Ontdek › Plan

Speel het Challenge the future-game!

Aangemaakt: 24 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Met een creatief spel zetten bewoners zelf hun wijk ‘op de kaart’. Kinderen/buurtbewoners spelen het spel. Doel is om hen bewust te maken van uitdagingen en keuzes in hun wijk, en via ‘Right to Challenge’ budget te genereren.

De openbare ruimte moet plek bieden aan een toenemend aantal functionaliteiten (wonen, parkeren, verkeer, recreatie). In de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe. Inwoners zijn zich vaak weinig bewust van ontwikkelingen en welke invloed dit heeft op hun omgeving. Wel hebben zij bruikbare ervaringen met de inrichting en het beheer van de wijk. Wat willen de jongere generaties in de wijk? Zij zijn de bewoners van de toekomst en willen daar met plezier wonen, hun kinderen laten spelen in een gezonde omgeving. Vanuit toekomstbeelden en ervaringen uit het verleden willen wij de kinderen en bewoners bewustmaken van de uitdagingen in hun wijk. Door hen te laten bepalen hoe hun ‘wijk van de toekomst’ eruitziet. Wij maken daarvoor een spel. Zo zien inwoners welke invloed zij hebben op beheertaken en plannen van de gemeente. Het resultaat van ons plan is om met een ‘Right to Challenge’ geld ‘de wijk in te brengen’. Daarmee verbeteren bewoners hun wijk, passend bij de ideeën uit het spel.

Waarom goed voor Rotterdam?

We maken mensen bewuster van toekomstige uitdagingen voor hun omgeving. We bieden hen invloed op de beheertaken en plannen van de gemeente, om deze beter bij de lokale behoeftes aan te sluiten. Voor de gemeente bieden we met het spel een instrument om in meer wijken eenzelfde gesprek aan te gaan. Het spel maakt inhoudelijke issues concreet, is voor (middelbare) schoolkinderen en bewoners leuk om te spelen en legt een verbinding met de inhoudelijke plannen en beheertaken van de gemeente.

Waarom vernieuwend?

Met een spel geven we de (middelbare) schoolkinderen en bewoners een stem in het inrichten/beheren van hun leefomgeving. Het spel maakt abstracte onderwerpen visueel en tastbaar. Een spel is leuk om toe te passen, brengt het gesprek en de dialoog op gang tussen bewoners onderling. Maar ook tussen bewoners en gemeente. De resultaten liggen niet alleen in de (verre) toekomst, maar komen terug in het heden – via de “Right to Challenge” is geld beschikbaar om direct iets voor de wijk te doen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: APPM

Contactpersoon: Bart Budding

Wij zoeken

Feedback op ons plan. Wat zou behulpzaam voor de gemeente?

Gerelateerde Plannen

Beeld voor internet

Taal voor Mekaar

We zetten kinderen met een taalachterstand in hun kracht door gelijkere kansen te bieden op een succesvolle toekomst in onze samenleving.

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan
Banner citylab010

JONGEREN & TECHNIEK

In ons werk zien wij regelmatig het enthousiasme onder jongeren met betrekking tot techniek. Ons doel is informeel leren stimuleren en te combineren met de arbeidsmarkt, dit plan is een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
Sportschool 010   citylab

Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord

Het aanbieden van educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord en dit beschikbaar maken voor iedereen.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
Website sbwr l

Samen bouwen we Rotterdam

Kansen van jongeren vergroten door te investeren in hun ‘human & social capital’; door het koppelen van jongeren aan oom & tante's en bedrijven

Bekijk dit plan
Meer plannen