Ontdek › Plan

Schuldenlab010

Aangemaakt: 26 april 2018

Schuldenvrije toekomst

Schuldenlab010 wordt een lokale proeftuin waar publieke en private partijen op innovatieve en actiegerichte wijze samenwerken om armoede- en schulden in Rotterdam aan te pakken.

Schuldenlab010: een plek voor innovatie op schuldenterrein waar plaats is voor organisaties en burgers gericht op maatschappelijke impact. SL010 gaat dit doen door in co-creatie effectievere, goedkopere en rechtvaardige oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren. In een vroeg stadium worden stakeholders bij het innovatieproces betrokken om mee te denken over nieuwe mogelijkheden om schulden aan te pakken. De kracht van SL010 zit in de samenwerking, de focus en realisatieambitie. SL010 is een actie-organisatie en een onderzoeks-, leer en ontwikkelingsomgeving voor bedrijven, overheden, vermogensfondsen, banken, ondernemers, cliënten, ontwerpers en onderzoekers. Wat hen bindt: de droom van een schuldenvrije stad. SL10 wordt een open proeftuin waar veelbelovende aanpakken kunnen worden gepitcht en verder gebracht. Ook is het een selectietool voor de meest effectieve aanpakken. Best practices worden opgeschaald in vernieuwende vormen van samenwerking (allianties, coalities, partnerships).

Waarom goed voor Rotterdam?

1 op de 5 inwoners heeft (risico op) problematische schulden. Dit is een probleem voor de hele samenleving. Mensen met grote schulden zijn minder productief, gebruiken meer zorg en bijstand en huisuitzettingen kosten veel geld etc. De gemeente kan deze uitdaging niet alleen aan. Krachtenbundeling en betere afstemming is nodig om burgers met schulden beter te bereiken én beter te helpen. Schuldenlab010 maakt een effectieve aanpak van armoede en schulden een verantwoordelijkheid van de héle stad.

Waarom vernieuwend?

Schuldenlab010 is vernieuwend omdat het inzet op publiek-private samenwerking als instrument in het maken van meters om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Juist als gemeente, woningbouwverenigingen, energieleveranciers, zorg- en onderwijsinstellingen, banken en andere organisaties de handen ineen slaan, ontstaan kansen om meer impact te maken. Niet elkaar in de weg zitten, maar elkaar versterken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Rechtenvrij spaarpot

Doe mee

Organisatie: Stichting Society Impact

Contactpersoon: Marieke van der Zanden

E-mail: info@societyimpact.nl

Wij zoeken

We zijn op zoek naar lokale en landelijke partners die met ons willen werken aan een schuldenzorgvrij Rotterdam. Van sociaal ondernemers en woningbouwverenigingen tot energieleveranciers, bedrijven, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, ontwerpers en wetenschappers: van belang is dat deelnemende partijen gezamenlijk impact willen maken en het perspectief van kwetsbare burgers centraal stellen. Samen kunnen we het verschil maken.

Gerelateerde Plannen

Warm rotterdam 3

Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is de beweging voor inclusie en tegen armoede. Warm Rotterdam initieert en organiseert een beweging richting een samenleving waarin iedereen telt en iedereen mee doet.

Bekijk dit plan
Monnie1

Monnie

De app Monnie geeft jongeren overzicht in hun financiën en biedt praktische stappen om grote schulden te voorkomen.

Bekijk dit plan

Schuldhulp binnen bereik

Het Rotterdamincassobureau als verwerker van persoonsgegevens middels convenanten met crediteuren van Rotterdammers met het doel om vroegsignalering in te zetten waardoor betalingsachterstanden niet verworden tot problematische schulden. G.

Bekijk dit plan

Voorkomen is beter dan dakloos.

Mijn plan is om in 6 maanden tijd een groep van 100 beginnende huurders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar te leren hoe ze zelf een schuldenvrije toekomst kunnen realiseren.

Bekijk dit plan

Plan Dam

volgt: heeft plan niet op de website gezet, wel een aanvraag ingediend

Bekijk dit plan
Logo 168 79835386

Go Lombardijen!

We stimuleren de informele netwerken van de bewoners in één straat in Lombardijen. • Bewoners wijzen elkaar de weg en helpen elkaar - duurzaam en effectief.

Bekijk dit plan
Meer plannen