Ontdek › Plan

"Samen voor Taal"

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 02 juni 2016

Heb hart voor onderwijs

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Op elke locatie Plusopvang (Charlois, Beverwaard, Crooswijk, Zevenkamp en Centrum) komen we tot een programma waarin we samen met ouders actief aan de slag gaan met VVE. We bieden ouders de mogelijkheid om op de opvang samen met een pedagogisch medeweker én de kinderen te oefenen. Hierdoor zien ouders dat het leuk is om samen met je kind met taal bezig te zijn waardoor zij dit thuis ook gaan doen. Stap voor stap leren, vooral van elkaar, samen werken aan de toekomst van de kinderen.

Ouders moeten het vooral LEUK gaan vinden om met taal aan de slag te gaan. Hierdoor krijgen kinderen meer taal aangeboden, wordt de band tussen ouder en kind versterkt en kunnen achterstanden minder worden bij overgang naar de basisschool.

Bijkomend voordeel is dat ouders hun netwerk uitbreiden, ruimte hebben om vragen te stellen en actief betrokken raken bij onze kinderopvang.

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij menen dat wij als Kinderopvang Plus een extra grote rol moeten spelen in de taalontwikkeling van jonge kinderen. De kinderen die wij in huis hebben zijn nog kwetsbaarder dan kinderen die in een prettige thuisomgeving met betrokken ouders en zonder al te grote zorgen opgroeien. Onze rol is om steeds weer in te zetten op de ontwikkeling van onze kinderen, dit samen met de ouders. Die vaak kwetsbaar zijn maar zeker niet minder betrokken en al helemaal niet minder wensen voor hun kinderen.

Waarom vernieuwend?

Alle bestaande programma's rondom taalontwikkeling in de kinderopvang zijn gericht op de 'reguliere' ouder. Onze doelgroep ouders vraagt om een andere aanpak, meer op maat gemaakt en rekening houdend met de problemen die zijn het hoofd moeten bieden. Juist de kinderen van deze ouders hebben veel baat bij extra inzet op taalontwikkeling, samen met ouders kan er op dit vlak veel meer bereikt worden.

Daarom juist voor deze doelgroep die binnen Rotterdam behoorlijk groot is.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Bij artikel

Doe mee

Organisatie: Van Veldhuizen Stichting, kinderopvang Plus Dikkertje Dap

Contactpersoon: Anouk Esser

Gerelateerde Plannen

Speel het Challenge the future-game!

Met een creatief spel zetten bewoners zelf hun wijk ‘op de kaart’. Kinderen/buurtbewoners spelen het spel. Doel is om hen bewust te maken van uitdagingen en keuzes in hun wijk, en via ‘Right to Challenge’ budget te genereren.

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
Infographic archiklas

ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan
Perpetual plastic

Perpetual Plastic 010

Waar lespakketten vaak in de schoolbanken blijven hangen willen wij de eerste interactieve recycle-les-machines in de klassen van Rotterdam introduceren zodat Rotterdams plastic afval een bron wordt voor een nieuwe ding.

Bekijk dit plan
Zuiderlokaal

ZuiderLokaal

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Bekijk dit plan
Meer plannen