Ontdek › Plan

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Aangemaakt: 31 mei 2017

Heb hart voor onderwijs

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Het onderwijs is onvoldoende gericht op het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Zij hebben vaardigheden nodig en worden opgeleid voor beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. Wij willen het onderwijs zo inrichten dat alle kinderen straks kansrijk de toekomst in kunnen gaan. Wij zoeken daarbij verbinding met onze partners. Wij denken dat door het onderwijs anders te organiseren en de harde kern en flexibele schil meer ruimte te geven wij kinderen een bredere ontwikkeling mee kunnen geven waar de 21-eeuwse vaardigheden centraal staan.

Waarom goed voor Rotterdam?

Kinderen zijn de toekomst . Voor de stad Rotterdam zijn er zelfstandige, flexibele, zelfbewuste burgers nodig die initiatief durven tonen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de omgeving. Daar willen wij met ons vernieuwend wereldonderwijs een gedegen bijdrage aan leveren. Het onderwijs wordt betekenis vol en daar krijgt het leven in de stad een duidelijk plaats in.

Waarom vernieuwend?

De afgelopen jaren is er vooral ingezet op inlopen van achterstanden. De vernieuwing zit in het anders organiseren en meer gepersonaliseerd leren voor kinderen in Delfshaven waarbij ICT maximaal ingezet gaat worden en het onderwijs niet alleen resultaat gericht is maar juist en vooral betekenisvol om de kinderen gedegen voor te bereiden op de toekomst.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Aanvraag

Doe mee

Organisatie: Mariaschool Rotterdam

Contactpersoon: Mariaschool

Gerelateerde Plannen

Zuider Gymnasium

Het onderwijs beter aan laten sluiten bij de behoeften en de wensen van onze gymnasiumleerlingen uit Rotterdam-Zuid en omstreken. Wij willen onze leerlingen de kans geven om hun talenten te ontplooien in een veilige, uitdagende leeromgeving.

Bekijk dit plan

AL DOENDE, LEER JE

Het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het werken aan een beter toekomstperspectief voor leerlingen van het Mbo door het bieden van een baan of hen te begeleiden naar een voor hun passend onderwijs.

Bekijk dit plan
Bizzy b. uitsnede titel   bijtje

Bizzy B. - voor veerkrachtige jongeren

Een trainingsprogramma voor talentontwikkeling op het middelbare onderwijs, gericht op verhoging van de mentale veerkracht en de emotionele intelligentie. Jongeren stimuleren tot het ontwikkelen en eigen maken van de 21-eeuwse vaardigheden.

Bekijk dit plan
15027785 1453632861328632 8517574308174883803 n

De onderneming, dat ben jij!

De leerlingen van Rotterdam-Zuid willen wij ondernemende vaardigheden mee geven, zodat zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst in staat zijn onze wijk naar “the next level” te tillen.

Bekijk dit plan
Plaatje city lab

Thuis in Taal

Met Thuis in Taal werken we op o.a. peuterscholen samen met laaggeletterde ouders om overdracht van taalproblemen te voorkomen.

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
31123296 s %281%29.jpg

De Gelukkige Driehoek

De Gelukkige Driehoek zorgt voor een school waar kinderen graag naar toe gaan. Een school waar het pedagogische klimaat voorop staat en alle kinderen mogen zijn wie ze zijn.

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan
Meer plannen