Ontdek › Plan

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Het onderwijs is onvoldoende gericht op het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Zij hebben vaardigheden nodig en worden opgeleid voor beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. Wij willen het onderwijs zo inrichten dat alle kinderen straks kansrijk de toekomst in kunnen gaan. Wij zoeken daarbij verbinding met onze partners. Wij denken dat door het onderwijs anders te organiseren en de harde kern en flexibele schil meer ruimte te geven wij kinderen een bredere ontwikkeling mee kunnen geven waar de 21-eeuwse vaardigheden centraal staan.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kinderen zijn de toekomst . Voor de stad Rotterdam zijn er zelfstandige, flexibele, zelfbewuste burgers nodig die initiatief durven tonen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de omgeving. Daar willen wij met ons vernieuwend wereldonderwijs een gedegen bijdrage aan leveren. Het onderwijs wordt betekenis vol en daar krijgt het leven in de stad een duidelijk plaats in.

Waarom vernieuwend?

De afgelopen jaren is er vooral ingezet op inlopen van achterstanden. De vernieuwing zit in het anders organiseren en meer gepersonaliseerd leren voor kinderen in Delfshaven waarbij ICT maximaal ingezet gaat worden en het onderwijs niet alleen resultaat gericht is maar juist en vooral betekenisvol om de kinderen gedegen voor te bereiden op de toekomst.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Aanvraag

Doe mee

Organisatie: Mariaschool Rotterdam

Contactpersoon: Mariaschool

Gerelateerde Plannen

Beweeglokaal

BeweegPlus School

Minder zitten - meer bewegen!

Bekijk dit plan
1383758 1421285188084569 1395309728 n

Onderwijs van de 21e eeuw!

Een onderwijsysteem invoeren waarin ieder kind zich maximaal ontplooit, talent mag ontwikkelen en klaar is voor de toekomst.

Bekijk dit plan
Super schoool

Super Schoool

De ambitie van Super Schoool is om reguliere basisscholen de keuze te bieden een excellente school te worden in het toepassen van de Wet Passend Onderwijs.

Bekijk dit plan
Images 1

Fawaka Naschools Ondernemen

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Bekijk dit plan
Logo ja rotterdam

Worldschool Junior Academy Rotterdam

Leren onderzoeken en mondiale maatschappelijke betrokkenheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Perpetual plastic

Perpetual Plastic 010

Waar lespakketten vaak in de schoolbanken blijven hangen willen wij de eerste interactieve recycle-les-machines in de klassen van Rotterdam introduceren zodat Rotterdams plastic afval een bron wordt voor een nieuwe ding.

Bekijk dit plan
Vg logo

Verticale Groep

Verticale Groep voegt een leeftijdsgemengde groep toe aan het basisonderwijs om kinderen weerbaarder te maken. Er wordt ook gewerkt aan 21st eeuwse vaardigheden die kinderen leren omgaan met anderen.

Bekijk dit plan
Logo dit is talent

DIT IS TALENT

Versneld afgestudeerd HBO-ers opleiden tot startbekwaam groepsleerkracht in het basisonderwijs voor de gemeente Rotterdam.

Bekijk dit plan
Meer plannen