Ontdek › Plan

Start met Status

Aangemaakt: 03 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Het vinden van personeel is voor veel bedrijven een urgent vraagstuk. Zo ook voor een aantal bedrijven op het bedrijventerrein Schiebroek. Daar is veel werk te vinden waar mensen zonder specifieke vooropleiding maar met de juiste motivatie en taalbeheersing aan de slag kunnen. Toch lukt het deze bedrijven niet om voldoende mensen aan zich te binden.
In dezelfde wijk treffen statushouders elkaar in de Eritrese kerk. Daar zijn mensen bij die graag willen en kunnen werken, maar niet weten hoe ze de stap naar de arbeidsmarkt moeten zetten. 95% van de Rotterdamse statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering.
De stad helpen we verder door deze bedrijven en de werkzoekende statushouders met elkaar te verbinden. Vandaar ‘Start met Status’: via werving & selectie en begeleide stages realiseren we uitstroom naar werk. Sleutelfiguren bij de Eritrese kerk en het bedrijventerrein zetten hun netwerk in om de kansen op een succesvolle matching te optimaliseren.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het project draagt bij aan het oplossen van de mismatch op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Door onder andere een groeiende economie en uitstroom door vergrijzing, stijgt de vraag naar nieuwe vakmensen. Tegelijkertijd staat een grote groep statushouders langs de kant die over competenties beschikt om de vraag van werkgevers in te vullen. Het ontbreekt aan contact tussen die twee groepen. ‘Start met status’ brengt ze bij elkaar.

Waarom vernieuwend?

• Inzet van sleutelfiguren die de statushouders en de bedrijven goed kennen. Dit vergroot de kans op succesvolle matching.
• Opschaling is mogelijk naar heel Rotterdam. Verspreid over de stad zijn vergelijkbare bedrijventerreinen en in alle wijken zoeken statushouders werk.
• Meerdere bedrijven met laagdrempelige werkzaamheden doen mee. Een divers aanbod sluit aan op de verschillende competenties van statushouders.
• Wijkgerichte matching: overzichtelijk, concreet en resultaatgericht.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Doe mee

Organisatie: Karen Welp Projectmanagement & Coaching

Contactpersoon: Karen Welp

Wij zoeken

Opstartbudget en werkgevers die statushouders een kans willen geven.

Gerelateerde Plannen

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan
Logo midden

De Blauwe Krokodil

Mensen met een arbeidsbeperking die hun digitale talent inzetten en hiermee aanvullend inkomen genereren. Ze kunnen op deze manier deelnemen aan de veranderende arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan

Facilicom Traineeship

Inrichten van een traineeship voor jongeren (jongens en meisjes) die net hun opleiding niveau 2 bij het Albeda hebben afgerond.

Bekijk dit plan
2tango woordlogo met slogan

2Tango.Work

Om autisten te ondersteunen in het vinden en behouden van werk willen we een duurzame en slimme oplossing creëren gebaseerd op ons werk 2Tango.Signs, dat effectieve communicatie mogelijk maakt tussen autisten en zijn/haar collega’s en leidinggevende.

Bekijk dit plan
Meer plannen