Ontdek › Plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Aangemaakt: 26 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam hebben leraren, lerarenteams en schoolleiders ‘vanuit de werkvloer’ een initiatief opgestart samen met P@ssport. Doel van dit initiatief is een ontwikkel, test en acceptatie lab te creëren wat kennis en competenties stimuleert en tevens oplossingen op meerdere fronten kan aandragen op het gebied van communicatie, security en integratie Industrial 4.0 in bestaande omgevingen. Focuspunt is het integreren en uitvoeren van permanente, innovatieve lokale en internationale ontwikkelingen, professionalisering van integratie nieuwe technologieën in industriële omgevingen.

Waarom goed voor Rotterdam?

We problemen kunnen aanpakken die al onderkent zijn zoals:
Het aantal banen in de techniek stijgt spectaculair vakbekwame mensen – die hebben onderwijs nodig en nieuwe scholing in Industrial 4.0 technieken zoals bv fieldbus integratie IoT. Hierdoor wordt het opzetten van praktijkomgevingen door standaardisatie vereenvoudigt en versneld en kan er tevens een practoraat worden ingericht.

Waarom vernieuwend?

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen hierdoor een actuele omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.
Door het lab te ondersteunen kunnen de beste leraren voor Rotterdam nu en in de toekomst aansluiting vinden met de Industrial 4.0 met bestaande Rotterdamse Botlek industrieën.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: P@ssport= cyberdefence critical infrastructure

Contactpersoon: peter rus

Wij zoeken

Een financiële bijdrage in het creëren van dit eerste kennis en competentie platform voor onderwijs op het gebied integratie van multivendor Industrial Control Automation omgevingen en deze nieuwe toepassingsgebieden kansen om groepen scholieren en studenten aan te spreken die niet zo snel voor de traditionele technische richtingen kiezen

Gerelateerde Plannen

Hqdefault

Digitaal schoolplein scholengroep Charlois.

Het digitale schoolplein (een sociaal platform) van de scholengroep Charlois brengt experts binnen de scholengroep samen

Bekijk dit plan
Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
2016 10 13 photo 00000230

ROoster10

Meer jongeren haken af bij het reguliere onderwijs om sociale, emotionele, economische of culturele redenen. ROoster10 is hun huiskamer, luisterend oor en huiswerkbegeleiding.

Bekijk dit plan
Family first

Super Family, gepassioneerde gezinsondersteuning

Persoonlijke en betrokken gezinsondersteuning met oog voor potentie waarin professionals op gezinsniveau samenwerken om gezinnen te laten groeien en bloeien.

Bekijk dit plan
Kleuters

In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) 2.0

Het opzetten van een voorziening voor startende kleuters, die door specifiek gedrag nog niet kunnen functioneren in een reguliere kleutergroep. Deze kinderen krijgen een intensieve begeleiding zodat zij wel goed kunnen instromen/functioneren.

Bekijk dit plan
1218 rotterdam marketing

Smart port, meiden aan boord

Wij stimuleren meiden te kiezen voor een carrière in de Rotterdamse haven en industrie. Dit doen we met een magazine vol rolmodellen, voor en door meiden, de "Havenskills"-netwerktraining en praktijkbezoeken.

Bekijk dit plan

Mentale Veerkracht als pijler van de Hef

Ons plan is om mentale veerkracht en welbevinden tot belangrijke pijlers van ons schoolbeleid te maken

Bekijk dit plan
Meer plannen