Ontdek › Plan

Prins Alexander Connected (PAC)

Aangemaakt: 30 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

‘Prins Alexander connected’ is hét on- en offline platform dat werkzoekende 45 plussers in de deelgemeente Prins Alexander op een langdurig en succesvolle manier verbindt aan lokale ondernemers en instanties.

De deelwijk Prins Alexander kent veel werkzoekenden van 45 plus met een (middel-) lange afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Prins Alexander connected’ is een tweeledige methode om werkzoekende weer actief aan het werk te krijgen. Aan de ene kant wordt de werkzoekende in zijn kracht gezet door middel van persoonlijke coaching, training en begeleiding. Aan de andere kant is het een online platform dat de werkzoekenden direct met werkgevers verbindt. Als een geschikte match gevonden is, krijgt de werkzoekende een proefplaatsing van twee maanden, om daarna blijvend aan de slag te kunnen gaan.

De unieke combinatie van intensieve coaching, moderne techniek, en het wegnemen van vooroordelen bij potentiele werkgevers zorgt ervoor dat de 45 plussers begeleid worden in het vinden van een geschikte werkplek. Zij krijgen een podium op een innovatief platform en krijgen tegelijkertijd de persoonlijke begeleiding die zij nodig hebben.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met PAC worden niet alleen de werkzoekenden en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht. De talenten en competenties van de deelnemers worden in kaart gebracht en zo nodig verder ontwikkeld. Dit zorgt voor een betere positie op de arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen op doorstroom naar werk. Het platform creëert daarnaast proefwerkplekken waardoor vooroordelen minder kans krijgen en de werkzoekenden eerder aan de slag kunnen gaan.

Waarom vernieuwend?

PAC is vernieuwend, omdat het een tweeledige methode is om werkzoekende weer actief aan het werk te krijgen. Aan de ene kant wordt de werkzoekende in zijn kracht gezet door middel van persoonlijke coaching, training en begeleiding. Aan de andere kant is het een online platform dat de werkzoekenden direct met werkgevers verbindt door middel van proefplaatsingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Pac

Doe mee

Contactpersoon: Iris van Ommeren

Wij zoeken

Subsidie voor de opstartfase

Gerelateerde Plannen

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan
Schermafdruk 2018 10 08 15.18.09

DeBroekriem, bijeenkomsten voor werkzoekenden

Vrijwilligers organiseren netwerkbijeenkomsten waarbij werkzoekenden onderling profiteren van elkaars ervaringen en elkaars netwerk.

Bekijk dit plan

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan

Ben jij werkfit?

Voor iedere burger in Rotterdam, die het recht heeft op een eerlijke kans om aan zichzelf te werken en werkfit te worden.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Wijkenergie werkt

WijkEnergie Werkt

Een wijkinstallatiebedrijf dat mensen uit de wijk inzet bij de energietransitie in hun wijk.

Bekijk dit plan
Arbeidsmarkt

Overschie Werkt

Werkgelegenheidsproject door samenwerking met welzijnsorganisatie en lokale ondernemers.

Bekijk dit plan
Citylab %28plaatje%29

Jouw Opstelling Voor Succes

Het ondersteunen van niet-werkende-werkzoekende Rotterdamse jongeren bij het veroveren van hun plek op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Meer plannen