Ontdek › Plan

Versterk je netwerk

Aangemaakt: 06 maart 2018

Heb hart voor onderwijs

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Op Calvijn Business school is de laatste jaren vooral geïnvesteerd in de samenwerking met de vervolgopleidingen van onze leerlingen. Wij zien namelijk het hebben van een gedegen opleidingsbasis als één van de voorspellers van een succesvolle toekomst. Toch blijkt niet alleen het opleidingsniveau van belang bij het succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de connectie met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het ervaren van stages, belangrijker kan zijn voor een succesvolle toekomst dan een langere schoolcarrière. Daarnaast is bewezen dat jongeren uit gebieden met een lage sociaaleconomische status niet minder ambities en aspiraties hebben dan leeftijdsgenootjes, maar vaak wel het gereedschap en het netwerk missen om hun doelen te kunnen realiseren. Om dat netwerk te kunnen opbouwen blijkt de ervaring met en de kennis van het werkveld, de werk gerelateerde rolmodellen en het hebben van een doel voor de toekomst erg belangrijk te zijn.

Waarom goed voor Rotterdam?

De regio Rotterdam heeft, in vergelijking met enkele andere omliggende regio’s, één van de hoogste percentages HBO en WO geschoolden. Daarentegen is de werkloosheid onder jongeren en onder de rest van de bevolking veruit het grootst. Daarnaast kent Rotterdam een grote populatie jongeren met een lagere sociaaleconomische status en juist voor die doelgroep is het vroegtijdig opbouwen van een netwerk zeer belangrijk voor een succesvolle toekomst.

Waarom vernieuwend?

Calvijn Business school biedt de leerlingen van Rotterdam een uniek concept waarbij de leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding in de economische sector. Wij doen er alles aan om onze leerlingen een succesvolle toekomst te bieden. Ons onderwijscurriculum is vernieuwend, uitdagend en sluit aan op deze doelstelling. Wat nog versterkt moet worden is de verbinding met het werkveld. Door het opbouwen van dat netwerk versterken wij uiteindelijk de economische positie van Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Calvijn business school rgb

Doe mee

Organisatie: Calvijn Business school

Contactpersoon: Desirée Berkhout

Telefoon: 010 4816700

Adres: Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar bedrijven die samen met ons onze leerlingen willen voorbereiden op een succesvolle toekomst. Dit kan in de vorm van het geven van colleges of business cases, maar ook in de vorm van stages, meeloopdagen of werkbezoeken.

Gerelateerde Plannen

Veerkracht010 gr

VEERKRACHT010

Onze jongeren van nu, zijn de Rotterdammers van morgen. Samen bouwen wij aan hun veerkracht en zelfredzaamheid

Bekijk dit plan
Buitenspelen

De Buitenwereld

We breiden de lesruimte van OBS De Kleine Wereld uit naar het plein en de buurt, zodat kinderen uitdagingen aan kunnen gaan in een veilige omgeving. Nieuwsgierigheid, ontmoeting en zorg voor de omgeving zijn sleutelwoorden van De Buitenruimte.

Bekijk dit plan

Teach de Teacher-blijvend professionaliseren.

Alle leerkrachten, zowel pabo als zittende krijgen een actuele LAB omgeving waarin voldoende ontwikkel- en professionaliserings- en opleidingsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor zowel leerlingen als leraren.

Bekijk dit plan
Estudiar medicina

FLARE

Onderwijs instellingen en bewoners van Rotterdam bekend maken met het nieuwe leren d.m.v. Microsoft Hololens.

Bekijk dit plan

Flippen in Rotterdam; actieve leerlingen in de klas!

De leerling en docent creëren samen in een theaterlab kunstgeschiedenis instructiefilmpjes voor het voortgezet onderwijs.

Bekijk dit plan
Bars.00 08 53 03.still061

Niet mijn schuld!

Rondom de korte documentaire ‘BARS’ zetten wij een educatief project op waarmee wij jongeren bereiken die zich binnen de zogenaamde schuld risicogroep bevinden of zich daarin dreigen te begeven.

Bekijk dit plan
Aware online   training bewust op het internet voor ouders3

Rotterdam: bewust en veilig op het internet

Rotterdamse jeugd, ouders en professionals bewuster en veiliger op het internet maken.

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Meer plannen