Ontdek › Plan

"Samen voor Taal"

Subsidie toegekend € 50.000,00

Aangemaakt: 02 juni 2016

Heb hart voor onderwijs

Samen met ouders de (taal)ontwikkeling van kinderen in de plusopvang stimuleren. Een aantrekkelijk, eenvoudig en vooral LEUK programma ontwikkelen waarin samen oefenen en voorbeeld gedrag voorop staan.

Op elke locatie Plusopvang (Charlois, Beverwaard, Crooswijk, Zevenkamp en Centrum) komen we tot een programma waarin we samen met ouders actief aan de slag gaan met VVE. We bieden ouders de mogelijkheid om op de opvang samen met een pedagogisch medeweker én de kinderen te oefenen. Hierdoor zien ouders dat het leuk is om samen met je kind met taal bezig te zijn waardoor zij dit thuis ook gaan doen. Stap voor stap leren, vooral van elkaar, samen werken aan de toekomst van de kinderen.

Ouders moeten het vooral LEUK gaan vinden om met taal aan de slag te gaan. Hierdoor krijgen kinderen meer taal aangeboden, wordt de band tussen ouder en kind versterkt en kunnen achterstanden minder worden bij overgang naar de basisschool.

Bijkomend voordeel is dat ouders hun netwerk uitbreiden, ruimte hebben om vragen te stellen en actief betrokken raken bij onze kinderopvang.

Waarom goed voor Rotterdam?

Wij menen dat wij als Kinderopvang Plus een extra grote rol moeten spelen in de taalontwikkeling van jonge kinderen. De kinderen die wij in huis hebben zijn nog kwetsbaarder dan kinderen die in een prettige thuisomgeving met betrokken ouders en zonder al te grote zorgen opgroeien. Onze rol is om steeds weer in te zetten op de ontwikkeling van onze kinderen, dit samen met de ouders. Die vaak kwetsbaar zijn maar zeker niet minder betrokken en al helemaal niet minder wensen voor hun kinderen.

Waarom vernieuwend?

Alle bestaande programma's rondom taalontwikkeling in de kinderopvang zijn gericht op de 'reguliere' ouder. Onze doelgroep ouders vraagt om een andere aanpak, meer op maat gemaakt en rekening houdend met de problemen die zijn het hoofd moeten bieden. Juist de kinderen van deze ouders hebben veel baat bij extra inzet op taalontwikkeling, samen met ouders kan er op dit vlak veel meer bereikt worden.

Daarom juist voor deze doelgroep die binnen Rotterdam behoorlijk groot is.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Bij artikel

Doe mee

Organisatie: Van Veldhuizen Stichting, kinderopvang Plus Dikkertje Dap

Contactpersoon: Anouk Esser

Gerelateerde Plannen

Logo ja rotterdam

Worldschool Junior Academy Rotterdam

Leren onderzoeken en mondiale maatschappelijke betrokkenheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Istock 538026338

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Bekijk dit plan
Dsc 0054

Nieuwe technologie in Rotterdams primair onderwijs

Rotterdamse scholen worden klaargestoomd voor de 21e eeuw met onze lessen en workshops in nieuwe technologie en programmeren in het primair onderwijs. Voor kind èn leerkracht.

Bekijk dit plan
Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Banner citylab010

JONGEREN & TECHNIEK

In ons werk zien wij regelmatig het enthousiasme onder jongeren met betrekking tot techniek. Ons doel is informeel leren stimuleren en te combineren met de arbeidsmarkt, dit plan is een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Vg logo

Verticale Groep

Verticale Groep voegt een leeftijdsgemengde groep toe aan het basisonderwijs om kinderen weerbaarder te maken. Er wordt ook gewerkt aan 21st eeuwse vaardigheden die kinderen leren omgaan met anderen.

Bekijk dit plan
Calvijn business school rgb

Versterk je netwerk

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Bekijk dit plan
Meer plannen