotterdams productlabel met de smaak van 'toen', de producten worden gemaakt met de hulp van Rotterdamse oma's en opa's.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan
Talkx

TALKX - het sprekend kind- lesmethodiek & event

Kinderen een podium geven om hun belevenissen en bevindingen te leren delen. Volwassenen leren te luisteren naar het verhaal en de stem van het kind.

Bekijk dit plan
Meer plannen