Ontdek › Plan

Stadswerker

Aangemaakt: 23 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

“Stadswerker” biedt op een projectmatige manier een perspectief, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Door het aanbieden van werkplekken op de bij ons onder handen zijnde projecten waardoor wij direct kunnen toetsen op de skills en talenten van de mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt graag aan de slag willen gaan.
Hierbij zorgen wij voor een verder ontwikkeling op het gebied van samenwerken, onderlinge communicatie vaardigheden, competenties, talent en vervolgopleidingskansen.

De bij ons aangesloten bedrijven kunnen doorlopend gebruik maken van het scouten van de juiste talenten waarbij door ons gekeken wordt of er een gezonde match gemaakt wordt op basis van de eerder genoemde competenties en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door verbinding te zoeken tussen ons netwerk en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een projectmatige basis halen wij mensen uit hun isolement en dragen wij bij aan een betere doorstroming van mensen naar de arbeidsmarkt.

Belangrijk is dat we daarmee de stijging van het aantal uitkeringen te beperken en indirect meer vertrouwen geven aan die mensen die nu niet aan een baan kunnen komen maar wel willen.

Waarom vernieuwend?

Doordat wij direct mensen aan het werk zetten zonder al te veel voorwaarden is de drempel lager om deel te nemen. Hierdoor kunnen wij snel en deskundig de talenten van iedere kandidaat ontdekken. Door deze talenten bij de potentiële werkgevers kenbaar te maken zal er eerder een match ontstaan. Hierdoor neem de kans op een langdurige werkrelatie toe. Tevens zorgen wij voor een gezonde doorstroom zodat er altijd plaats is voor nieuwe kandidaten.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Schoenfabriek wim 1953

Doe mee

Contactpersoon: Michon van der Salm

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar organisaties die mensen met een uitkering begeleiden.

Gerelateerde Plannen

Schermafbeelding 2018 10 31 om 12.04.17

Food for Talk

Food for Talk is een maaltijdvoorziening op wijkniveau voor ouderen: Vrouwen en mannen uit de wijk worden opgeleid om maaltijden te bereiden, studenten worden ingezet om te maaltijden te bezorgen en samen met de ouderen te eten.

Bekijk dit plan
Sparespace ondernemers jpeg

SpareSpace; Verborgen ondernemerschap in Rotterdam

Veel ondernemerschap is verborgen op zolderkamers of schuurtjes en kan niet/ durft niet een onderneming te starten. SpareSpace bouwwt samen met lokale experts een platform om verborgen ondernemerschap te vinden, verbinden en zichtbaar te maken.

Bekijk dit plan

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan
Ninaflitstsr 11

Sea Rangers: de Rotterdamse banen voor de toekomst

Tijdens een bootcamp van 5 weken krijgen groepen (werkloze) jongeren een nieuwe start en kans op een unieke carrière op zee.

Bekijk dit plan
Afbeelding link2work

Link2Work 2.0

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan

Young & FamousFestival

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Bekijk dit plan
Meer plannen