Ontdek › Plan

Rebelz aan de Rotte

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 25 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Het project zet in op het re-integreren van ex-gedetineerde vrouwen in de samenleving door het volgen van een horeca-opleiding, praktijkbegeleiding en baangarantie. Deze combinatie biedt de ex-gedetineerde vrouwen de kans op een stabiel toekomstperspectief.
Voor dit project moet een ponton geplaatst worden in de Rotte. Dit ponton moet aangekocht en ingericht worden als drijvend terras. Vervolgens moet dit ponton aangelegd worden aan een nog aan te leggen steiger. Daarbij moet kleine aanpassingen gedaan worden aan de berm, moet een oversteekplaats en hekwerk aangelegd worden om het pand (het restaurant zelf) en de steiger te verbinden. Om dit überhaupt te mogen uitvoeren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. moeten leges betaald worden en een architect ingeschakeld worden. Al deze kosten vergen een eenmalige investering.

Waarom goed voor Rotterdam?

De nieuwe kandidaten zullen – aansluitend op het thema “Dus echt iedereen aan het werk” van Citylab010 2018 - worden geselecteerd uit de doelgroep gedetineerden met een taalachterstand. In de vrouwengevangenis Nieuwersluis wordt bij binnenkomst iedere vrouw getest op taal. Als er sprake is van een taalachterstand worden er cursussen aangeboden. In de laatste fase van detentie is er de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het project Rebelz aan de Rotte.

Waarom vernieuwend?

Van de vrouwelijke ex-gedetineerden hebben velen een opleiding gericht op zorg en kinderopvang. Voor het vinden van een baan is hiervoor een VOG voor nodig. Zonder werk is de kans op recidive groot. In de horeca is veelal géén VOG vereist. Gedetineerden gaan in de laatste fase van hun detentie (in de vrouwengevangenis Nieuwersluis) met een enkelband 4 dagen per week stage lopen in het restaurant. Dit is een doorbraakinnovatie. Innovatief zijn de flexibele mbo- opleidingen tot basis kok en gastv

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Rebelz afbeelding

Doe mee

Organisatie: Rebelz aan de Rotte

Contactpersoon: Klaas Jan Krook

E-mail: klaasjankrook@gmail.com

Wij zoeken

Reeds 2 x gesprek gehad met mevrouw Malika Kassriouri.
Op haar advies delen wij ons plan.
Onze hulpvraag gaat uit naar een financiële ondersteuning van € 50.000.

Gerelateerde Plannen

Logo taal werk

Taal/Werk

Wij maken werk van en voor werkzoekenden met een taalachterstand. Dit doen wij samen met werkgevers die werk voor deze doelgroep creëren.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan
Schermafdruk 2018 10 08 15.18.09

DeBroekriem, bijeenkomsten voor werkzoekenden

Vrijwilligers organiseren netwerkbijeenkomsten waarbij werkzoekenden onderling profiteren van elkaars ervaringen en elkaars netwerk.

Bekijk dit plan
Arbeidsmarkt

Overschie Werkt

Werkgelegenheidsproject door samenwerking met welzijnsorganisatie en lokale ondernemers.

Bekijk dit plan
Ontbrekende schakel

Rotterdam Schakelt!

Rotterdam kent veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotterdam Schakelt! verbindt hen direct met werkgevers en de instellingen die werken aan hun plaatsing.

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan
Favicon werkenvoorelkaar

Expeditie Rotterdam

Vijftigplussers met een taalachterstand aan het werk. Op een vernieuwende manier taalachterstand inlopen en werk vinden.

Bekijk dit plan
Meer plannen