Ontdek › Plan

Vrij radicaal?

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Veilige stad

Preventie van radicalisering door inzet op de veerkracht van de sociale omgeving met ervaren ambassadeurs

In Vrij Radicaal? werken we samen met ervaren en opgeleide ambassadeurs aan de aanpak van radicalisering onder diverse groepen. In de methode is aandacht voor bewustwording, maar wordt er nadrukkelijk gewerkt aan de veerkracht en weerbaarheid bij grensoverschrijdend gedrag als het gaat om extreme uitingen en gedrag op internet maar ook op straat, op school en thuis.

De ambassadeurs zijn ervaren vrijwilligers die opgeleid zijn in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen als huiselijk en eergerelateerd geweld, psychische problematiek, kindermishandeling en verborgen vrouwen.
Ze zijn de oren en ogen van de wijk.
We maken tijdens de training gebruik van ervaringsdeskundige ouders, en trainingsacteurs. De ambassadeurs gaan gespreksbijeenkomsten organiseren. Het programma van de gespreksbijeenkomsten wordt samen met hen samengesteld en moet per gebruik op maat ingevuld worden.
In autochtone groepen spelen andere vormen van extreem gedrag dan binnen diverse migranten groepen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een wereldstad, dat zien we terug in de diversiteit van de stad en de internationale verbindingen die haar inwoners hebben. Spanningen kunnen leiden tot polarisatie en ook radicalisering. Ontwikkelingen in de wereld komen op micro-niveau ook tot uiting op internet, op school, thuis of op straat. Dit leidt in sommige gevallen tot grensoverschrijdend gedag. Om dit te voorkomen of om in te grijpen moet je als burger of groep weerbaar en veerkrachtig zijn.

Waarom vernieuwend?

Het blijft niet bij 'praten over' maar de ambassadeurs en de deelnemers aan de bijeenkomsten worden intensiever getraind in hoe om te gaan met situatie van grensoverschrijdend gedrag op straat, thuis, in de buurt of op internet.
We werken samen met een getrainde en opgeleide pool ambassadeurs.
We richten ons op een diversiteit aan groepen.
We focussen ons op rechts- en islamitisch extremisme.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images

Doe mee

Organisatie: Dona Daria

Contactpersoon: Aisha de Jong

Wij zoeken

Partners die mee willen denken over het programma om daadwerkelijk verschil te maken of zich aanbieden als pilotlocatie zijn welkom!

Gerelateerde Plannen

Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Large city crowd walking down street red slow 1012434

De zorgzame wijk

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen 'eerste hulp bij psychische problemen' voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Bekijk dit plan
De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
Psst.... er zijn ook grenzen!

PSST.....er zijn ook grenzen!!

VERBALE, MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID VOOR JONGEREN BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE OP STRAAT

Bekijk dit plan
Voorbeeld kenteken kenteken bewijs

kenteken bewijs en kenteken plaatje voor de fiets

het onmogelijk maken van gestolen fietsen door te verkopen. Iedere fiets een kenteken en de eigenaar een kentekenbewijs.

Bekijk dit plan
1618122 463433943759162 2084847145617161354 o

Van Voedseltuin naar Voedselpark

Méér dan een tuin alleen: de Voedseltuin Rotterdam wordt een park voor iedereen!

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
Meer plannen