Ontdek › Plan

Verleiden tot veiligheid

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Veilige stad

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

BeukelsWij is een bewonersgroep van de Beukelsdijk en Beukelsweg en omgeving die de verkeersveiligheid wil vergroten door middel van innovatieve gedragsbeïnvloeding. Traditionele verkeersmaatregelen zijn op deze doorgaande weg niet mogelijk. Toch vinden wij dat er iets moet gebeuren in onze straat waar in drie jaar tijd 34 ongevallen gebeurden met 22 gewonden en waar soms snelheden van 93 km per uur worden gemeten.
Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar alternatieven. Met ons plan willen wij bijdragen aan een duurzame en veilige stad en een prettig woonklimaat voor gezinnen. Om dit te kunnen bereiken willen wij een aantal alternatieve verkeersmaatregelen verder onderzoeken en hiermee pilots draaien.
De alternatieven zijn o.a.
• Optische verkeersdrempels
• Een elektrisch systeem waardoor auto’s niet harder dan 50 km kunnen
• Aanbrengen van lichtgevende belijningen
• Gebruik van lichtgevend asfalt
• Led verlichting die geactiveerd wordt bij snelheid
• Flexdrempels

Waarom goed voor Rotterdam?

Ook voor gezinnen moet Rotterdam een aantrekkelijke stad zijn om te wonen. Dat kan alleen als mensen het gevoel hebben dat hun kinderen veilig kunnen opgroeien. Tegelijkertijd is bereikbaarheid en doorstroming voor het verkeer belangrijk voor de economie van onze stad. Deze belangen botsen soms met elkaar.
Wij geloven dat een deel van de oplossing ligt in vernieuwende maatregelen. Helaas zijn er weinig alternatieven bekend in Rotterdam. De oplossingen kunnen worden ingezet voor de gehele stad

Waarom vernieuwend?

Onze plannen zijn vernieuwend omdat we het gedrag van verkeersdeelnemers op een innovatieve alternatieve manier willen beïnvloeden, zodat tegengestelde belangen in de stad met elkaar kunnen worden verzoend.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Beukelswij

Doe mee

Organisatie: BeukelsWij bewoners Beukelsdijk-Beukelsweg omgeving

Contactpersoon: Marianne Evegroen

Wij zoeken

Wij zoeken hulp van experts op het gebied van verkeersveiligheid en innovatie. Maar ook van wetenschappers, bedrijven die zich bezig houden met technologische ontwikkelingen en kunstenaars bij het onderzoeken van alternatieven.

Gerelateerde Plannen

Large city crowd walking down street red slow 1012434

De zorgzame wijk

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Bekijk dit plan
Stadsverfraaiingrotterdam

Stadsverfraaiing Rotterdam: Testcase Oude Noorden

Transformatie van twee lelijke plaatgevelpanden voor verbetering publieke buitenruimte en veiligheid om nieuwe samenwerkingen en locaties aan te jagen en waarmee participatie, materiaalverwerking en haalbaarheid opschalen verder wordt onderzocht.

Bekijk dit plan
Logo10

Maxed Guardian

Een alarmerings-applicatie die je vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden alarmeert met je huidige locatie, wanneer je wordt aangerand of wordt beroofd.

Bekijk dit plan
Jellyfish

STRAATManieren

Wij willen bereiken dat iedereen, en vrouwen in het bijzonder, gebruik kan maken van de openbare ruimte zonder te worden lastiggevallen.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Logo

Blijvend uit de Bajes

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

Bekijk dit plan
Chance 2 change

Chance 2 Change

De totaalaanpak die overlast van problematische jeugdgroepen laat afnemen en mogelijk verdwijnen door inzet op alle leefgebieden.

Bekijk dit plan
Afbeelding1

MiRaS

Mitigatie van Radicalisering van jongeren door Self-empowerment

Bekijk dit plan
Meer plannen