Ontdek › Plan

pluswhat programma

Subsidie toegekend € 100.000,00

Aangemaakt: 13 april 2018

Cultuur als vernieuwende kracht

Het pluswhat programma werkt met jongeren om hun talenten en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen dmv (audio)visuele projecten.

Teveel jongeren krijgen door een gebrek aan begeleiding de kans om zich creatief en professioneel te ontwikkelen. Het pluswhat programma moet deze drempel verlagen en een platform aanbieden waar de jongeren zich zowel creatief als professioneel kunnen ontplooien. Met dit programma willen wij ze de mogelijkheid geven om producties te maken met een sociaal en cultureel thema waar zij zich aan verbonden voelen. Door ze aan de hand van een wekelijks programma (audio)visuele content te laten creëren worden de jongeren zowel in hun creatieve als in hun ondernemende vaardigheden aangespoord om te blijven ontwikkelen en te professionaliseren. Op deze manier worden ze voorbereid om na afloop van het project als stagiair, werknemer, of zelfstandig ondernemer, verder te gaan als creative professionals en changemakers.

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij verlagen de drempel voor jongeren tussen de 16 en de 27 om zich professioneel en creatief te ontwikkelen binnen de (audio)visuele wereld, hun stem te laten horen, en terug te geven aan de maatschappij. Rotterdam ontwikkelt zich als een grote speler op het (inter)nationale audiovisuele circuit en het is van uiterst belang dat iedereen die hier wat aan toe wil voegen ook daadwerkelijk die kans krijgt.

Waarom vernieuwend?

Er is momenteel geen programma of creative agency in Nederland die de bestaat uit kwetsbare multi-getalenteerde jongeren die (audio)visuele content maken over initiatieven en ideeën met een sociale impact. Dit programma onderscheid zich omdat we op zoek zijn naar kwetsbare jongeren die, om diverse redenen, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij bieden een intensief traject waarin de jongeren hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen en versterken in een omgeving die up-to-date is met

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Screen shot 2018 04 13 at 2.47.36 pm

Doe mee

Organisatie: Stichting wedowe

Contactpersoon: Aiman Hassani

E-mail: aiman@wedowe.org

Wij zoeken

Partners in het sociaal domein veld, het werk veld, het educatieve veld.

Gerelateerde Plannen

Thumbnail img 3800

KUNSTBUS

Het brengen van Kunst & Cultuur naar de mensen TOE, en dan met name kinderen en mensen met een beperking, denk aan geen geld, de nl taal, geestelijk, lichamelijk of wat dan ook. Daarnaast ook voor alle andere, KUNST IS IMMERS VAN IEDEREEN

Bekijk dit plan
Samenleven van dale

Op weg naar Samen Stad

Het Nieuwe Instituut wil samen met partners in de stad en met haar achterban van ontwerpers, denkers en makers de ambitie om ‘samen te leven’ in Rotterdam handen en voeten geven. We gaan daarom werken aan een actieagenda voor een 'inclusieve' stad.

Bekijk dit plan

Made in Rotterdam

‘Made in Rotterdam’ is een platform en beurs ter bevordering van de zichtbaarheid van de Rotterdamse maakindustrie.

Bekijk dit plan
Skarlokaal kids

SKARlokaal

SKARlokaal is een vorm van “embedded kunstenaarschap”: kunstenaars huren leegstaande ruimten in of nabij een school, en gaan vandaaruit een langdurige relatie aan met school en omgeving.

Bekijk dit plan
Mi4h crowdfunding site

5 Fair Design Labs

Materieel voor 5 prototyping en productie faciliteiten. Voor hét Rotterdamse stadslab voor lokale design productie in 4Havens Rotterdam.

Bekijk dit plan
Unknown

Red De Hef!

Redt het monument De Hef van megalomane architecten en projectontwikkelaars die er een tourist trap van willen maken.

Bekijk dit plan
3897499 orig

Muziek

Muziektechnologie

Bekijk dit plan
Meer plannen