Ontdek › Plan

Op weg naar Samen Stad

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Cultuur als vernieuwende kracht

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Het Nieuwe Instituut wil de komende jaren samen met diverse partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers een eerste stap zetten in de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten te geven. We menen dat we daar vanuit onze positie als nationaal instituut in het Rotterdamse en met ons netwerk en onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Tevens menen we dat in deze tijd waarin noch overheden, noch ontwikkelaars en coöperaties, noch burgers alleen de slagkracht hebben om aan de stad te bouwen het ook in dat opzicht slim is om samen op te trekken, om allianties te vormen.

Dat willen we doen door te verkennen met wie we de komende jaren kunnen optrekken, door middels een symposium op zoek te gaan naar handvatten voor een inclusieve stad en door met partners een eerste schets te maken voor een samenwerkingsagenda.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een steeds aantrekkelijkere stad voor veel mensen om te wonen, werken en verblijven. Desalniettemin is er nog steeds werk aan de winkel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat overal in Nederland diverse bevolkingsgroepen steeds vaker naast elkaar leven en elkaar niet meer tegenkomen. De gevolgen van deze groeiende kloof zijn niet direct en eenvoudig in keiharde cijfers en scenario’s te vatten. Maar we kunnen er wel aan werken om Rotterdam een stad te maken waarin we 'samen leven'.

Waarom vernieuwend?

De laatste jaren zijn er vele initiatieven in Rotterdam gestart waarmee tal van partijen werken aan een aantrekkelijker Rotterdam. Ook institutionele partijen en de gemeente zelf startten diverse overleggen en programma's om hier aan te werken. In de praktijk blijkt dat afstemming niet perse leidt tot samenwerking. Door slechts één agendapunt te nemen maar daar met partijen met uiteenlopende expertises en vaardigheden aan te werken willen we komen tot een actieagenda die kan worden uitgevoerd.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Samenleven van dale

Doe mee

Organisatie: Het Nieuwe Instituut

Contactpersoon: Michiel Raats

Gerelateerde Plannen

Mi4h crowdfunding site

5 Fair Design Labs

Materieel voor 5 prototyping en productie faciliteiten. Voor hét Rotterdamse stadslab voor lokale design productie in 4Havens Rotterdam.

Bekijk dit plan

ParcFloor

Met plastic afval een mobiel vloersysteem produceren. 100% circulair en voorkomen van schades aan bodem, voor, tijdens na evenementen.

Bekijk dit plan
Verstopt pand

Bouwplaats Brienenoord

Bouwplaats Brienenoord is een sociaal, artistiek en duurzaam herontwikkelingsproject van het oude zomerkampgebouw op het Eiland van Brienenoord.

Bekijk dit plan

Healthy People Lab: casus 2

Healthy People is een Citylab waarin de Maasstad Academie, The Patching Zone uitnodigt als aanjager voor transitie in de zorgopleiding, dit doen we aan de hand van casus 2..

Bekijk dit plan
Thumbnail img 3800

KUNSTBUS

Het brengen van Kunst & Cultuur naar de mensen TOE, en dan met name kinderen en mensen met een beperking, denk aan geen geld, de nl taal, geestelijk, lichamelijk of wat dan ook. Daarnaast ook voor alle andere, KUNST IS IMMERS VAN IEDEREEN

Bekijk dit plan
Mediaring rotterdam logo

Mediaring: ‘Rotterdam in Beeld’

Mediaring Rotterdam is een platform waarmee Rotterdam zich met meerdere hoogwaardige tv-opname locaties op de kaart zet en waarbinnen de lokale podia zich kunnen versterken met nieuwe digitale mediadiensten.

Bekijk dit plan
Tourbuzz

TOUR-BUZZ

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
Meer plannen