Ontdek › Plan

Project Bijstand

Aangemaakt: 23 november 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden met een taalachterstand en met geen of een lage opleiding (tot MBO niveau 4) te helpen aan een baan. Dit zal mijn primaire doel zijn. Daarnaast zal ik uitkeringsgerechtigden proberen te helpen hoe zij moeten solliciteren (schrijven van brieven en CV) en zal ik ervoor zorgen dat zij enige kennis krijgen over de eigen competenties en vaardigheden. Ik zal dit trachten te bewerkstelligen door middel van één-op-één begeleidingen te hanteren. Tevens houd ik mij bezig met het emotionele welzijn van de uitkeringsgerechtigden, waardoor de kans op succes (vinden van een baan) groter zal zijn.

Waarom goed voor Rotterdam?

Alhoewel de uitstroom uit de bijstand in Rotterdam verhoudingsgewijs hoger ligt in andere grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam, heeft de stad desondanks te maken met veel mensen in de bijstand. Rotterdam heeft al de allure en uitstraling van een wereldstad op verschillende gebieden. Mijn idee zorgt ervoor dat de bewoners van Rotterdam zich herkend, begrepen en gesteund voelen door de stad. Oftewel dat de stad Rotterdam er ook is voor de mensen die wellicht het meeste hulp nodig hebben.

Waarom vernieuwend?

Mijn project is vernieuwend, aangezien het rekening houdt met het individu. De bewoner zal zich niet als een nummer voelen behandeld, maar als individu waar persoonlijke aandacht voor is. Hoewel de zoektocht naar betaalde arbeid centraal zal staan, is er veel aandacht voor het emotioneel welbevinden van de bewoner. Mijn project herbergt tevens empirisch bewijs. Tot slot slaat mijn project twee vliegen in één klap, namelijk werken aan de taal en het vinden van een baan.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Wishal Jharihar

Wij zoeken

Ik zoek een simpelweg naar een kans/mogelijkheid om mijn project in praktijk uit te kunnen voeren. Ik ben er van overtuigd dat ik een verschil kan betekenen voor de doelgroep die ik wil helpen. Concreet zoek ik: - een kans, - mensen die in de bijstand zitten met wie ik aan de slag kan, - een ruimte om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren

Gerelateerde Plannen

Arbeidsmarkt

Overschie Werkt

Werkgelegenheidsproject door samenwerking met welzijnsorganisatie en lokale ondernemers.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan

Ben jij werkfit?

Voor iedere burger in Rotterdam, die het recht heeft op een eerlijke kans om aan zichzelf te werken en werkfit te worden.

Bekijk dit plan
To reach 2697951 600 300x182 2x

Project Smart 2018

De kortste weg naar een betaalde baan in 2018; en unieke werkervaringsplaatsen.

Bekijk dit plan
Meer plannen