Ontdek › Plan

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Zorgcentrum Simeon & Anna wordt ontwikkeld tot een woonlocatie voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen. Vanwege dit tijdelijke karakter wordt deels een hotelformule gebruikt. De gasten voegen waarde toe aan elkaar en het hotel (wederkerigheid). Partijen richten zich op de vragen die specifiek zijn voor de wijk. Het betreft mix van ouderen en jongeren. De uitvoering is samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Het doel is om maatschappelijk rendement te verzilveren.
Een aantrekkelijke locatie waar wijkbewoners een onderkomen vinden en werken aan weer meedraaien in de maatschappij. Het plan is een initiatief van Laurens Wonen en het concept is samen met Food For Thought verder uitgewerkt. Er wordt al geëxperimenteerd en de vraag is aangetoond in de wijk. Afrikaander Wijkcoöperatie, HRO, EMI en Pameijer doen al mee. We leveren maatschappelijke impact met individueel maatwerk op structurele wijze.

Waarom goed voor Rotterdam?

Er noodzaak om op een gezonde manier minder fortuinlijke stadsgenoten onderdeel te maken van onze stad;
Huidige verzuilde oplossingen zijn naar ons idee niet kostenefficiënt en maken vooral geen gebruik van het talent binnen de eigen muren. Dat is begrijpelijk want in een eenvormige populatie is het lastig om talenten van de een te koppelen aan de ander die dat talent net niet heeft. Op Zuid is een investering in maatschappelijk rendement geen overbodige luxe.

Waarom vernieuwend?

WijkOtel Zuid richt zich op het realiseren van maatschapp. rendement en wil de exploitatie (deels) afhankelijk maken van de resultaten van het helpen van de doelgroep. Dit doet zij op eigen wijze. Zoals bv.aangetoond bij Á la Plancha, Rest. Desiderius door mensen aan te spreken op hun capaciteiten en inzet. Het breekt met de verzuilde oplossingen in de zorg- en welzijnssector. Door een afspiegeling te zijn v.d. samenleving helpt dit bewoners helpt bij zelfst. functioneren in de maatschappij

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Simeon

Doe mee

Organisatie: Laurens Wonen en Foods for Thoughts

Contactpersoon: Bob Janse

Wij zoeken

Uiteraard is elke medestander en meedenker, naast de verschillende partijen die al meedenken om het concept te ontwikkelen welkom. Echter de financiële middelen om het concept door te ontwikkelen zijn noodzakelijk!

Gerelateerde Plannen

20170208 pres d2

Droomstrand: Rotterdam Playa op de Lloydpier

De beste hotspot van Delfshaven! Een kleine oase langs de Maas, tussen schepen, kranen en wolkenkrabbers, dat is de Playa.

Bekijk dit plan
Logo veilig veiliger middelland

Veilig, veiliger Middelland

Hoe stuur je automobilisten richting verantwoord rijgedrag?

Bekijk dit plan
20160921 schets

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2016 04 06 om 17.04.46

Droomstraat Kettingstraat

Deelname aan het project Droomstraten

Bekijk dit plan
Collage lucht park

- Lucht Park - een buurt park op hoogte

Een tijdelijk Lucht Park aanleggen in de Robertfruinstraat om te onderzoeken of het mogelijk is om de reguliere functies van een straat samen te laten gaan met de wensen van de bewoners. Het is geïnspireerd door de uitkomst van 2 Droomworkshops.

Bekijk dit plan
11949280 881553231951674 7676635529193697849 n

De buur(t) droom(t)

Wij willen experimenteren met de buitenruimte om er samen achter te komen wat de leefkwaliteit van de Berkelselaan ten goede komt

Bekijk dit plan
Sparkjes soetendaalseweg

Sparkjes aan de Soetendaalseweg

Stoepparkjes of Sparkjes zijn multifunctionele parkmeubels die bewoners verleiden om de deuren te openen en samen buiten te leven!

Bekijk dit plan
Logo nieuw groen

Kaap Workout

Een workoutpark waar kunst en sport samensmelten, waar kunstobjecten als sporttoestellen fungeren. Buitensporten op Katendrecht, toegankelijk voor een ieder, voor zowel jong als oud.

Bekijk dit plan
Meer plannen