Ontdek › Plan

Veerkracht Huis

Aangemaakt: 30 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Een compleet programma voor ouders die hun integrale persoonlijke groei zal ondersteunen om veilige gezinnen te versterken

Het Project ‘Veerkrachthuis’ wil stapsgewijs een programma ontwikkelen met als voornaamste focus opvoeding en ouderschap, en dit ondersteunen vanuit verschillende initiatieven en perspectieven. Alle initiatieven die wij ontwikkelen gaan allereerst contact tussen ouders en (professionele) opvoeders bevorderen.

Een ontmoetingsplek aanbieden, verbinding tussen ouders en opvoeders versterken, ervaringen delen, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen en met en van elkaar leren, zijn de basisprincipes van onze activiteiten.

Dit programma brengt behoeften van ouders aan economische zelfstandigheid, emotionele ondersteuning, gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling in kaart en vormt tegelijkertijd een belangrijke stimulans om de persoonlijke oplossingsgerichtheid te ondersteunen.

Om dit ambitieuze doel te bereiken zoeken we actief naar samenwerking op diverse gebieden en niveaus. Activiteiten en initiatieven ontwikkelen zich vanuit actieve medewerking van ouders.

Waarom goed voor Rotterdam?

Een ontmoetingsplek voor ouders aanbieden die we gezamenlijk zullen opbouwen. Een plek waar zij zich welkom kunnen voelen, en waar ze het contact en de verbinding met andere ouders kunnen versterken. Als moeders en vaders de balans van hun levenskwaliteit op positieve wijze leren te hanteren zorgt dit als vanzelf voor een betere levenskwaliteit voor het kind.

Waarom vernieuwend?

Als basis ontwikkelen wij een compleet programma-aanbod met activiteiten, wijk-initiatieven en cursussen voor moeders en vaders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

De uitgangspunten van het programma worden aangereikt door de Stichting maar in co-creatie met de ouders verder ontwikkeld.
Naast het samenstelling van de projectgroep, organiseren wij samen met drie scholen en wijkhuizen dialoogtafels om vast te stellen op welke andere gebieden ouders ondersteuning, hulp en leerbehoeften ervaren.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Grupo

Doe mee

Organisatie: Stiching de Veerkrachtige Gemeenschap

Contactpersoon: Carolina Castro

E-mail: aniloracsol@gmail.com

Gerelateerde Plannen

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Bekijk dit plan
Koeientuin ztekst 2

Floating Farm Educatie

De Floating Farm (FF) wil basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam verbinden met de agrarische sector (veehouderij) en dit combineren met kennis over een gezond voedingspatroon.

Bekijk dit plan
Website sbwr l

Samen bouwen we Rotterdam

Kansen van jongeren vergroten door te investeren in hun ‘human & social capital’; door het koppelen van jongeren aan oom & tante's en bedrijven

Bekijk dit plan
Nao %282%29

Nao nou! Een robot in de kleuterklas.

Een robot kan een leerkracht niet vervangen, wel ondersteunen. Wij maken een robotdidactiek voor kleuters en een simpele manier om de robot aan te sturen.

Bekijk dit plan
Schermafbeelding 2018 05 31 om 16.28.55

De Gamer 010

De Gamer is een interactieve energie-opwekkende speelvloer voor schoolpleinen. Met hulp van CityLab010 ontwikkelen we een lesprogramma voor Rotterdamse scholen waarbij kinderen al bewegend leren over duurzaamheid, wetenschap en techniek.

Bekijk dit plan
Edu logo citylab

Het Rotterdamse sociale innovatie & educatie platform

Futureskills is een platform dat lespakketten (modules) en workshops ontwikkelt. Futureskills ontwikkelt deze educatieve programma’s rondom de vierde industriële revolutie.

Bekijk dit plan
Meer plannen