Ontdek › Plan

Op weg naar Samen Stad

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Cultuur als vernieuwende kracht

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Het Nieuwe Instituut wil de komende jaren samen met diverse partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers een eerste stap zetten in de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten te geven. We menen dat we daar vanuit onze positie als nationaal instituut in het Rotterdamse en met ons netwerk en onze expertise een bijdrage aan kunnen leveren. Tevens menen we dat in deze tijd waarin noch overheden, noch ontwikkelaars en coöperaties, noch burgers alleen de slagkracht hebben om aan de stad te bouwen het ook in dat opzicht slim is om samen op te trekken, om allianties te vormen.

Dat willen we doen door te verkennen met wie we de komende jaren kunnen optrekken, door middels een symposium op zoek te gaan naar handvatten voor een inclusieve stad en door met partners een eerste schets te maken voor een samenwerkingsagenda.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een steeds aantrekkelijkere stad voor veel mensen om te wonen, werken en verblijven. Desalniettemin is er nog steeds werk aan de winkel. Uit diverse onderzoeken blijkt dat overal in Nederland diverse bevolkingsgroepen steeds vaker naast elkaar leven en elkaar niet meer tegenkomen. De gevolgen van deze groeiende kloof zijn niet direct en eenvoudig in keiharde cijfers en scenario’s te vatten. Maar we kunnen er wel aan werken om Rotterdam een stad te maken waarin we 'samen leven'.

Waarom vernieuwend?

De laatste jaren zijn er vele initiatieven in Rotterdam gestart waarmee tal van partijen werken aan een aantrekkelijker Rotterdam. Ook institutionele partijen en de gemeente zelf startten diverse overleggen en programma's om hier aan te werken. In de praktijk blijkt dat afstemming niet perse leidt tot samenwerking. Door slechts één agendapunt te nemen maar daar met partijen met uiteenlopende expertises en vaardigheden aan te werken willen we komen tot een actieagenda die kan worden uitgevoerd.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Samenleven van dale

Doe mee

Organisatie: Het Nieuwe Instituut

Contactpersoon: Michiel Raats

Gerelateerde Plannen

Uitzwaai visual

de uit(Z)waai

Innovatief landmark in de buitenruimte om uit te waaien, welkom te heten, te ontmoeten, te bewegen dus te beleven.

Bekijk dit plan
Screen shot 2018 04 13 at 2.47.36 pm

pluswhat programma

Het pluswhat programma werkt met jongeren om hun talenten en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen dmv (audio)visuele projecten.

Bekijk dit plan
Stadslab

Duizel Stadslab

Duizel Stadslab gaat samen met kunstenaars, ontwerpers en bewoners toekomstgericht werken aan duurzaamheid. Ons platform is het bruisende festival Duizel in het Park, drukbezocht en opgebouwd in en met Rotterdam Noord

Bekijk dit plan
Thumbnail img 3800

KUNSTBUS

Het brengen van Kunst & Cultuur naar de mensen TOE, en dan met name kinderen en mensen met een beperking, denk aan geen geld, de nl taal, geestelijk, lichamelijk of wat dan ook. Daarnaast ook voor alle andere, KUNST IS IMMERS VAN IEDEREEN

Bekijk dit plan
Vb medium

Vernieuwende vertelvormen voor journalistiek

Online tijdschrift Vers Beton brengt Rotterdamse onderzoeksjournalistiek naar een groter publiek door middel van een vernieuwende manier van online storytelling, in samenwerking met de Rotterdamse creatieve industrie.

Bekijk dit plan
Unknown

Red De Hef!

Redt het monument De Hef van megalomane architecten en projectontwikkelaars die er een tourist trap van willen maken.

Bekijk dit plan
Meer plannen