Ontdek › Plan

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Het onderwijs is onvoldoende gericht op het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Zij hebben vaardigheden nodig en worden opgeleid voor beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. Wij willen het onderwijs zo inrichten dat alle kinderen straks kansrijk de toekomst in kunnen gaan. Wij zoeken daarbij verbinding met onze partners. Wij denken dat door het onderwijs anders te organiseren en de harde kern en flexibele schil meer ruimte te geven wij kinderen een bredere ontwikkeling mee kunnen geven waar de 21-eeuwse vaardigheden centraal staan.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kinderen zijn de toekomst . Voor de stad Rotterdam zijn er zelfstandige, flexibele, zelfbewuste burgers nodig die initiatief durven tonen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de omgeving. Daar willen wij met ons vernieuwend wereldonderwijs een gedegen bijdrage aan leveren. Het onderwijs wordt betekenis vol en daar krijgt het leven in de stad een duidelijk plaats in.

Waarom vernieuwend?

De afgelopen jaren is er vooral ingezet op inlopen van achterstanden. De vernieuwing zit in het anders organiseren en meer gepersonaliseerd leren voor kinderen in Delfshaven waarbij ICT maximaal ingezet gaat worden en het onderwijs niet alleen resultaat gericht is maar juist en vooral betekenisvol om de kinderen gedegen voor te bereiden op de toekomst.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Aanvraag

Doe mee

Organisatie: Mariaschool Rotterdam

Contactpersoon: Mariaschool

Gerelateerde Plannen

Jeugdacademie Rotterdam

Jeugdacademie Rotterdam is een platform voor jongeren van 12 t/m 16 die geïnteresseerd zijn in filosofie, kunst en wetenschap.

Bekijk dit plan
Images

SKILLS op Zuid

SKILLS lessen met individuele coaching zodat de Rotterdam Zuid leerling zijn krachten en talenten beter leert kennen. De jongeren binnen het onderwijs 1 op 1 begeleiden zodat schooluitval en risicogedrag wordt tegengegaan.

Bekijk dit plan
15027785 1453632861328632 8517574308174883803 n

De onderneming, dat ben jij!

De leerlingen van Rotterdam-Zuid willen wij ondernemende vaardigheden mee geven, zodat zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst in staat zijn onze wijk naar “the next level” te tillen.

Bekijk dit plan
Hetadviesbureau small

Het Adviesbureau.

Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO van scholen in Rotterdam gaan werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers.

Bekijk dit plan
Logo schoolkassa

SchoolKassa

SchoolKassa is een digitaal incasseringssysteem voor het innen van betaalopdrachten naar ouders (denk hierbij aan het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes en TSO).

Bekijk dit plan

Digitale geletterdheid in de wijk

Leerlingen van de Haven Havo en kwetsbare bewoners van de wijk Feijenoord krijgen gezamenlijk les in Digitale Geletterdheid

Bekijk dit plan

4 YOU

Kinderen een kans geven op eigen ontplooiing in cultuur,dans,toneel,muziek en ouders/verzorgers ondersteuning bieden bij de opvoeding

Bekijk dit plan
Sportschool 010   citylab

Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord

Het aanbieden van educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord en dit beschikbaar maken voor iedereen.

Bekijk dit plan
Meer plannen