Ontdek › Plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Aangemaakt: 26 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam hebben leraren, lerarenteams en schoolleiders ‘vanuit de werkvloer’ een initiatief opgestart samen met P@ssport. Doel van dit initiatief is een ontwikkel, test en acceptatie lab te creëren wat kennis en competenties stimuleert en tevens oplossingen op meerdere fronten kan aandragen op het gebied van communicatie, security en integratie Industrial 4.0 in bestaande omgevingen. Focuspunt is het integreren en uitvoeren van permanente, innovatieve lokale en internationale ontwikkelingen, professionalisering van integratie nieuwe technologieën in industriële omgevingen.

Waarom goed voor Rotterdam?

We problemen kunnen aanpakken die al onderkent zijn zoals:
Het aantal banen in de techniek stijgt spectaculair vakbekwame mensen – die hebben onderwijs nodig en nieuwe scholing in Industrial 4.0 technieken zoals bv fieldbus integratie IoT. Hierdoor wordt het opzetten van praktijkomgevingen door standaardisatie vereenvoudigt en versneld en kan er tevens een practoraat worden ingericht.

Waarom vernieuwend?

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen hierdoor een actuele omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.
Door het lab te ondersteunen kunnen de beste leraren voor Rotterdam nu en in de toekomst aansluiting vinden met de Industrial 4.0 met bestaande Rotterdamse Botlek industrieën.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: P@ssport= cyberdefence critical infrastructure

Contactpersoon: peter rus

Wij zoeken

Een financiële bijdrage in het creëren van dit eerste kennis en competentie platform voor onderwijs op het gebied integratie van multivendor Industrial Control Automation omgevingen en deze nieuwe toepassingsgebieden kansen om groepen scholieren en studenten aan te spreken die niet zo snel voor de traditionele technische richtingen kiezen

Gerelateerde Plannen

Diploma uitreiking

IMC Weekendschool Delfshaven & Rotterdam Zuid

Bij IMC Weekendschool laten wij nieuwsgierige jongeren kennismaken met enthousiaste professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Website sbwr l

Samen bouwen we Rotterdam

Kansen van jongeren vergroten door te investeren in hun ‘human & social capital’; door het koppelen van jongeren aan oom & tante's en bedrijven

Bekijk dit plan

Jeugdacademie Rotterdam

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Sportschool 010   citylab

Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord

Het aanbieden van educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord en dit beschikbaar maken voor iedereen.

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Meer plannen