Ontdek › Plan

Re-integratie - van kansloos naar kansrijk

Aangemaakt: 09 december 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Ieder burger in Rotterdam heeft recht op een eerlijke kans om zichzelf te scholen en te werken. Met dit plan stimuleren wij jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot een waardevolle werknemer/ondernemer

Het ontwikkelen van de eigen kracht van burgers en participeren in de samenleving is een belangrijk beleidsdoel van de overheid. De gemeente Rotterdam heeft in 2015, naar aanleiding van de wet maatschappelijke ondersteuning, een grotere verantwoordelijkheid op zich gekregen voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek in de samenleving. De gemeente Rotterdam geeft haar inwoners kansen om vooruit te komen door een maatwerkvoorziening of andere voorzieningen aan te bieden op de gebieden waar ze hulp bij nodig hebben. De bedoeling is dat mensen gaan meedoen in de samenleving en uiteindelijk gaan werken, maar in het praktijk gaat dit niet vanzelf vooral bij een groeiende groep burgers in Rotterdam. Met dit plan steunen wij burgers om zichzelf werkfit te maken zodat zij een eerlijke kans krijgen om een vorm van betaalde werk te krijgen.

Waarom goed voor Rotterdam?

De kracht van de Rotterdammers ligt in de grote diversiteit van bevolkingsgroepen is. In de stadsdeel zijn relatief meer jonge bewoners dan in andere stadsdelen van Rotterdam. Rotterdam Centrum is een gebied met veel sociale huurwoningen, veel mensen met een laag inkomen en een (relatief) hoge werkloosheid.

Waarom vernieuwend?

Wij wensen niet alleen Rotterdammers (lees jongeren tussen 18 en 27 jaar) terugleiden naar een vorm van betaalde werk, maar hen ook stimuleren en ondersteunen om te participeren in de samenleving. Ondernemerschap behoort ook tot de mogelijkheden binnen ons pilot. Het verbreden van sociaal netwerk en dagbesteding wordt met ons pilot ook bevordert. Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan de taal- en onderwijsachterstand. De combinatie van deze punten maakt ons plan vernieuwend.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images

Doe mee

Organisatie: Stichting AmbuZorg

Contactpersoon: AV Gangaram

Wij zoeken

Wij wensen voor onze project, die in mei 2018 zal starten, subsidie van de gemeente Rotterdam te ontvangen. Ook donaties/giften zijn van harte welkom. Help ons het verschil te maken voor jongeren (tussen 18 en 27 jaar) die werkloos thuis zitten.

Gerelateerde Plannen

Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan
Wmo radar %283%29

Direct een betaalde baan

Na school dirrect een arbeidsovereenkomst

Bekijk dit plan
Ninaflitstsr 11

Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Tijdens een bootcamp van 5 weken krijgen groepen (werkloze) jongeren een nieuwe start en kans op een unieke carrière op zee.

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan
Dsc 3472

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bekijk dit plan
Img 5126

GEEN woorden maar BEELDEN

Dit plan helpt iedereen aan een baan dmv beelden!

Bekijk dit plan
Meer plannen