Ontdek › Plan

Re-integratie - van kansloos naar kansrijk

Aangemaakt: 09 december 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Ieder burger in Rotterdam heeft recht op een eerlijke kans om zichzelf te scholen en te werken. Met dit plan stimuleren wij jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot een waardevolle werknemer/ondernemer

Het ontwikkelen van de eigen kracht van burgers en participeren in de samenleving is een belangrijk beleidsdoel van de overheid. De gemeente Rotterdam heeft in 2015, naar aanleiding van de wet maatschappelijke ondersteuning, een grotere verantwoordelijkheid op zich gekregen voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek in de samenleving. De gemeente Rotterdam geeft haar inwoners kansen om vooruit te komen door een maatwerkvoorziening of andere voorzieningen aan te bieden op de gebieden waar ze hulp bij nodig hebben. De bedoeling is dat mensen gaan meedoen in de samenleving en uiteindelijk gaan werken, maar in het praktijk gaat dit niet vanzelf vooral bij een groeiende groep burgers in Rotterdam. Met dit plan steunen wij burgers om zichzelf werkfit te maken zodat zij een eerlijke kans krijgen om een vorm van betaalde werk te krijgen.

Waarom goed voor Rotterdam?

De kracht van de Rotterdammers ligt in de grote diversiteit van bevolkingsgroepen is. In de stadsdeel zijn relatief meer jonge bewoners dan in andere stadsdelen van Rotterdam. Rotterdam Centrum is een gebied met veel sociale huurwoningen, veel mensen met een laag inkomen en een (relatief) hoge werkloosheid.

Waarom vernieuwend?

Wij wensen niet alleen Rotterdammers (lees jongeren tussen 18 en 27 jaar) terugleiden naar een vorm van betaalde werk, maar hen ook stimuleren en ondersteunen om te participeren in de samenleving. Ondernemerschap behoort ook tot de mogelijkheden binnen ons pilot. Het verbreden van sociaal netwerk en dagbesteding wordt met ons pilot ook bevordert. Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan de taal- en onderwijsachterstand. De combinatie van deze punten maakt ons plan vernieuwend.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images

Doe mee

Organisatie: Stichting AmbuZorg

Contactpersoon: AV Gangaram

Wij zoeken

Wij wensen voor onze project, die in mei 2018 zal starten, subsidie van de gemeente Rotterdam te ontvangen. Ook donaties/giften zijn van harte welkom. Help ons het verschil te maken voor jongeren (tussen 18 en 27 jaar) die werkloos thuis zitten.

Gerelateerde Plannen

Ninaflitstsr 11

Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Tijdens een bootcamp van 5 weken krijgen groepen (werkloze) jongeren een nieuwe start en kans op een unieke carrière op zee.

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Sparespace ondernemers jpeg

SpareSpace; Verborgen ondernemerschap in Rotterdam

Veel ondernemerschap is verborgen op zolderkamers of schuurtjes en kan niet/ durft niet een onderneming te starten. SpareSpace bouwwt samen met lokale experts een platform om verborgen ondernemerschap te vinden, verbinden en zichtbaar te maken.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Meer plannen