Ontdek › Plan

Succes In Je Stage

Aangemaakt: 25 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Studenten voorbereiden op hun stage door het aanbieden van een test die aangeeft hoe zij er een succes van kunnen maken.

Om een goede stage te kunnen doen moeten studenten over voldoende vakkennis beschikken. Dat is een voorwaarde maar geen garantie om er een succes van te maken. Minstens even belangrijk is dat de student in zijn houding en gedrag laat zien dat hij over de juiste werkvaardigheden beschikt. Om er achter te komen hoe hun persoonlijkheid zich vertaalt naar hun functioneren in een werksituatie, krijgen studenten gratis toegang tot een onlinetest. Het testrapport brengt alle aspecten die relevant zijn voor goed stagelopen in kaart. Het geeft niet alleen uitleg maar focust vooral op advies en praktische tips om valkuilen te vermijden en sterke eigenschappen optimaal in te zetten. Het rapport is begrijpelijk voor studenten vanaf MBO-niveau en behoeft geen toelichting van een deskundige. De test kan ook door stagebegeleiders worden aangevraagd voor studenten. Het project wordt opgezet voor en door studenten van de Hogeschool Rotterdam.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het instrument draagt bij aan een soepele overgang van studie naar werk en verkleint de kans op het mislukken van een stage en studievertraging als gevolg daarvan. De test komt beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen en MBO-, HBO- en WO-studenten in Rotterdam.

Waarom vernieuwend?

Er bestaat nog geen specifiek instrument dat studenten voorbereidt op hun stage. De test is direct toegankelijk voor studenten, zonder tussenkomst van school, en laagdrempelig omdat hij gratis is.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Contactpersoon: Marlies Brenters

Wij zoeken

Andere onderwijsinstellingen in Rotterdam die zich willen sluiten.

Gerelateerde Plannen

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
Foto citylab010

The Next School

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
Artikel ad 20 maart 2018

Spel-IQoké-activiteiten voor (hoog) begaafde kinderen!

Spelactiviteiten voor (hoog) begaafde kinderen en hun familie met uitleen uitdagende spellen en boeken rondom thema hoogbegaafdheid in combinatie met ontmoetingen voor de ouders.

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Knikkergek

KnikkerGEK

Experimenteren, leren in het basisonderwijs met en door knikkers: knettergek van knikkers.

Bekijk dit plan
Meer plannen