Ontdek › Plan

Versterk je netwerk

Subsidie toegekend € 21.200,00

Aangemaakt: 06 maart 2018

Heb hart voor onderwijs

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Op Calvijn Business school is de laatste jaren vooral geïnvesteerd in de samenwerking met de vervolgopleidingen van onze leerlingen. Wij zien namelijk het hebben van een gedegen opleidingsbasis als één van de voorspellers van een succesvolle toekomst. Toch blijkt niet alleen het opleidingsniveau van belang bij het succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de connectie met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het ervaren van stages, belangrijker kan zijn voor een succesvolle toekomst dan een langere schoolcarrière. Daarnaast is bewezen dat jongeren uit gebieden met een lage sociaaleconomische status niet minder ambities en aspiraties hebben dan leeftijdsgenootjes, maar vaak wel het gereedschap en het netwerk missen om hun doelen te kunnen realiseren. Om dat netwerk te kunnen opbouwen blijkt de ervaring met en de kennis van het werkveld, de werk gerelateerde rolmodellen en het hebben van een doel voor de toekomst erg belangrijk te zijn.

Waarom goed voor Rotterdam?

De regio Rotterdam heeft, in vergelijking met enkele andere omliggende regio’s, één van de hoogste percentages HBO en WO geschoolden. Daarentegen is de werkloosheid onder jongeren en onder de rest van de bevolking veruit het grootst. Daarnaast kent Rotterdam een grote populatie jongeren met een lagere sociaaleconomische status en juist voor die doelgroep is het vroegtijdig opbouwen van een netwerk zeer belangrijk voor een succesvolle toekomst.

Waarom vernieuwend?

Calvijn Business school biedt de leerlingen van Rotterdam een uniek concept waarbij de leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding in de economische sector. Wij doen er alles aan om onze leerlingen een succesvolle toekomst te bieden. Ons onderwijscurriculum is vernieuwend, uitdagend en sluit aan op deze doelstelling. Wat nog versterkt moet worden is de verbinding met het werkveld. Door het opbouwen van dat netwerk versterken wij uiteindelijk de economische positie van Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Calvijn business school rgb

Doe mee

Organisatie: Calvijn Business school

Contactpersoon: Desirée Berkhout

Telefoon: 010 4816700

Adres: Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam

Wij zoeken

Wij zijn op zoek naar bedrijven die samen met ons onze leerlingen willen voorbereiden op een succesvolle toekomst. Dit kan in de vorm van het geven van colleges of business cases, maar ook in de vorm van stages, meeloopdagen of werkbezoeken.

Gerelateerde Plannen

Image

debat010

Rotterdamse leerlingen uit verschillende culturen, religies en lagen van de bevolking gaan met elkaar in debat.

Bekijk dit plan
Aanvraag

Unitonderwijs voor Wereldburgers Mariaschool

Unit onderwijs waarin elk kind uniek is en uitgroeit tot levenskunstenaar en waar wij recht doen aan samen voor het talent van uw kind

Bekijk dit plan
Ct 001 ava p1

ConnecTeach010– Hét Rotterdamse lerarenplatform

ConnecTeach010 is een online en offline platform voor de Rotterdamse leerkracht. ConnecTeach010 brengt leerkrachten van VVE tot WO met elkaar in verbinding zonder tussenkomst van besturen.

Bekijk dit plan
Image gwk

GrowWizzKid Rotterdam

Met GrowWizzKid gebruikt de groeicyclus van planten als kapstok voor vakoverstijgend onderwijs dmv ontdekkend leren. De intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld waardoor lesstof beter beklijft.

Bekijk dit plan
Imc basis logo

IMC Basis Rotterdam

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nú wat later is

Bekijk dit plan
Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Thought 2123970 960 720

Onderwijsaanbod010

Een slimme verbinding tussen het Rotterdamse onderwijsaanbod en Rotterdamse onderwijsprofessional

Bekijk dit plan
Buitenzijde denktank grijs logo vmbo

Livestream community

Leren binnen en buiten de school door drempelloze kennisdeling

Bekijk dit plan
Meer plannen