Ontdek › Plan

Veerkracht Huis

Aangemaakt: 30 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Een compleet programma voor ouders die hun integrale persoonlijke groei zal ondersteunen om veilige gezinnen te versterken

Het Project ‘Veerkrachthuis’ wil stapsgewijs een programma ontwikkelen met als voornaamste focus opvoeding en ouderschap, en dit ondersteunen vanuit verschillende initiatieven en perspectieven. Alle initiatieven die wij ontwikkelen gaan allereerst contact tussen ouders en (professionele) opvoeders bevorderen.

Een ontmoetingsplek aanbieden, verbinding tussen ouders en opvoeders versterken, ervaringen delen, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen en met en van elkaar leren, zijn de basisprincipes van onze activiteiten.

Dit programma brengt behoeften van ouders aan economische zelfstandigheid, emotionele ondersteuning, gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling in kaart en vormt tegelijkertijd een belangrijke stimulans om de persoonlijke oplossingsgerichtheid te ondersteunen.

Om dit ambitieuze doel te bereiken zoeken we actief naar samenwerking op diverse gebieden en niveaus. Activiteiten en initiatieven ontwikkelen zich vanuit actieve medewerking van ouders.

Waarom goed voor Rotterdam?

Een ontmoetingsplek voor ouders aanbieden die we gezamenlijk zullen opbouwen. Een plek waar zij zich welkom kunnen voelen, en waar ze het contact en de verbinding met andere ouders kunnen versterken. Als moeders en vaders de balans van hun levenskwaliteit op positieve wijze leren te hanteren zorgt dit als vanzelf voor een betere levenskwaliteit voor het kind.

Waarom vernieuwend?

Als basis ontwikkelen wij een compleet programma-aanbod met activiteiten, wijk-initiatieven en cursussen voor moeders en vaders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De uitgangspunten van het programma worden aangereikt door de Stichting maar in co-creatie met de ouders verder ontwikkeld.
Naast het samenstelling van de projectgroep, organiseren wij samen met drie scholen en wijkhuizen dialoogtafels om vast te stellen op welke andere gebieden ouders ondersteuning, hulp en leerbehoeften ervaren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Img 0013

Doe mee

Organisatie: Stiching de Veerkrachtige Gemeenschap

Contactpersoon: Carolina Castro

E-mail: aniloracsol@gmail.com

Gerelateerde Plannen

Mamacafe

Mamacafé

Het Mamacafé is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar in dialoog kunnen gaan en waar kinderen kunnen spelen. Tegelijkertijd wordt bijdrage geleverd aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering.

Bekijk dit plan
Citylab afb

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP CKV, ROTTERDAM

Rotterdam is de eerste stad in NL waar docenten ckv en educatoren van culturele instellingen zelf, samen, hun professionalisering gaan versterken.

Bekijk dit plan
Noa

Robotics

Leerlingen leren de onderwijsrobot programmeren om hem te laten dansen op eigen geprogrammeerde muziek. In dit plan wordt techniek verbonden met muziek en dans.

Bekijk dit plan
Lampje

Wij-maken-Rotterdam: jouw licht op vragen van de stad!

Rotterdamse leerlingen laten hun licht schijnen over sociaal-maatschappelijke vraagstukken van de stad in contextrijk onderwijs & een gemeenschap te creëren die bijdragen aan een duurzame wij-samenleving

Bekijk dit plan

Speel het Challenge the future-game!

Met een creatief spel zetten bewoners zelf hun wijk ‘op de kaart’. Kinderen/buurtbewoners spelen het spel. Doel is om hen bewust te maken van uitdagingen en keuzes in hun wijk, en via ‘Right to Challenge’ budget te genereren.

Bekijk dit plan
Banner kiesjekoers

Kies Je Koers

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Bekijk dit plan
Shutterstock 95571682

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Taalontwikkeling van kinderen op de VVE verbetert door kwalitatief goed taalaanbod. Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-lokaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers on-the-job gecoacht worden.

Bekijk dit plan
Logo2 meesterlijk

Meesterlijk Rotterdam

Vakmanschap in Onderwijs! voor een betere aansluiting op het beroepsveld.

Bekijk dit plan
Meer plannen