Ontdek › Plan

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Zorgcentrum Simeon & Anna wordt ontwikkeld tot een woonlocatie voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen. Vanwege dit tijdelijke karakter wordt deels een hotelformule gebruikt. De gasten voegen waarde toe aan elkaar en het hotel (wederkerigheid). Partijen richten zich op de vragen die specifiek zijn voor de wijk. Het betreft mix van ouderen en jongeren. De uitvoering is samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Het doel is om maatschappelijk rendement te verzilveren.
Een aantrekkelijke locatie waar wijkbewoners een onderkomen vinden en werken aan weer meedraaien in de maatschappij. Het plan is een initiatief van Laurens Wonen en het concept is samen met Food For Thought verder uitgewerkt. Er wordt al geëxperimenteerd en de vraag is aangetoond in de wijk. Afrikaander Wijkcoöperatie, HRO, EMI en Pameijer doen al mee. We leveren maatschappelijke impact met individueel maatwerk op structurele wijze.

Waarom goed voor Rotterdam?

Er noodzaak om op een gezonde manier minder fortuinlijke stadsgenoten onderdeel te maken van onze stad;
Huidige verzuilde oplossingen zijn naar ons idee niet kostenefficiënt en maken vooral geen gebruik van het talent binnen de eigen muren. Dat is begrijpelijk want in een eenvormige populatie is het lastig om talenten van de een te koppelen aan de ander die dat talent net niet heeft. Op Zuid is een investering in maatschappelijk rendement geen overbodige luxe.

Waarom vernieuwend?

WijkOtel Zuid richt zich op het realiseren van maatschapp. rendement en wil de exploitatie (deels) afhankelijk maken van de resultaten van het helpen van de doelgroep. Dit doet zij op eigen wijze. Zoals bv.aangetoond bij Á la Plancha, Rest. Desiderius door mensen aan te spreken op hun capaciteiten en inzet. Het breekt met de verzuilde oplossingen in de zorg- en welzijnssector. Door een afspiegeling te zijn v.d. samenleving helpt dit bewoners helpt bij zelfst. functioneren in de maatschappij

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Simeon

Doe mee

Organisatie: Laurens Wonen en Foods for Thoughts

Contactpersoon: Bob Janse

Wij zoeken

Uiteraard is elke medestander en meedenker, naast de verschillende partijen die al meedenken om het concept te ontwikkelen welkom. Echter de financiële middelen om het concept door te ontwikkelen zijn noodzakelijk!

Gerelateerde Plannen

Gelukshuislogo

OranjeDROOMstraat

Van de Oranjeboomstraat de OranjeDROOMstraat maken door opgehaalde dromen samen met bewoners te realiseren.

Bekijk dit plan
Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan
2016 05 26 familieplein noord

Familieplein Noord

Noordplein wordt een echt familieplein voor ouders en kinderen.

Bekijk dit plan
2016 10 07 droomstraat willebrordusstraat hunk design8

Urban jungle playground

In de Willebrordusstraat zullen 5 parkeerplaatsen tijdelijk een andere invulling krijgen.

Bekijk dit plan
Front droomstraat

Vrijstraat Hoogland

Ontwerpend onderzoek naar een toekomst voor dit stukje Hooglandstraat als experiment. De bewoners testen inrichtingsvarianten.

Bekijk dit plan
Img 0469

Peperklip vergroent

Experimenteren met vergroening van de buitenruimte

Bekijk dit plan
Donarpad sfeerbeeld klein

KAAPSE BUURTPADEN

Het Freijapad en Donarpad moeten veranderen van een doorsteek voor auto’s en bestelbusjes naar buurtpleintjes. Groene paden waar bewoners en passanten kunnen vertoeven, recreëren, spelen, ontspannen en waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Bekijk dit plan

Samen & Anders: samen leven en anders doen.

Het ontwikkelen en implementeren van een tool (zoals een app of een site) zodat de burger niet alleen kan toetsen of hij geschikt is om in onze woongemeenschap te komen wonen, maar wordt door de tool intrinsiek gemotiveerd actief wederkerig te zijn.

Bekijk dit plan
Meer plannen