Ontdek › Plan

'T WERKT!

Aangemaakt: 31 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Deelnemers zijn afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën met allemaal een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Van schoolverlater zonder diploma tot de 50+'er die nu jaren thuis zit: allemaal beschikken ze over eigen unieke, nu onbenutte kwaliteiten en capaciteiten. 'T WERKT ECHT leidt deelnemers vanuit hun eigen kracht naar een betaalde baan. Door workshops en praktijklessen o.m. sociale vaardigheden, leren presenteren tot aan behalen van BHV en VCA-certificaten. Samen met Museum Rotterdam en WMO Radar worden cultuur en erfgoed ingezet als volwaardig middel om de deelnemers alle kansen en mogelijkheden te geven hun interesses en talenten te ontwikkelen en leggen wij hun verhalen en ontwikkeling vast voor de stad.
Verder wordt geput uit een groot, actief netwerk van coaches, ondernemers en professionals o.m. MKB Nederland; Albeda College; Hogeschool Rotterdam e.v.a. Een project, waarbinnen cultuur en werkgelegenheid op innovatieve wijze samenkomen t.b.v. de stad.

Waarom goed voor Rotterdam?

Voor de deelnemers:
- traject op maat, vanuit eigen kracht, met zicht op betaald werk
- persoonlijke groei + ontwikkeling = eigenwaarde
- toegang tot professioneel netwerk van kennis en contacten
Voor de stad:
- minder werkloosheid + terugdringen kosten bijstand
- blauwdruk om uit te rollen naar andere gebieden in de stad

Waarom vernieuwend?

Persoonlijk programma op maat, uitgaand van capaciteiten en talenten deelnemers
Diverse leeftijdscategorien binnen één groep (van elkaar leren als team)
Erfgoed ingezet als instrument binnen programma
Publiek verslag van de groei van deelnemers door Museum Rotterdam;
Deels zelfregulerende groepen d.m.v. onderlinge motivatie en stimulans
Bescherming tegen uitval d.m.v. buddyprogramma (ondernemers en professionals)
Nazorg: mogelijkheid verlenging deelname + begeleiding na vinden van werk

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: T'WERKT

Contactpersoon: Ursula Loe-A-Foe

Gerelateerde Plannen

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan

Groen Rekruten @ CityLab010

Deze (nieuwe) business case richt zich op het ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen met een taalachterstand bij het scoren

Bekijk dit plan
Logo seedz rgb

SeedZ - socio-economische incubator in Rotterdam

Door een pragmatische en creatieve aanpak biedt SeedZ met Rotterdamse eigenzinnigheid een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap.

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan
De wijkcooperatie werkt

Meer-Werk op Zuid!

Werk- en Wijkcommon het Gemaal is dé plek waar gewerkt wordt aan innovatieve wijkgerichte gebiedsontwikkeling. Een dynamische locatie die ruimte genereert voor lokale productie, kennisontwikkeling, ontmoeting en presentatie.

Bekijk dit plan

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
Pac

Prins Alexander Connected (PAC)

‘Prins Alexander connected’ is hét on- en offline platform dat werkzoekende 45 plussers in de deelgemeente Prins Alexander op een langdurig en succesvolle manier verbindt aan lokale ondernemers en instanties.

Bekijk dit plan
Meer plannen