Ontdek › Plan

Open deuren, open gemeenschappen

Aangemaakt: 31 mei 2018

Het organiseren van een open nacht voor alle gebedshuizen in Rotterdam, met als doel het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen in de stad.

SPIOR, de koepelorganisatie van moskeeën in Rotterdam, wil het initiatief nemen om een open nacht te organiseren voor alle gebedshuizen in Rotterdam, het zogeheten 'Open deuren, open gemeenschappen' project. Binnen de maatschappij blijkt namelijk veel onbekendheid te zijn met de hoeveelheid gebedshuizen in Rotterdam, hoe deze eruit zien, maar nog belangrijker: waar ze zich mee bezig houden en waar ze zich voor inzetten. Door een gezamenlijke open nacht te organiseren, waarin elk gebedshuis de gelegenheid krijgt om bezoekers te informeren over hun dagelijkse praktijk en actuele thema's te bespreken, wordt ingezet op het leggen van verbindingen en het verbeteren van de relaties tussen lokale gemeenschappen, het wegnemen van misvattingen over verschillende religieuze tradities en het inzichtelijk maken van de uiteenlopende activiteiten die door gebedshuizen worden uitgevoerd, op sociaal, charitatief en interreligieus vlak. Hiermee hopen we de sociale cohesie in de stad te vergroten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een diverse stad waarin groepen van verschillende achtergronden met uiteenlopende zienswijzen en opvattingen samenleven. Deze groepen weten elkaar niet altijd te vinden en soms bestaat er angst en spanning. Door een platform te bieden, in de vorm van het laagdrempelig openstellen van gebedshuizen, waarop het mogelijk wordt gemaakt om kennis te maken met verschillende religieuze tradities in de stad, hopen wij een steentje bij te dragen aan meer contact.

Waarom vernieuwend?

Er is in Rotterdam, maar ook in Nederland, nog niet eerder een open dag gehouden op deze schaal. Moskeeën, kerken of andere gebedshuizen organiseren afzonderlijk wel eens open dagen, maar zij hebben de deuren niet eerder gezamenlijk opengezet. Dit is een mooie gelegenheid om mensen de kans te bieden kennis met elkaar te maken en het gesprek met elkaar aan te gaan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: SPIOR

Contactpersoon: Marianne Vorthoren

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar partners die financieel kunnen bijdragen aan de uitvoering van het project en over de inhoud willen meedenken.

Gerelateerde Plannen

President van de Verenigde Straten

Kinderen kiezen hun eigen President van de Verenigde Straten en maken hiermee kennis met allerlei aspecten waaronder democratische waarden en het verkondigen van een mening.

Bekijk dit plan
Met elkaar voor elkaar

Magic Mix

Idealisme in de praktijk toepassen is een vernieuwend concept. Door diverse doelgroepen te mixen, ontstaat de magic mix.

Bekijk dit plan

Multi Muziek Rotterdam

Gastvrijer vestigingsklimaat voor Rotterdamse multiculturele bands/muziekcollectieven met weinig of geen budget.

Bekijk dit plan
Knipsel

Nice to meet you on social media

Wij coachen/trainen Rotterdammers om social media op de juiste manier in te zetten voor het vinden van een baan.

Bekijk dit plan
Boksclinic1

Tienermoeders in beeld

We willen een innovatief trainingsprogramma voor tienermoeders in Rotterdam op de kaart zetten.

Bekijk dit plan
Afbeelding 2 versie 2 kl

365 dagen zwemmen in de Zevenhuizerplas

De Zevenhuizerplas is perfect zwemwater, maar vaak erg koud. Wij willen kijken hoe we het aangenamer kunnen maken.

Bekijk dit plan
Ikbenwij5ktransp

Stichting IKBENWIJ

IKBENWIJ zet zich in tegen de polarisatie in de maatschappij. Wij verbinden mensen van alle leeftijden en achtergronden en brengen ze met elkaar in gesprek en creëren beweging.

Bekijk dit plan

HIEROtterdam

Reuzenletters op Centraal Station plein t.b.v. foto's/selfies etc.

Bekijk dit plan
Meer plannen