Ontdek › Plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Aangemaakt: 26 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam hebben leraren, lerarenteams en schoolleiders ‘vanuit de werkvloer’ een initiatief opgestart samen met P@ssport. Doel van dit initiatief is een ontwikkel, test en acceptatie lab te creëren wat kennis en competenties stimuleert en tevens oplossingen op meerdere fronten kan aandragen op het gebied van communicatie, security en integratie Industrial 4.0 in bestaande omgevingen. Focuspunt is het integreren en uitvoeren van permanente, innovatieve lokale en internationale ontwikkelingen, professionalisering van integratie nieuwe technologieën in industriële omgevingen.

Waarom goed voor Rotterdam?

We problemen kunnen aanpakken die al onderkent zijn zoals:
Het aantal banen in de techniek stijgt spectaculair vakbekwame mensen – die hebben onderwijs nodig en nieuwe scholing in Industrial 4.0 technieken zoals bv fieldbus integratie IoT. Hierdoor wordt het opzetten van praktijkomgevingen door standaardisatie vereenvoudigt en versneld en kan er tevens een practoraat worden ingericht.

Waarom vernieuwend?

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen hierdoor een actuele omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.
Door het lab te ondersteunen kunnen de beste leraren voor Rotterdam nu en in de toekomst aansluiting vinden met de Industrial 4.0 met bestaande Rotterdamse Botlek industrieën.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: P@ssport= cyberdefence critical infrastructure

Contactpersoon: peter rus

Wij zoeken

Een financiële bijdrage in het creëren van dit eerste kennis en competentie platform voor onderwijs op het gebied integratie van multivendor Industrial Control Automation omgevingen en deze nieuwe toepassingsgebieden kansen om groepen scholieren en studenten aan te spreken die niet zo snel voor de traditionele technische richtingen kiezen

Gerelateerde Plannen

Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan

Adminbedriijf.nl (future financials)

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar studenten van het Mbo en van het Hbo uitstekend worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 16.28.55

De Gamer 010

De Gamer is een interactieve energie-opwekkende speelvloer voor schoolpleinen. Met hulp van CityLab010 ontwikkelen we een lesprogramma voor Rotterdamse scholen waarbij kinderen al bewegend leren over duurzaamheid, wetenschap en techniek.

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Images 1

Fawaka Naschools Ondernemen

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Bekijk dit plan
Meer plannen