Ontdek › Plan

'T WERKT!

Aangemaakt: 31 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Deelnemers zijn afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën met allemaal een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Van schoolverlater zonder diploma tot de 50+'er die nu jaren thuis zit: allemaal beschikken ze over eigen unieke, nu onbenutte kwaliteiten en capaciteiten. 'T WERKT ECHT leidt deelnemers vanuit hun eigen kracht naar een betaalde baan. Door workshops en praktijklessen o.m. sociale vaardigheden, leren presenteren tot aan behalen van BHV en VCA-certificaten. Samen met Museum Rotterdam en WMO Radar worden cultuur en erfgoed ingezet als volwaardig middel om de deelnemers alle kansen en mogelijkheden te geven hun interesses en talenten te ontwikkelen en leggen wij hun verhalen en ontwikkeling vast voor de stad.
Verder wordt geput uit een groot, actief netwerk van coaches, ondernemers en professionals o.m. MKB Nederland; Albeda College; Hogeschool Rotterdam e.v.a. Een project, waarbinnen cultuur en werkgelegenheid op innovatieve wijze samenkomen t.b.v. de stad.

Waarom goed voor Rotterdam?

Voor de deelnemers:
- traject op maat, vanuit eigen kracht, met zicht op betaald werk
- persoonlijke groei + ontwikkeling = eigenwaarde
- toegang tot professioneel netwerk van kennis en contacten
Voor de stad:
- minder werkloosheid + terugdringen kosten bijstand
- blauwdruk om uit te rollen naar andere gebieden in de stad

Waarom vernieuwend?

Persoonlijk programma op maat, uitgaand van capaciteiten en talenten deelnemers
Diverse leeftijdscategorien binnen één groep (van elkaar leren als team)
Erfgoed ingezet als instrument binnen programma
Publiek verslag van de groei van deelnemers door Museum Rotterdam;
Deels zelfregulerende groepen d.m.v. onderlinge motivatie en stimulans
Bescherming tegen uitval d.m.v. buddyprogramma (ondernemers en professionals)
Nazorg: mogelijkheid verlenging deelname + begeleiding na vinden van werk

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: T'WERKT

Contactpersoon: Ursula Loe-A-Foe

Gerelateerde Plannen

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan
Moeder vader werk gezin mamafamily 1100 734 c1

Sterke mannen, sterke gezinnen

Met mijn plan wil ik jongemannen naar de arbeidsmarkt toe leiden. Deze jongemannen van 16 jaar en ouder zijn vooral vroeg tijdig schoolverlaters en staan veraf van de arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
17792467 3d people man person with pieces jigsaw puzzle

Start met Status

Werkgevers met een personeelsvraag koppelen aan werkzoekende statushouders op het bedrijventerrein Schiebroek. Met een innovatieve aanpak vullen we een personeelsbehoefte in en verhogen we de arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Bekijk dit plan
Little star v1

Piccolo Stella

Het creeren van werkervaringsplaatsen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt middels een suistanable businessmodel.

Bekijk dit plan

Ben jij werkfit?

Voor iedere burger in Rotterdam, die het recht heeft op een eerlijke kans om aan zichzelf te werken en werkfit te worden.

Bekijk dit plan
Nwelogouitjezelf

van SPANG ONDERNEMEN tot ....Starrenbucks

Spang Ondernemen: Leren, ondernemen en zorgen voor elkaar vanuit een betrokken gemeenschap als basis voor succesvol ondernemerchap

Bekijk dit plan
Favicon werkenvoorelkaar

Expeditie Rotterdam

Vijftigplussers met een taalachterstand aan het werk. Op een vernieuwende manier taalachterstand inlopen en werk vinden.

Bekijk dit plan
Logo 1

De WelWillers

Een groep uitkeringsgerechtigden gaan samen, met en voor elkaar aan de slag om zoveel mogelijk regulier betaalde arbeid te vinden

Bekijk dit plan
Meer plannen