Ontdek › Plan

Time-out, Rebound!

Aangemaakt: 30 april 2018

Heb hart voor onderwijs

Schooluitval voorkomen d.m.v. van een Time-Out Traject voor leerlingen van Rotterdamse MBO Startcolleges en voortgezet onderwijs.

(Dreigend) schooluitval vormt een probleem voor veel jongeren en scholen in onze stad. Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen niet thuis komen te zitten en in verleiding komen verkeerde keuzes te maken. Wij richten ons op jongeren met een leerbare opstelling die onderwijs volgen maar moeite hebben mee te komen in de klas door hun gedrag. Gevolg voor deze jongeren kan zijn dat zij uit het onderwijs dreigen te vallen. Het traject is bedoeld als korte intensieve interventie van circa een maand. In deze maand wordt de betreffende jongere dagelijks getraind op de gedragspunten die in de intake naar voren zijn gekomen inclusief de hulpvraag van het onderwijs. Zo bieden wij bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het vinden van een stage. Na de trainingsmaand op gedragsdoelen wordt de jongere teruggeplaatst in het onderwijs en volgen nog 6 coachingsgesprekken met de betreffende jongere en leerkrachten op school om terugval te voorkomen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Door jongeren gemotiveerd op school te houden halen wij het beste uit de jeugd, dragen wij bij aan de veiligheid in de stad en besparen wij op termijn uitkeringsgelden en zorgkosten. Door 25 jaar werkervaring in jongeren re-integratie kunnen wij deze doelgroep uitstekend motiveren en begeleiden. ‘Voorkomen is echter beter dan genezen’ en door samenwerkingen met scholen in Rotterdam weten wij goed wat er speelt en pakken wij de problemen preventief aan.

Waarom vernieuwend?

Omdat wij geloven in dit concept draaien wij momenteel op eigen initiatief het time-out traject en hierbij zien wij dat de vraag vanuit scholen er is; een toenemend aantal aanmeldingen bevestigt de noodzaak. Wij zijn momenteel in gesprek met drie grote scholengemeenschappen in Rotterdam om elkaar te versterken in het aanpakken van dit probleem. In plaats van thuiszittende leerlingen in afwachting op een passende oplossing willen wij met ze aan de slag richting een positieve toekomst.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Ms 1op1 coaching challengesports 1793

Doe mee

Organisatie: Challenge Sports

Contactpersoon: Robert Krabbendam

Wij zoeken

Financiële ondersteuning.

Gerelateerde Plannen

Raw image

Raw.Authentic.Heart Tour 2016 by Fernando Halman

Een interactieve seminar gericht aan jong volwassenen waarin Fernando Halman jou de Raw.Authentic.Heart methode gaat leren.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
P3220093

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool

Onderzoekend en ontwerpend leren op de Zalmplaatschool ! 21 ste Century Skills

Bekijk dit plan
Vg logo

Verticale Groep

Verticale Groep voegt een leeftijdsgemengde groep toe aan het basisonderwijs om kinderen weerbaarder te maken. Er wordt ook gewerkt aan 21st eeuwse vaardigheden die kinderen leren omgaan met anderen.

Bekijk dit plan
Engels

Na onderwijs komt wereldwijs

Met een actief naschools programma kinderen klaarstomen voor een kansrijke toekomst

Bekijk dit plan
Gelukshuislogo

Gelukkige scholen op Zuid

Geluk implementeren op de basisscholen in Zuid door middel van de gelukskoffermethodiek.

Bekijk dit plan
Shutterstock 95571682

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Taalontwikkeling van kinderen op de VVE verbetert door kwalitatief goed taalaanbod. Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-lokaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers on-the-job gecoacht worden.

Bekijk dit plan
Istock 538026338

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Bekijk dit plan
Meer plannen