Ontdek › Plan

Project Bijstand

Aangemaakt: 23 november 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand en met geen of een lage opleiding (tot MBO niveau 4) te helpen aan een baan. Dit zal mijn primaire doel zijn. Daarnaast zal ik uitkeringsgerechtigden proberen te helpen hoe zij moeten solliciteren (schrijven van brieven en CV) en zal ik ervoor zorgen dat zij enige kennis krijgen over de eigen competenties en vaardigheden. Ik zal dit trachten te bewerkstelligen door middel van één-op-één begeleidingen te hanteren. Tevens houd ik mij bezig met het emotionele welzijn van de uitkeringsgerechtigden, waardoor de kans op succes (vinden van een baan) groter zal zijn.

Waarom goed voor Rotterdam?

Alhoewel de uitstroom uit de bijstand in Rotterdam verhoudingsgewijs hoger ligt in andere grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam, heeft de stad desondanks te maken met veel mensen in de bijstand. Rotterdam heeft al de allure en uitstraling van een wereldstad op verschillende gebieden. Mijn idee zorgt ervoor dat de bewoners van Rotterdam zich herkend, begrepen en gesteund voelen door de stad. Oftewel dat de stad Rotterdam er ook is voor de mensen die wellicht het meeste hulp nodig hebben.

Waarom vernieuwend?

Mijn project is vernieuwend, aangezien het rekening houdt met het individu. De bewoner zal zich niet als een nummer voelen behandeld, maar als individu waar persoonlijke aandacht voor is. Hoewel de zoektocht naar betaalde arbeid centraal zal staan, is er veel aandacht voor het emotioneel welbevinden van de bewoner. Mijn project herbergt tevens empirisch bewijs. Tot slot slaat mijn project twee vliegen in één klap, namelijk werken aan de taal en het vinden van een baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Wishal Jharihar

Wij zoeken

Ik zoek een simpelweg naar een kans/mogelijkheid om mijn project in praktijk uit te kunnen voeren. Ik ben er van overtuigd dat ik een verschil kan betekenen voor de doelgroep die ik wil helpen. Concreet zoek ik: - een kans, - mensen die in de bijstand zitten met wie ik aan de slag kan, - een ruimte om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren

Gerelateerde Plannen

Ontbrekende schakel

Rotterdam Schakelt!

Rotterdam kent veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotterdam Schakelt! verbindt hen direct met werkgevers en de instellingen die werken aan hun plaatsing.

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan

MicroFranchise010

MicroFranchise010 ontwikkelt franchise concepten waar werkzoekenden zich als micro-ondernemer op laagdrempelige manier bij aan kunnen sluiten.

Bekijk dit plan

'T WERKT!

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Bekijk dit plan
Ninaflitstsr 11

Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Tijdens een bootcamp van 5 weken krijgen groepen (werkloze) jongeren een nieuwe start en kans op een unieke carrière op zee.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Meer plannen