Ontdek › Plan

Toekomstvisie Blommersdijkselaan

Subsidie toegekend € 15.000,00

Aangemaakt: 20 juli 2015

Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Als bewoners van de Blommersdijkselaan ontwikkelen we een toekomstvisie voor de straat

Als bewoners van de Blommersdijkselaan willen we dat geplande verbeteringen aan infrastructuur worden aangewend om ruimtelijke verbetering tot stand te brengen. Er is in de straat genoeg kennis en organisatie aanwezig om tot een breed gedragen plan voor de lange termijn te komen, waarbij de nadruk verlegd wordt van ‘opfleuren’ naar structurele verbetering. Een Droomstraat-project zou wat ons betreft kunnen worden ingezet om dit plan te ontwikkelen: Zodat bij iedere toekomstige verbetering kan worden teruggevallen op hetzelfde ‘masterplan’, of het nu gaat om bestrating, verlichting of de plaatsing van bloembakken. Uitgangspunt is: het is niet erg om kleine stappen te maken of kleine ingrepen te doen, zo lang ze bijdragen een het eindbeeld van de Droomstraat zoals we deze voor ogen hebben. Het budget wordt aangevraagd voor planvorming, kennisontwikkeling en voor de eerste testscases.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het plan voorziet een in ere herstelde Blommersdijkselaan: een straat met een belangrijke toegansroute tot het achtergelegen oude Noorden. Hoewel de ruimtelijke kwaliteit van de straten in de achterliggende wijk te wensen overlaat, is de Blommersdijkselaan rond ±1900 met veel charme en kunde aangelegd, met daarin een belangrijke rol voor (rijksmonument) Hildegardiskerk.

Waarom vernieuwend?

- We reconstrueren de oude kwaliteiten van de straat, maar integreren huidige eisen en wensen als spelen en (fiets)parkeren.
- We maken een -eenvoudig te realiseren- kwaliteitslag die de omliggende wijk kan inspireren.
- We plaatsen geplande ingrepen als bestrating riolering en verkoop corporatiewoningen in een samenhangend 'masterplan'. we zorgen dat de stakeholders tegelijkertijd aan tafel komen.
- We combineren leefbaarheid en bruikbaarheid met voor bewoners met beter zicht op een rijksmonument voor alle voorbijgangers en nieuw elan voor het Oude Noorden.

Bijlagen:

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Schermafbeelding 2016 04 06 om 12.12.48

Doe mee

Organisatie: Bewoners van de Blommersdijkselaan

Contactpersoon: Jorrit Sipkes

Wij zoeken

Dit zal in de komende maanden moeten blijken, terwijl we het plan en de route naar het plan verder uittekenen. Te denken valt een aan een verkeerskundige, en landschaprontwerper voor het bomenplan, of een projectmanager die het contact met de verschillende instanties en nutsbedrijven stroomlijnt.

Gerelateerde Plannen

Assendelftplein droomplein

Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Bekijk dit plan
Collage lucht park

- Lucht Park - een buurt park op hoogte

Een tijdelijk Lucht Park aanleggen in de Robertfruinstraat om te onderzoeken of het mogelijk is om de reguliere functies van een straat samen te laten gaan met de wensen van de bewoners. Het is geïnspireerd door de uitkomst van 2 Droomworkshops.

Bekijk dit plan
2016 10 07 droomstraat willebrordusstraat hunk design8

Urban jungle playground

In de Willebrordusstraat zullen 5 parkeerplaatsen tijdelijk een andere invulling krijgen.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2016 04 06 om 17.04.46

Droomstraat Kettingstraat

Deelname aan het project Droomstraten

Bekijk dit plan
969218 456253891116366 1718818298 n

Droomstraten De Drie Straatjes

Verbeteren buitenruimte en inrichting tijdelijk plein als 'centrum' voor Beatrijs,- Persijn- en Frank van Borselenstraat

Bekijk dit plan
20160921 schets

Een leefstoep voor de Ruilstraat

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat, bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Bekijk dit plan
Simeon

Samen & Anders: WijkOtel Zuid

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve 'hotel' formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creëren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Bekijk dit plan
Img 7921

Rondje Rechthuislaan

Samen met kinderen, bewoners en ondernemers een tijdelijk en inrichtingselement te bedenken voor de Rechthuislaan. Een ‘podium’ dat mensen uitnodigt tot ontmoeten en een plek biedt voor het organiseren van buurtactiviteiten.

Bekijk dit plan
Meer plannen