Ontdek › Plan

Op weg naar Samen Stad

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Cultuur als vernieuwende kracht

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Het Nieuwe Instituut wil de komende jaren samen met diverse partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers een eerste stap zetten in de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten te geven. We menen dat we daar vanuit onze positie als nationaal instituut in het Rotterdamse en met ons netwerk en onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Tevens menen we dat in deze tijd waarin noch overheden, noch ontwikkelaars en coöperaties, noch burgers alleen de slagkracht hebben om aan de stad te bouwen het ook in dat opzicht slim is om samen op te trekken, om allianties te vormen.

Dat willen we doen door te verkennen met wie we de komende jaren kunnen optrekken, door middels een symposium op zoek te gaan naar handvatten voor een inclusieve stad en door met partners een eerste schets te maken voor een samenwerkingsagenda.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een steeds aantrekkelijkere stad voor veel mensen om te wonen, werken en verblijven. Desalniettemin is er nog steeds werk aan de winkel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat overal in Nederland diverse bevolkingsgroepen steeds vaker naast elkaar leven en elkaar niet meer tegenkomen. De gevolgen van deze groeiende kloof zijn niet direct en eenvoudig in keiharde cijfers en scenario’s te vatten. Maar we kunnen er wel aan werken om Rotterdam een stad te maken waarin we 'samen leven'.

Waarom vernieuwend?

De laatste jaren zijn er vele initiatieven in Rotterdam gestart waarmee tal van partijen werken aan een aantrekkelijker Rotterdam. Ook institutionele partijen en de gemeente zelf startten diverse overleggen en programma's om hier aan te werken. In de praktijk blijkt dat afstemming niet perse leidt tot samenwerking. Door slechts één agendapunt te nemen maar daar met partijen met uiteenlopende expertises en vaardigheden aan te werken willen we komen tot een actieagenda die kan worden uitgevoerd.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Samenleven van dale

Doe mee

Organisatie: Het Nieuwe Instituut

Contactpersoon: Michiel Raats

Gerelateerde Plannen

Maasstad Fotowedstrijd

Met de Fotowedstrijd willen fotografen uit heel Nederland oproepen om de Nieuwe Maas, haar oevers, de havens op een creatieve wijze in beeld te brengen.

Bekijk dit plan

Gebouw De Heuvel ‘PLEK voor GESPREK’

Gebouw De Heuvel heeft de ambitie om een PLEK voor GESPREK te ontwikkelen waar de vier Unesco-thema’s aan de orde komen. Ondersteund door gastvrije horeca kan zowel binnen als buiten de kunst van het luisteren en spreken geoefend worden.

Bekijk dit plan
Flow

FLOW

Ontwikkeling een serious game gericht op verlichting van problemen van kinderen met autisme spectrum problemen (ASP).

Bekijk dit plan
Sweet spot

From Black Spot to Sweet Spot

10 bedrijven worden gekoppeld aan 10 kunstenaars. Samen onderzoeken ze creativiteit en ondernemerschap.

Bekijk dit plan
Shooters paradise front

Shooters Paradise

Shooters Paradise is een Rotterdamse galerie die fotografen met een grote online following op socialmedia een platform biedt om hun werk zichtbaar te maken aan de stad.

Bekijk dit plan
Artzone 010 artlab

ARTZONE-010

Semi-permanent kunstlaboratorium als experimentele vrijplaats en proeftuin voor beeldende kunst en design.

Bekijk dit plan
Tourbuzz

TOUR-BUZZ

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
Dsc 0983 foto

DanceforHealth, internationaal centrum Dans&Gezondheid

Een vruchtbare ontmoetingsplek waar experts op het vlak van dans & gezondheid hun creativiteit, kennis en kunde samenbrengen en in samenwerking met en voor mensen met Parkinson, Reuma, MS innovatieve bewegingsprogramma’s ontwikkelen.

Bekijk dit plan
Meer plannen