Ontdek › Plan

'T WERKT!

Aangemaakt: 31 mei 2017

Dus echt iedereen aan het werk

zet cultuur, erfgoed en ondernemerschap in om langdurig werklozen te helpen aan betaald werk. Deelnemers volgen een intensief, persoonlijk programma van 6-8 weken (o.m. coaching, workshops en trainingen)

Deelnemers zijn afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën met allemaal een grote achterstand op de arbeidsmarkt. Van schoolverlater zonder diploma tot de 50+'er die nu jaren thuis zit: allemaal beschikken ze over eigen unieke, nu onbenutte kwaliteiten en capaciteiten. 'T WERKT ECHT leidt deelnemers vanuit hun eigen kracht naar een betaalde baan. Door workshops en praktijklessen o.m. sociale vaardigheden, leren presenteren tot aan behalen van BHV en VCA-certificaten. Samen met Museum Rotterdam en WMO Radar worden cultuur en erfgoed ingezet als volwaardig middel om de deelnemers alle kansen en mogelijkheden te geven hun interesses en talenten te ontwikkelen en leggen wij hun verhalen en ontwikkeling vast voor de stad.
Verder wordt geput uit een groot, actief netwerk van coaches, ondernemers en professionals o.m. MKB Nederland; Albeda College; Hogeschool Rotterdam e.v.a. Een project, waarbinnen cultuur en werkgelegenheid op innovatieve wijze samenkomen t.b.v. de stad.

Waarom goed voor Rotterdam?

Voor de deelnemers:
- traject op maat, vanuit eigen kracht, met zicht op betaald werk
- persoonlijke groei + ontwikkeling = eigenwaarde
- toegang tot professioneel netwerk van kennis en contacten
Voor de stad:
- minder werkloosheid + terugdringen kosten bijstand
- blauwdruk om uit te rollen naar andere gebieden in de stad

Waarom vernieuwend?

Persoonlijk programma op maat, uitgaand van capaciteiten en talenten deelnemers
Diverse leeftijdscategorien binnen één groep (van elkaar leren als team)
Erfgoed ingezet als instrument binnen programma
Publiek verslag van de groei van deelnemers door Museum Rotterdam;
Deels zelfregulerende groepen d.m.v. onderlinge motivatie en stimulans
Bescherming tegen uitval d.m.v. buddyprogramma (ondernemers en professionals)
Nazorg: mogelijkheid verlenging deelname + begeleiding na vinden van werk

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Doe mee

Organisatie: T'WERKT

Contactpersoon: Ursula Loe-A-Foe

Gerelateerde Plannen

Logo5.0 01

GenderTalent: Aan 't werk met Talent van Transgenders

GenderTalent helpt trans personen concreet aan het werk door vanuit een veilige haven trans personen te coachen, trainen en bemiddelen naar een werkplek bij een veilige werkgever.

Bekijk dit plan
Robin   emma at work

Experience LAB Rotterdam

Jongeren met een chronische fysieke aandoening stimuleren naar een zelfstandige toekomst, door een lokaal netwerk te vormen dat draagvlak creëert en jongeren ondersteunt met als doel een duurzame werkplek te vinden voor deze jongeren.

Bekijk dit plan

Project Bijstand

Mijn idee is om uitkeringsgerechtigden (Bijstand) met een taalachterstand en met geen/lage opleiding te helpen aan een baan.

Bekijk dit plan
Ontbrekende schakel

Rotterdam Schakelt!

Rotterdam kent veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotterdam Schakelt! verbindt hen direct met werkgevers en de instellingen die werken aan hun plaatsing.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan

Urban Skills

Leren voor jongeren. Werken voor jongeren.

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Meer plannen