Ontdek › Plan

Smart Urban Forest, de waarde van bomen

Aangemaakt: 30 april 2018

Fijne Rotterdamse buitenruimte

Iedereen houdt van bomen. Wij willen Rotterdam vergroenen met meer en mooiere bomen door omwonenden en bedrijven via blockchain en nieuwe business modellen mede-eigenaar te maken

Het ontwikkelen van nieuwe waardeketens rond bomen op basis van gedeeld eigenaarschap en met nieuwe vormen van boomaanplant en beheer. Via blockchain kunnen belanghebbenden eigenaar worden van bomen, IoT toepassingen maken de waarde van iedere boom inzichtelijk en nieuwe (business) modellen stimuleren het meest optimale gebruik van bomen. Daarbij gaan we samenwerken met bottom-up groeninitiatieven in de stad, groenbeheer, projectontwikkelaars ea.

Eerst ontwikkelen we een prototype van de techniek. Daarna gaan we in een aantal snelle ontwikkeltrajecten eerste kansrijke prototypes ontwikkelen. We evalueren met de betrokken stakeholders en werken het meest kansrijke idee op tot een nieuwe, groene dienst. Deze gaan we binnen twee jaar in de stad toepassen. Werkt dit, dan kunnen Rotterdammers bijvoorbeeld investeren in het opkweken van bomen aan de rand van de stad, ontstaan micro bossen in de (openbare ruimte) en laten ouders en werknemers trots hun boom zien op sociale media.

Waarom goed voor Rotterdam?

Er zijn evenveel bomen als mensen in Rotterdam. Bomen zorgen voor uitzicht en rust, verkoelen, zuiveren de lucht, verbeteren de biodiversiteit, vangen water op, verhogen de waarde van vastgoed en maken de stad in zijn geheel aantrekkelijker. Heel veel partijen profiteren dus van bomen, maar vaak draagt maar één partij (bijvoorbeeld de gemeente) de kosten. Dat kan veel beter als alle belanghebbenden mee zouden doen. Techniek en nieuwe waardeketens maken dit mogelijk.

Waarom vernieuwend?

De tijd is rijp om de slimme stad en de groene stad te koppelen. Van iedere boom bestaat inmiddels een digitaal paspoort. Maar echte waarde voor de stad (en de bomen!) ontstaat pas als deze data nuttig gebruikt kan worden. Dat vraagt wel de juiste kennis. Daarom werken de Stadsboswachter , Studio Wolfpack , Terra0 (eerste bos op blockchain) en de RDM makerspace (Internet of Things Lab) samen. Business modellen op basis van Internet of Things en blockchain zijn nog nergens ter wereld toegepast.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Fao infographic urbantrees en

Doe mee

Organisatie: stadsboswachter

Contactpersoon: Willem de Feijter

Gerelateerde Plannen

Grondstoffen station schetsontwerp

Afrikaandermarkt grondstoffen station

Het plaatsen van een afvalinzamel- en verwerkingsstation voor de Afrikaandermarkt, om meer restafval hoogwaardig te kunnen hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en te communiceren over afval is grondstof.

Bekijk dit plan
Inside swings

Schommelpark

Het schommelpark is een plek waar generaties samenkomen, waar je elkaar ontmoet en waar je samen plezier hebt. Er zijn schommels voor jong en oud, voor iedereen is er plek.

Bekijk dit plan
Urbanmining jvdt

Urban Mining with Credits

Wij introduceren een nieuwe vorm van crowdfunden. Met als inzet de waarde van afval en het circulair toepassen van grondstoffen.

Bekijk dit plan
Trp background

TROEP-COUP

Rotterdamse kinderen plegen een coup om een schonere stad te maken.

Bekijk dit plan
Brick met fiets

BRICK! De deelfiets parkeertegel.

BRICK! De deelfiets parkeertegel waar de deelfietsen netjes gestald kunnen worden.

Bekijk dit plan
Laat rotterdam je rotterdam vertellen

Laat Rotterdam je Rotterdam vertellen

Kunst, cultuur, stadsgeschiedenis, innovativiteit en techniek komen samen in de vorm van bankjes, tafels, prullenbakken en grondpanelen met een typisch herkenbaar Rotterdams-custom-made design, afgestemd op het stadsgedeelte waar het geplaatst is

Bekijk dit plan
Logo sb

De Stadsboswachter

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad.

Bekijk dit plan
12095074 1563914070514491 3124467014853026157 o

BroodNodig

No bread to waste! - BroodNodig haalt het brood van straat en uit de vuilnisbak!

Bekijk dit plan
Meer plannen