Ontdek › Plan

Training voor Statushouders

Aangemaakt: 04 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Hierbij ga ik ze ondersteunen.

Op eenvoudige wijze worden de sollicitatievaardigheden aangeleerd en getraind. Elk Statushouder, dient de basis Nederlandse sollicitatievaardigheden te beheersen. Het verliezen van een baan of arbeidsgehandicapt te worden is niet in te plannen. Voor een sollicitant geldt, dat altijd afgewacht moet worden hoe sterk de concurrentie is. Daarbij geldt, dat de sollicitant enige risico van afwijzing kan uitsluiten door de sollicitatie “regels” in acht te nemen. In de training worden diverse gangbare sollicitatieprocedures besproken en toegelicht vanuit de arbeidsmarkt en arbeidsethos. Sollicitatievaardigheden worden getraind. De trends op de arbeidsmarkt en benaderingswijze vormt het uitgangspunt van de training. De training is zowel individueel als groepsgewijs in te zetten. De training die individueel is afgestemd bestaat uit maatwerk. De training die groepsgewijs ingezet wordt bestaat uit 5 sessies van elk 1 dagdeel.

Waarom goed voor Rotterdam?

Het resultaat bestaat uit een individuele voorbereiding op en evaluatie van de praktijk van het solliciteren bestaande uit; kennis van en inzicht in de arbeidsmarkt en de eigen mogelijkheden en het leren presenteren van de eigen toegevoegde waarde voor de beoogde werkgevers. Nederlandse normen en waarden worden op een humoristische manier gepresenteerd en aangeleerd.
- Zelfvertrouwen optimaliseren
- Persoonlijke presentatie
- Het voeren van sollicitatiegesprekken in het Nederlands

Waarom vernieuwend?

Het is vernieuwend, omdat het speciaal is ontworpen voor de Statushouders. Zodat Statushouders sneller kunnen participeren in de maatschappij en dat ze niet afhankelijk worden van de uitkering. Groepen worden getraind en ge empowered per doelgroep bv Syriërs, Eritreeërs en jongeren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: The New Me, Trainingsbureau

Contactpersoon: Hatice Samanci

Wij zoeken

Gemeente Rotterdam zoekt mijn hulp voor het begeleiden en trainen van Statushouders.

Gerelateerde Plannen

Nwelogouitjezelf

van SPANG ONDERNEMEN tot ....Starrenbucks

Spang Ondernemen: Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap als basis voor succesvol ondernemerchap

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 10 31 om 12.04.17

Food for Talk

Food for Talk is een maaltijdvoorziening op wijkniveau voor ouderen: Vrouwen en mannen uit de wijk worden opgeleid om maaltijden te bereiden, studenten worden ingezet om te maaltijden te bezorgen en samen met de ouderen te eten.

Bekijk dit plan
Logo eigendraads

EigenDraads

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Images

Re-integratie - van kansloos naar kansrijk

Ieder burger in Rotterdam heeft recht op een eerlijke kans om zichzelf te scholen en te werken. Met dit plan stimuleren wij jongeren om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien tot een waardevolle werknemer/ondernemer

Bekijk dit plan
Meer plannen