Ontdek › Plan

Rebelz aan de Rotte

Aangemaakt: 25 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Het project zet in op het re-integreren van ex-gedetineerde vrouwen in de samenleving door het volgen van een horeca-opleiding, praktijkbegeleiding en baangarantie. Deze combinatie biedt de ex-gedetineerde vrouwen de kans op een stabiel toekomstperspectief.
Voor dit project moet een ponton geplaatst worden in de Rotte. Dit ponton moet aangekocht en ingericht worden als drijvend terras. Vervolgens moet dit ponton aangelegd worden aan een nog aan te leggen steiger. Daarbij moet kleine aanpassingen gedaan worden aan de berm, moet een oversteekplaats en hekwerk aangelegd worden om het pand (het restaurant zelf) en de steiger te verbinden. Om dit überhaupt te mogen uitvoeren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. moeten leges betaald worden en een architect ingeschakeld worden. Al deze kosten vergen een eenmalige investering.

Waarom goed voor Rotterdam?

De nieuwe kandidaten zullen – aansluitend op het thema “Dus echt iedereen aan het werk” van Citylab010 2018 - worden geselecteerd uit de doelgroep gedetineerden met een taalachterstand. In de vrouwengevangenis Nieuwersluis wordt bij binnenkomst iedere vrouw getest op taal. Als er sprake is van een taalachterstand worden er cursussen aangeboden. In de laatste fase van detentie is er de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het project Rebelz aan de Rotte.

Waarom vernieuwend?

Van de vrouwelijke ex-gedetineerden hebben velen een opleiding gericht op zorg en kinderopvang. Voor het vinden van een baan is hiervoor een VOG voor nodig. Zonder werk is de kans op recidive groot. In de horeca is veelal géén VOG vereist. Gedetineerden gaan in de laatste fase van hun detentie (in de vrouwengevangenis Nieuwersluis) met een enkelband 4 dagen per week stage lopen in het restaurant. Dit is een doorbraakinnovatie. Innovatief zijn de flexibele mbo- opleidingen tot basis kok en gastv

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Rebelz afbeelding

Doe mee

Organisatie: Rebelz aan de Rotte

Contactpersoon: Louis Ouwerkerk

Wij zoeken

Reeds 2 x gesprek gehad met mevrouw Malika Kassriouri.
Op haar advies delen wij ons plan.
Onze hulpvraag gaat uit naar een financiële ondersteuning van € 50.000.

Gerelateerde Plannen

Dsc 3472

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bekijk dit plan
Ninaflitstsr 11

Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Tijdens een bootcamp van 5 weken krijgen groepen (werkloze) jongeren een nieuwe start en kans op een unieke carrière op zee.

Bekijk dit plan
Afbeelding link2work

Link2Work 2.0

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Bekijk dit plan
Nwelogouitjezelf

Starrenbucks

Bewoners(ondernemingen) uit Spangen verenigen zich samen met andere partners om een plek voor ontmoeting, leren, ondernemen en arbeidservaring, om zo jaarlijks nieuwe succesvolle ondernemers te lanceren.

Bekijk dit plan
Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
Images

Re-integratie - van kansloos naar kansrijk

Ieder burger in Rotterdam heeft recht op een eerlijke kans om zichzelf te scholen en te werken. Met dit plan stimuleren wij jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot een waardevolle werknemer/ondernemer

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Vangnet

Vangnetovereenkomst

Basisinkomen via een private Vangnetovereenkomst

Bekijk dit plan
Meer plannen