Ontdek › Plan

Samen bouwen we Rotterdam

Aangemaakt: 31 oktober 2016

Heb hart voor onderwijs

Kansen van jongeren vergroten door te investeren in hun ‘human & social capital’; door het koppelen van jongeren aan oom & tante's en bedrijven

SbwR ziet dat de verschillen in welstand tussen verschillende wijken in Rotterdam en verschillende bevolkingsgroepen steeds groter worden. We zien ook dat het voor een groep jongeren van een andere etnische achtergrond of uit een sociaal achterstandsmilieu moeilijk is om aan een stage of werk te komen, of de juiste keuzes te maken in het leven of studie. We erkennen dat discriminatie en ontbreken van adequate steun uit hun omgeving daar een rol in speelt. Onze oplossing bestaat uit het overbruggen van kloven tussen de jongeren, maatschappelijk succes en het bedrijfsleven door middel van een netwerk van individuele relaties.

Waarom goed voor Rotterdam?

SbwR is goed voor Rotterdam omdat het een werkelijke bijdrage levert aan het succes van jongeren, jeugdwerkloosheid (nu en toekomstig) bestrijd én een relevante bijdrage levert aan duurzame samenlevingsopbouw. Daarbij richt SbwR zich vooral op de 80% in het midden, die thans in project nog vaak de minste aandacht krijgt.

Waarom vernieuwend?

Het innoverende in deze aanpak zit hem niet alleen in het bijeenbrengen van jongeren én ooms en tantes én het bedrijfsleven, maar vooral ook in het op een oom / tante-manier bijstaan van de jongeren. Voor het bedrijfsleven is van groot belang dat er een ander – buiten het bedrijf is – die de jongere wegwijs maakt in (de cultuur van) die wereld; zo kan het bedrijfsleven zich richten op vaardigheden binnen het vak en het bedrijf zelf.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Website sbwr l

Doe mee

Organisatie: Samen bouwen we Rotterdam

Contactpersoon: Dorine Cleton

Wij zoeken

Contacten met andere organisaties voor jongeren, zodat degene die niet tot onze doelgroep behoren eenvoudig doorgeleid kunnen worden.

Gerelateerde Plannen

Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan

Vreedzame wijk 3036

Het uitrollen van de Vreedzame school naar Vreedzame wijk

Bekijk dit plan
Foto citylab010

The Next School

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Shutterstock 95571682

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Taalontwikkeling van kinderen op de VVE verbetert door kwalitatief goed taalaanbod. Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-lokaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers on-the-job gecoacht worden.

Bekijk dit plan
Aware online   training bewust op het internet voor ouders3

Rotterdam: bewust en veilig op het internet

Rotterdamse jeugd, ouders en professionals bewuster en veiliger op het internet maken.

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan
Meer plannen