Ontdek › Plan

Op weg naar Samen Stad

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Cultuur als vernieuwende kracht

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Het Nieuwe Instituut wil de komende jaren samen met diverse partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers een eerste stap zetten in de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten te geven. We menen dat we daar vanuit onze positie als nationaal instituut in het Rotterdamse en met ons netwerk en onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Tevens menen we dat in deze tijd waarin noch overheden, noch ontwikkelaars en coöperaties, noch burgers alleen de slagkracht hebben om aan de stad te bouwen het ook in dat opzicht slim is om samen op te trekken, om allianties te vormen.

Dat willen we doen door te verkennen met wie we de komende jaren kunnen optrekken, door middels een symposium op zoek te gaan naar handvatten voor een inclusieve stad en door met partners een eerste schets te maken voor een samenwerkingsagenda.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een steeds aantrekkelijkere stad voor veel mensen om te wonen, werken en verblijven. Desalniettemin is er nog steeds werk aan de winkel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat overal in Nederland diverse bevolkingsgroepen steeds vaker naast elkaar leven en elkaar niet meer tegenkomen. De gevolgen van deze groeiende kloof zijn niet direct en eenvoudig in keiharde cijfers en scenario’s te vatten. Maar we kunnen er wel aan werken om Rotterdam een stad te maken waarin we 'samen leven'.

Waarom vernieuwend?

De laatste jaren zijn er vele initiatieven in Rotterdam gestart waarmee tal van partijen werken aan een aantrekkelijker Rotterdam. Ook institutionele partijen en de gemeente zelf startten diverse overleggen en programma's om hier aan te werken. In de praktijk blijkt dat afstemming niet perse leidt tot samenwerking. Door slechts één agendapunt te nemen maar daar met partijen met uiteenlopende expertises en vaardigheden aan te werken willen we komen tot een actieagenda die kan worden uitgevoerd.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Samenleven van dale

Doe mee

Organisatie: Het Nieuwe Instituut

Contactpersoon: Michiel Raats

Gerelateerde Plannen

Daydream sideview

Daydream

Een donkere, zachte ruimte waarin zakenlui tussen de werkuren door kunnen genieten van muziek en visuals, gebaseerd op de brainwave entertainment voor een optimaal resultaat. Rust en ruimte staan centraal.

Bekijk dit plan
Sweet spot

From Black Spot to Sweet Spot

10 bedrijven worden gekoppeld aan 10 kunstenaars. Samen onderzoeken ze creativiteit en ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Vt museum rdam 01 web

Cultuurwerkplaats

Het ontwikkelen van het product cultuurwerkplaats middels 2 pilots: Bewoners en culturele ondernemers uit de buurt werken samen aan het verbeteren van de sociale en economische situatie van de wijk en hun bewoners.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 02 06 om 12.18.26

Experiencing Rotterdam

Een app die bewoners en toeristen in Rotterdam bewuster maakt van de stad. Speciaal uitgezette fiets- en wandelroutes met verschillende thema's.

Bekijk dit plan
Dsc03804

Unity For Rotterdam

Concert: 'I Have a Dream' & Droomoptochten.

Bekijk dit plan

Gebouw De Heuvel ‘PLEK voor GESPREK’

Gebouw De Heuvel heeft de ambitie om een PLEK voor GESPREK te ontwikkelen waar de vier Unesco-thema’s aan de orde komen. Ondersteund door gastvrije horeca kan zowel binnen als buiten de kunst van het luisteren en spreken geoefend worden.

Bekijk dit plan

LABELTJUHH

De kracht van muziek

Bekijk dit plan
The commune background

TheCommune

The Commune is Rotterdam’s first design community dedicated to social innovation in the city.

Bekijk dit plan
Meer plannen