Ontdek › Plan

Prins Alexander Connected (PAC)

Aangemaakt: 30 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

‘Prins Alexander connected’ is hét on- en offline platform dat werkzoekende 45 plussers in de deelgemeente Prins Alexander op een langdurig en succesvolle manier verbindt aan lokale ondernemers en instanties.

De deelwijk Prins Alexander kent veel werkzoekenden van 45 plus met een (middel-) lange afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Prins Alexander connected’ is een tweeledige methode om werkzoekende weer actief aan het werk te krijgen. Aan de ene kant wordt de werkzoekende in zijn kracht gezet door middel van persoonlijke coaching, training en begeleiding. Aan de andere kant is het een online platform dat de werkzoekenden direct met werkgevers verbindt. Als een geschikte match gevonden is, krijgt de werkzoekende een proefplaatsing van twee maanden, om daarna blijvend aan de slag te kunnen gaan.

De unieke combinatie van intensieve coaching, moderne techniek, en het wegnemen van vooroordelen bij potentiele werkgevers zorgt ervoor dat de 45 plussers begeleid worden in het vinden van een geschikte werkplek. Zij krijgen een podium op een innovatief platform en krijgen tegelijkertijd de persoonlijke begeleiding die zij nodig hebben.

Waarom goed voor Rotterdam?

Met PAC worden niet alleen de werkzoekenden en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht. De talenten en competenties van de deelnemers worden in kaart gebracht en zo nodig verder ontwikkeld. Dit zorgt voor een betere positie op de arbeidsmarkt en het vergroten van de kansen op doorstroom naar werk. Het platform creëert daarnaast proefwerkplekken waardoor vooroordelen minder kans krijgen en de werkzoekenden eerder aan de slag kunnen gaan.

Waarom vernieuwend?

PAC is vernieuwend, omdat het een tweeledige methode is om werkzoekende weer actief aan het werk te krijgen. Aan de ene kant wordt de werkzoekende in zijn kracht gezet door middel van persoonlijke coaching, training en begeleiding. Aan de andere kant is het een online platform dat de werkzoekenden direct met werkgevers verbindt door middel van proefplaatsingen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Pac

Doe mee

Contactpersoon: Iris van Ommeren

Wij zoeken

Subsidie voor de opstartfase

Gerelateerde Plannen

Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 10 31 om 12.04.17

Food for Talk

Food for Talk is een maaltijdvoorziening op wijkniveau voor ouderen: Vrouwen en mannen uit de wijk worden opgeleid om maaltijden te bereiden, studenten worden ingezet om te maaltijden te bezorgen en samen met de ouderen te eten.

Bekijk dit plan

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Bewegen naar werk 2.0

Proeftuin Bewegen naar Werk 2.0 Delfshaven

Een innovatieve integrale schaalbare aanpak op werkloosheid, vanuit onze beproefde interventie Bewegen naar Werk 1.0. Het Rotterdamse bedrijfsleven en wijknetwerk neemt actief medeverantwoordelijkheid in het werkloosheidsvraagstuk in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Rebelz afbeelding

Rebelz aan de Rotte

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Bekijk dit plan
Meer plannen