Ontdek › Plan

Rotterdam: bewust en veilig op het internet

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Rotterdamse jeugd, ouders en professionals bewuster en veiliger op het internet maken.

Het plan is om jeugd, ouders en professionals (betrokken bij jeugd en ouders) bewustwordingstrainingen aan te bieden. Deze (opvoed)trainingen, welke gegeven worden in een unieke samenwerking tussen criminologen en ervaren pedagogen maken hen:

- bewust van de informatie die zij op het internet en sociale media plaatsen
- bewust van de risico's die zij hierdoor lopen (o.a. sexting, sextortion, cyberpesten, cyberstalking, grooming, reputatieschade, identiteitsfraude en oplichting)
- bewust van de maatregelen die zij kunnen nemen om niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving te beschermen.

Ouders worden daarnaast praktische opvoedtools aangereikt om beter in gesprek te kunnen gaan met hun kind en om vanuit daar een gezond online opvoedklimaat te stimuleren.

Met behulp van de praktische en interactieve trainingen die Aware Online aanbiedt, zullen bewustwording en online veiligheid zich als een sneeuwbal onder de Rotterdamse jeugd, ouders en professionals verspreiden.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door Rotterdamse jeugd, ouders en professionals inzicht te bieden in de informatie die zij dagelijks op het internet plaatsen, in de risico’s die hieraan verbonden zijn en in de maatregelen die zij kunnen nemen, verkleinen zij onder andere de kans om het slachtoffer te worden van sexting, sextortion, cyberpesten, cyberstalking, grooming, phishing, ransomware, identiteitsfraude, oplichting en reputatieschade en vergroten zij niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van hun omgeving.

Waarom vernieuwend?

Aware Online biedt unieke en interactieve trainingen aan die in samenwerking met criminologen en ervaren pedagogen zijn ontwikkeld, welke specifiek gericht zijn op bewustwording en welke in samenwerking met het netwerk (scholen, CJG, NJI, Stichting School en Veiligheid en wijkteams) zullen worden aangeboden aan jeugd, ouders en professionals in Rotterdam. Deze trainingen, welke NJI geaccrediteerd worden, zullen Rotterdammers middels bewustwording direct en indirect veiliger op internet maken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Aware online   training bewust op het internet voor ouders3

Doe mee

Organisatie: Aware Online

Contactpersoon: Elaine van Oorschot

Wij zoeken

- Subsidie CityLab010
- Relevante netwerken om de inhoud van de bewustwordingstrainingen te kunnen afstemmen met professionals in het vakgebied (criminologen, screeningsspecialisten, pedagogen, specialisten op het gebied van sociale media, wetenschappers, psychologen, intern begeleiders, maatschappelijk werkers, leerkrachten, docenten, medewerkers van wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Rijnmond), het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), et cetera.

Gerelateerde Plannen

Img 0474

De Ouder en Kind Academie

‘Good parenting at home’ is de belangrijkste bijdrage van ouders aan schoolsucces

Bekijk dit plan
Img 0470

Havenschool

Ondernemende, nieuwsgierige en betrokken jongeren opleiden die bewuste toekomstkeuzes kunnen maken

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde gezinsondersteuning

Persoonlijke en betrokken gezinsondersteuning met oog voor potentie waarin professionals op gezinsniveau samenwerken om gezinnen te laten groeien en bloeien.

Bekijk dit plan
Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
1218 rotterdam marketing

Smart port, meiden aan boord

Wij stimuleren meiden te kiezen voor een carrière in de Rotterdamse haven en industrie. Dit doen we met een magazine vol rolmodellen, voor en door meiden, de "Havenskills"-netwerktraining en praktijkbezoeken.

Bekijk dit plan
Talkx

TALKX - het sprekend kind- lesmethodiek & event

Kinderen een podium geven om hun belevenissen en bevindingen te leren delen. Volwassenen leren te luisteren naar het verhaal en de stem van het kind.

Bekijk dit plan
Meer plannen