Ontdek › Plan

Ondernemende Nieuwkomers

Aangemaakt: 29 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Het project richt zich op de inburgeringsfase waarin de intrinsieke motivatie en inzet van de nieuwkomers hoog is om een eigen bedrijf op te zetten.

Dit project is bedoeld voor mensen met ondernemerszin en richt zich op de Rotterdamse nieuwkomers van diverse culturele achtergronden met een verblijfsstatus. Zij verblijven in Nederland in het kader van gezinshereniging, gezinsvorming of als vluchteling. Geïnteresseerde nieuwkomers, die in hun inburgeringscursus een bepaald niveau van beheersing van de Nederlandse taal (bijvoorbeeld spreken en luisteren op niveau A2) hebben bereikt, kunnen parallel starten met dit traject.

Vijftien niet-westerse nieuwkomers worden geselecteerd en ondersteund bij het starten van een eigen onderneming. Er worden een nieuwe methodiek en werkwijze ontwikkeld, waarin een ondersteuningstraject van acht maanden zal worden aangeboden. Na deze periode hebben alle deelnemers inzicht in de haalbaarheid van de onderneming en hun eigen ondernemingsvaardigheden. We streven naar een uitstroom van minimaal tien nieuwkomers met een eigen onderneming.

Waarom goed voor Rotterdam?

Ondanks de economische groei heeft Rotterdam het hoogste werkloosheidcijfer in Nederland. De krappe arbeidsmarkt in Rotterdam biedt weinig perspectief voor arbeidsdeelname van de nieuwkomers. Ondernemerschap maakt het mogelijk om aan ene kant de economische groei te benutten en aan andere kant de werkloosheid onder de nieuwkomers te bestrijden. Met dit plan brengen we zelfredzaamheid, financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de sociale voorzieningen bij nieuwkomers tot stand.

Waarom vernieuwend?

In dit project wordt een ondersteuning op maat aangeboden d.m.v.:
-begeleiding door peercoaches en stage lopen bij hun onderneming; de peercoaches zijn ondernemers van verschillende culturele achtergronden die bereid zijn om hun kennis en praktijkervaring over te dragen aan nieuwkomers.
-werken aan taalvaardigheden van de deelnemers door de taalvrijwilligers;
- de deelnemers krijgen een blended learning traject; een combinatie van online leren, contactonderwijs en persoonlijke begeleiding.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Me and society transp

Doe mee

Organisatie: Stichting me & society

Contactpersoon: M. Chavoushi

Gerelateerde Plannen

Rebelz afbeelding

Rebelz aan de Rotte

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Bekijk dit plan

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan
Logo seedz rgb

SeedZ - socio-economische incubator in Rotterdam

Door een pragmatische en creatieve aanpak biedt SeedZ met Rotterdamse eigenzinnigheid een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan

'T WERKT!

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Meer plannen