Ontdek › Plan

Smart Urban Forest, de waarde van bomen

Aangemaakt: 30 april 2018

Fijne Rotterdamse buitenruimte

Iedereen houdt van bomen. Wij willen Rotterdam vergroenen met meer en mooiere bomen door omwonenden en bedrijven via blockchain en nieuwe business modellen mede-eigenaar te maken

Het ontwikkelen van nieuwe waardeketens rond bomen op basis van gedeeld eigenaarschap en met nieuwe vormen van boomaanplant en beheer. Via blockchain kunnen belanghebbenden eigenaar worden van bomen, IoT toepassingen maken de waarde van iedere boom inzichtelijk en nieuwe (business) modellen stimuleren het meest optimale gebruik van bomen. Daarbij gaan we samenwerken met bottom-up groeninitiatieven in de stad, groenbeheer, projectontwikkelaars ea.

Eerst ontwikkelen we een prototype van de techniek. Daarna gaan we in een aantal snelle ontwikkeltrajecten eerste kansrijke prototypes ontwikkelen. We evalueren met de betrokken stakeholders en werken het meest kansrijke idee op tot een nieuwe, groene dienst. Deze gaan we binnen twee jaar in de stad toepassen. Werkt dit, dan kunnen Rotterdammers bijvoorbeeld investeren in het opkweken van bomen aan de rand van de stad, ontstaan micro bossen in de (openbare ruimte) en laten ouders en werknemers trots hun boom zien op sociale media.

Waarom goed voor Rotterdam?

Er zijn evenveel bomen als mensen in Rotterdam. Bomen zorgen voor uitzicht en rust, verkoelen, zuiveren de lucht, verbeteren de biodiversiteit, vangen water op, verhogen de waarde van vastgoed en maken de stad in zijn geheel aantrekkelijker. Heel veel partijen profiteren dus van bomen, maar vaak draagt maar één partij (bijvoorbeeld de gemeente) de kosten. Dat kan veel beter als alle belanghebbenden mee zouden doen. Techniek en nieuwe waardeketens maken dit mogelijk.

Waarom vernieuwend?

De tijd is rijp om de slimme stad en de groene stad te koppelen. Van iedere boom bestaat inmiddels een digitaal paspoort. Maar echte waarde voor de stad (en de bomen!) ontstaat pas als deze data nuttig gebruikt kan worden. Dat vraagt wel de juiste kennis. Daarom werken de Stadsboswachter , Studio Wolfpack , Terra0 (eerste bos op blockchain) en de RDM makerspace (Internet of Things Lab) samen. Business modellen op basis van Internet of Things en blockchain zijn nog nergens ter wereld toegepast.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Fao infographic urbantrees en

Doe mee

Organisatie: stadsboswachter

Contactpersoon: Willem de Feijter

Gerelateerde Plannen

Voorbeeld container bijplaatsing

AI foto analyse buitenruimte

Het ontwikkelen van een algoritme waarmee foto's van de buitenruimte geanalyseerd kunnen worden, zodat automatisch bepaald kan worden of er misstanden in de omgeving aanwezig zijn.

Bekijk dit plan
Fullsizeoutput 951e

BTA: De Gezondste Beleef en Leef tuin van Rotterdam

Het opzetten van een organisatie waarbij wij het volgende willen bereiken: De Botanische Tuin Afrikaanderwijk groeit uit tot een (inter)nationaal bekende en financieel onafhankelijke tuin.

Bekijk dit plan
Img 8114

Oostplein Verlicht!

Een lichtend voorbeeld hoe bewoners, ondernemers, kunstenaars en architecten van een doorgangsplein een verblijfsplein maken.

Bekijk dit plan
Image

Vondelpark in Rotterdam

Een leuk vondelpark (Amsterdam) in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Img 20180225 151557

ROTTERDAM'S PURE ARTERIES AND VEINS.

Houd waterlichamen en de omliggende gebieden vrij van menselijke afvalstoffen en natuurlijk afval. Verbeter de ecologie voor zwemvogels en het uiterlijk van de stad.

Bekijk dit plan

STADSSTUKKEN

City Pieces maakt de diversiteit van stedelijke omgeving zichtbaar middels interactieve installaties die een verbinding maken met de omgeving en haar bewoners.

Bekijk dit plan
Picture rudolf teunissen lunetten

Social citylights

We gaan de openbare ruimte beleving verbeteren met ecologisch verantwoord lichtdesign wat een straat aantrekkelijk en veilig maakt in beleving en identiteit. Het versterkt de beleving en identiteit van de buurt.

Bekijk dit plan

Gezonde Hotspots Delfshaven

Gedurende een jaar transformeren we een openbaar plein in Delfshaven in een helende, stressverlichtende omgeving.

Bekijk dit plan
Meer plannen