Ontdek › Plan

van SPANG ONDERNEMEN tot ....Starrenbucks

Aangemaakt: 25 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Spang Ondernemen: Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap als basis voor succesvol ondernemerchap

In Spangen zijn relatief veel inwoners structureel werkeloos, mede door taalachterstand. Spang Ondernemen laat Spangenaren via het ondernemerschap zelf het heft in handen nemen. In een tweejarig traject krijgen de zelfgemotiveerde (en lager geletterde) deelnemers - vanuit de veilige omgeving van de eigen wijk - scholing, coaching en ondernemerservaring aangereikt. Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap vormen de basis om via Spang Ondernemen succesvol als ondernemer te kunnen starten. Het twee jaar durende traject vindt plaats met behoud van uitkering. Vanaf het tweede trajectjaar gaan de zes aspirant-ondernemers actief aan de slag met de acquisitie van hun eigen (op te richten) bedrijf. Binnen de beschutting van Spang Ondernemen starten zij in dat jaar hun ook eigen (collectieve) bedrijf. Na twee jaar hebben ten minste vier van de zes deelnemers met succes hun start up gerealiseerd en is er wellicht de ondernemershub Starrenbucks gerealiseerd.

Waarom goed voor Rotterdam?

Spang Ondernemen als ondernemersincubator spijkert ieder half jaar zes Spangenaren met een aanzienlijke taalachterstand gedurende anderhalf jaar bij, zodat zij minimaal het taalniveau A2 achter zich hebben gelaten. Daarnaast levert Spang’ ondernemen ieder half jaar 6 nieuwe ondernemingen op, en draagt daarbij jaarlijks bij aan het genereren van een extra zelf verdiend en verworven wijkinkomen van tenminste € 250.000,- per jaar.

Waarom vernieuwend?

Spang Ondernemen is een uniek concept die een coöperatieve wijkgerichte ondernemersaanpak (het zogenaamde inbesteden) combineert met taalachterstandsbestrijding. Dit bereikt zij door inschakeling van het reeds actieve ondernemerspotentieel en het versterken van de al in de wijk aanwezige betrokken (sociale) netwerken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Nwelogouitjezelf

Doe mee

Organisatie: UitJezelf

Contactpersoon: Hugo Post

E-mail: hugo@uitjezelf.nu

Telefoon: 010 - 84 30 197

Adres: Havenstraat 197, 3024 SK Rotterdam

Wij zoeken

Grotere opdrachtgevers, het liefst ook (basis)scholen, uit en om de wijk, die aan ondernemende Spangenaren (als collectief, hun een eerste grote opdracht wil gunnen. Voor de startface hebben we het hierbij met name om schoonmaak-diensten.

Gerelateerde Plannen

Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
Afbeelding link2work

Link2Work 2.0

Maatwerk coachingstraject voor uitgevallen Rotterdamse jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 27 jaar. Het doel is zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij kunnen uitstromen naar een betaalde baan, stage of opleiding.

Bekijk dit plan
Rebelz afbeelding

Rebelz aan de Rotte

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Ontbrekende schakel

Rotterdam Schakelt!

Rotterdam kent veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotterdam Schakelt! verbindt hen direct met werkgevers en de instellingen die werken aan hun plaatsing.

Bekijk dit plan

Groen Rekruten @ CityLab010

Deze (nieuwe) business case richt zich op het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met een taalachterstand bij het scoren

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan
Meer plannen