Ontdek › Plan

PSST.....er zijn ook grenzen!!

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Veilige stad

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Iedere Rotterdammer moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Rotterdam kent nog te veel straten waar straatintimidatie eerder regel dan uitzondering is. Meisjes, vrouwen en homoseksuelen lopen geregeld aan tegen seksisme op straat, zoals naroepen, gesis en andere vormen van seksuele intimidatie op straat. Het macho gedrag van jongens en mannen is een serieus probleem wat leidt tot overlast in de stad.
Via Professionals in de wijken krijgen we steeds meer signalen tot ons over ongewenste verbale intimidatie door jongens richting meisjes en homoseksuelen. Dit is dan ook reden voor Dona Daria om gericht op de Rotterdamse jongeren in te zetten. Binnen onze aanpak richten we ons niet alleen op slachtoffers van intimidatie/geweld op straat en huiselijk geweld maar ook op hun kinderen en de daders.

Waarom goed voor Rotterdam?

Samen kunnen we iets veranderen!
De methode richt zich op mentale, verbale en fysieke technieken voor slachtoffers maar is er ook op gericht dat de wereld van slachtoffer en dader samen komen. Voor beide groepen (slachtoffer/dader) willen gedragsverandering realiseren. Gedurende dit project een positieve benadering opbouwen tussen de twee groepen zodat het vermogen om de eigen verantwoordelijkheid te nemen wordt vergroot zodat de groep aan de slag kan gaan met nieuwe waarden.

Waarom vernieuwend?

Project PSST..Kent ook grenzen! is innovatief omdat de methode een integrale aanpak betreft en dus gericht is op slachtoffers, daders en ouders. Binnen Rotterdam is een dergelijke integrale aanpak op het onderwerp seksuele intimidatie op straat nog niet van start gegaan.Innovatief omdat we ervan overtuigd zijn dat we alleen samen kunnen veranderen door het dialoog met elkaar aan te gaan. Pas dan kunnen we werken aan de levensvaardigheden die horen bij de Rotterdamse normen en waarden.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Psst.... er zijn ook grenzen!

Doe mee

Organisatie: Dona Daria centrum voor Emancipatie en Participatie

Contactpersoon: Patricia Ooms

Wij zoeken

Samen kunnen we veranderen! Samenwerken aan de uitvoering van dit plan? neem dan aub contact met ons op.

Gerelateerde Plannen

De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
Vr bril

Moet ik me hiermee bemoeien? Doe ik hieraan mee!?

Jongeren ervaren met behulp van VR-technologie hoe zij reageren in Rotterdamse concrete lastige situaties. Wat is hun ‘Freeze’, ‘Flight’ of ‘Fight’ reactie en is het altijd noodzakelijk om je ergens mee te bemoeien of ergens aan mee te doen?

Bekijk dit plan
Jellyfish

STRAATManieren

Wij willen bereiken dat iedereen, en vrouwen in het bijzonder, gebruik kan maken van de openbare ruimte zonder te worden lastiggevallen.

Bekijk dit plan
Symbol invi

Invi

Als reactie op het maatschappelijke probleem van seksueel geweld ontwikkelen wij een nieuw zelfverdedigingsproduct: de Invi armband. Geïnspireerd op de natuur wordt geur ingezet om jezelf op geweldloze en legale manier te kunnen verdedigen.

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Tourbuzz

Tour-buzz

Met een groeiende groep ondernemende Rotterdammers gaat Voz di Rua de kansen en mogelijkheden voor Rotterdam als superdiverse stad onderzoeken. De resultaten worden in samenwerking met Museum Rotterdam gepresenteerd.

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Stadsverfraaiingrotterdam

Stadsverfraaiing Rotterdam: Testcase Oude Noorden

Transformatie van twee lelijke plaatgevelpanden voor verbetering publieke buitenruimte en veiligheid om nieuwe samenwerkingen en locaties aan te jagen en waarmee participatie, materiaalverwerking en haalbaarheid opschalen verder wordt onderzocht.

Bekijk dit plan
Meer plannen