Ontdek › Plan

Project Bijstand

Aangemaakt: 23 november 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand en met geen of een lage opleiding (tot MBO niveau 4) te helpen aan een baan. Dit zal mijn primaire doel zijn. Daarnaast zal ik uitkeringsgerechtigden proberen te helpen hoe zij moeten solliciteren (schrijven van brieven en CV) en zal ik ervoor zorgen dat zij enige kennis krijgen over de eigen competenties en vaardigheden. Ik zal dit trachten te bewerkstelligen door middel van één-op-één begeleidingen te hanteren. Tevens houd ik mij bezig met het emotionele welzijn van de uitkeringsgerechtigden, waardoor de kans op succes (vinden van een baan) groter zal zijn.

Waarom goed voor Rotterdam?

Alhoewel de uitstroom uit de bijstand in Rotterdam verhoudingsgewijs hoger ligt in andere grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam, heeft de stad desondanks te maken met veel mensen in de bijstand. Rotterdam heeft al de allure en uitstraling van een wereldstad op verschillende gebieden. Mijn idee zorgt ervoor dat de bewoners van Rotterdam zich herkend, begrepen en gesteund voelen door de stad. Oftewel dat de stad Rotterdam er ook is voor de mensen die wellicht het meeste hulp nodig hebben.

Waarom vernieuwend?

Mijn project is vernieuwend, aangezien het rekening houdt met het individu. De bewoner zal zich niet als een nummer voelen behandeld, maar als individu waar persoonlijke aandacht voor is. Hoewel de zoektocht naar betaalde arbeid centraal zal staan, is er veel aandacht voor het emotioneel welbevinden van de bewoner. Mijn project herbergt tevens empirisch bewijs. Tot slot slaat mijn project twee vliegen in één klap, namelijk werken aan de taal en het vinden van een baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Wishal Jharihar

Wij zoeken

Ik zoek een simpelweg naar een kans/mogelijkheid om mijn project in praktijk uit te kunnen voeren. Ik ben er van overtuigd dat ik een verschil kan betekenen voor de doelgroep die ik wil helpen. Concreet zoek ik: - een kans, - mensen die in de bijstand zitten met wie ik aan de slag kan, - een ruimte om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren

Gerelateerde Plannen

Partners

Waarde in Werkkracht

'onbenutte talenten' uit christelijke en moslim migranten gemeenschappen in Rotterdam helpen om de stap te zetten naar werk.

Bekijk dit plan
Bewegen naar werk 2.0

Proeftuin Bewegen naar Werk 2.0 Delfshaven

Een innovatieve integrale schaalbare aanpak op werkloosheid, vanuit onze beproefde interventie Bewegen naar Werk 1.0. Het Rotterdamse bedrijfsleven en wijknetwerk neemt actief medeverantwoordelijkheid in het werkloosheidsvraagstuk in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Img 3544

Refugees Forward Incubator: nieuwkomers ondernemen!

Refugees Forward biedt incubatorprogramma's aan aan ondernemers met een vluchtelingenachtergrond, in samenwerking met o.a. het Erasmus Center for Entrepreneurship. Binnen 4 maanden worden nieuwkomers begeleid van idee naar de start van een bedrijf.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
Sparespace ondernemers jpeg

SpareSpace; Verborgen ondernemerschap in Rotterdam

Veel ondernemerschap is verborgen op zolderkamers of schuurtjes en kan niet/ durft niet een onderneming te starten. SpareSpace bouwwt samen met lokale experts een platform om verborgen ondernemerschap te vinden, verbinden en zichtbaar te maken.

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Schoenfabriek wim 1953

Stadswerker

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

Bekijk dit plan
Meer plannen