Ontdek › Plan

Starrenbucks

Aangemaakt: 25 april 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Bewoners(ondernemingen) uit Spangen verenigen zich samen met andere partners om een plek voor ontmoeting, leren, ondernemen en arbeidservaring, om zo jaarlijks nieuwe succesvolle ondernemers te lanceren.

De Starrenburg is een voormalig schoolgebouw, bestaande uit twintig lokalen, verdeeld over twee aparte gebouwen. UitJezelf wil dit herbestemmen tot een wijkontmoetingsplek, start-up hub annex ondernemers- en werkplaats ‘Starrenbucks’; voor koffie, ondernemen en participatie. UitJezelf doet dit samen met een groep van (in en om de wijk) actieve en/of ondernemende bewoners. In deze Spangense binnenplaats krijgt deze vooormalige school een nieuwe (permanente) wijkfunctie. Doel van deze subsidieaanvraag is om deze ondernemershub en centrum van de wijk in te kunnen zetten om Spangenaren (en andere Rotterdammers) met een taalachterstand, als gevolg waarvan ze niet aan het werk kunnen komen, in een traject gericht op ondernemerschap en werkervaring, ondersteund door NT2-taalonderwijs, worden klaar gestoomd en begeleid om hun eigen onderneming met succes te lanceren.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Spangen zijn relatief veel inwoners structureel werkeloos, als gevolg van taalachterstand.Tegelijk is ook een broedplaats van creativiteit en opkomend ondernemerschap. Uniek aan Starrenbucks is dat dat dit samenbrengt in een gemeenschaps en ondernemershub, waar o.a.Huiskamer Spangen, Dreamteam, Natuurlijk Delfshaven, Media Atelier Delfshaven en bedrijven als Logopediecentrum R'dam, Mediation R'dam, samenwerkingsverbanden als De Nablijfklas, VozdiRua network en UitJezelf deel van uitmaken.

Waarom vernieuwend?

Samen met ouders uit de wijk, die minder (maar ook meer) geletterd zijn, die deels tot vorig jaar zelf als betrokken ouders van dezelfde ouderkamer gebruik maakten, wordt de voormalige ouderkamer in de Starrenburg omgetoverd tot ‘Starrenbucks’: Hier wordt (toe)gewerkt naar werk door nieuwe generatie (laaggeletterde) ondernemers, samen en geïnspireerd door wijkondernemingen als het Logopediecentrum,de Nablijfklas, MAD met wijkpartners; als Kentalis, Amalia, Duo2002 en WMO Radar.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Nwelogouitjezelf

Doe mee

Organisatie: UitJezelf

Contactpersoon: Hugo Post

E-mail: hugo@uitjezelf.nu

Telefoon: 010 - 84 30 197

Adres: Havenstraat 197, 3024 SK Rotterdam

Wij zoeken

Inhoudelijke en financiële ondersteuning bij de start up.

Gerelateerde Plannen

De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan
To reach 2697951 600 300x182 2x

Project Smart 2018

De kortste weg naar een betaalde baan in 2018; en unieke werkervaringsplaatsen.

Bekijk dit plan

lerenondernemerteworden praktijkopleiding

moelijk plaatsbaren jongeren? een doel tegeven

Bekijk dit plan
Rebelz afbeelding

Rebelz aan de Rotte

Het creëren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan
Meer plannen