Ontdek › Plan

Proeftuin Bewegen naar Werk 2.0 Delfshaven

Aangemaakt: 12 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Een innovatieve integrale schaalbare aanpak op werkloosheid, vanuit onze beproefde interventie Bewegen naar Werk 1.0. Het Rotterdamse bedrijfsleven en wijknetwerk neemt actief medeverantwoordelijkheid in het werkloosheidsvraagstuk in Rotterdam.

Doel is om via de proeftuin tot een schaalbare integrale aanpak te komen rondom de bestaande interventie Bewegen Naar Werk. Uiteindelijk kunnen we hiermee duizenden Rotterdammers met multiproblematiek (o.a. taal, schulden, eenzaamheid) vanuit langdurige werkloosheid en dus stilstand duurzaam reintegreren. Hiervoor is een individuele multi-aanpak per deelnemer, en daarmee een integrale organisatie en financiering, noodzakelijk. Deze zit verwerkt in de aanvliegroute waarin elke partner (zowel bedrijfsleven als wijkpartners) vanuit eigen belang of opdracht deelneemt.
Na een korte fase van ontwikkeling, mogelijk door onze huidige rol en ons bestaande netwerk in Rotterdam, draaien we de integrale interventie Bewegen naar Werk 2.0 met 80 deelnemers in Delfshaven. Vanuit hier sturen we bij en kunnen we opschalen. De proeftuin zorgt ervoor dat het in de pilot Delfshaven betrokken bedrijfsleven in een volgende uitvoering ruim 50% van de interventiekosten voor haar rekening neemt.

Waarom goed voor Rotterdam?

De doelgroep draagt weer actief bij aan een beter Rotterdam. De deelnemer wordt duurzaam zelfredzaam met een baan bij een betrokken werkgever, vanuit een basis van nieuwe sociale contacten, een vangnet, gezondheid, actiever leven, groter vermogen tot zelfregulatie, beter zelfbeeld en geloof in de toekomst. Opgeteld: veranderende beeldvorming over het potentieel van deze groep, kostenbesparing, een aanpak waarin de partners vanuit hun eigen belang en taak participeren en resultaat maximaliseren.

Waarom vernieuwend?

De innovatie zit vooral in het creëren van een nieuw financierings- en (integraal) organisatie model rondom de bestaande en beproefde aanpak Bewegen naar Werk 1.0. waarin sport en sportvereniging de sterke context vormen. Het hogere budget dat nodig is om een deelnemer (met multiproblematiek) echt duurzaam te re-integreren en weer te laten participeren wordt vanuit gemeente én werkgevers gegenereerd. De schaalbare aanpak zet alle partners vanuit het eigen belang of de eigen taak in hun kracht.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Bewegen naar werk 2.0

Doe mee

Organisatie: Stichting Rotterdam Sportsupport

Contactpersoon: Carola Nagy

Wij zoeken

Feedback ter aanscherping van het plan zodat het richting ontwikkeling en uitvoering kan. Subsidie vanuit Citylab010 voor de ontwikkeling en uitvoering van de proeftuin. Nuttige contacten om het proces om tot een integrale aanpak te komen te bespoedigen.

Gerelateerde Plannen

Partners

Waarde in Werkkracht

'onbenutte talenten' uit christelijke en moslim migranten gemeenschappen in Rotterdam helpen om de stap te zetten naar werk.

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen