Ontdek › Plan

Piccolo Stella

Aangemaakt: 26 juni 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Het creeren van werkervaringsplaatsen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt middels een suistanable businessmodel.

Zwakkeren op de arbeidsmarkt de mogelijkheid geven om te integreren in de arbeidsmarkt, dan wel wel de Nederlandse (zaken)cultuur. Dit middels een bewezen Businessplan (bewezen in de VS) voor het bedrukken van kleding (van T-shirt tot Jack) met actuele teksten en/of afbeeldingen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Zwakkeren op de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse (business)cultuur. Bovenal genereert het een nieuw communicatie middel om middels actuele teksten en/of afbeeldingen in te spelen op locale actuele gebeurtenissen/evenementen.

Waarom vernieuwend?

Het Businessmodel (bedrukken van kleding) heeft zich reeds bewezen, echter de combinatie met het geven van werkervaringsplaatsen/re-integratietrajecten is vernieuwend. In het bijzonder door dat door deze combinatie een sustainable/zelfvoorzienende organisatie wordt gecreëerd die sociale betrokkenheid van Rotterdammers en hun Stad promoot.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Little star v1

Doe mee

Contactpersoon: mr Peter-Johan Maximiliaan van Lieshout BSc MSc MBA

Wij zoeken

Ik zoek hulp van de overheid en het bedrijfsleven om de kick-off te geven aan een bedrijfsmodel dat zowel sociaal betrokkenheid garandeert als dat dit zelf financierend is.

Gerelateerde Plannen

Logo taal werk

Taal/Werk

Wij maken werk van en voor werkzoekenden met een taalachterstand. Dit doen wij samen met werkgevers die werk voor deze doelgroep creëren.

Bekijk dit plan

Training voor Statushouders

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ga ik ze ondersteunen.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan

'T WERKT!

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan
To reach 2697951 600 300x182 2x

Project Smart 2018

De kortste weg naar een betaalde baan in 2018; en unieke werkervaringsplaatsen.

Bekijk dit plan
Meer plannen