Ontdek › Plan

Vrij radicaal?

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Veilige stad

Preventie van radicalisering door inzet op de veerkracht van de sociale omgeving met ervaren ambassadeurs

In Vrij Radicaal? werken we samen met ervaren en opgeleide ambassadeurs aan de aanpak van radicalisering onder diverse groepen. In de methode is aandacht voor bewustwording, maar wordt er nadrukkelijk gewerkt aan de veerkracht en weerbaarheid bij grensoverschrijdend gedrag als het gaat om extreme uitingen en gedrag op internet maar ook op straat, op school en thuis.

De ambassadeurs zijn ervaren vrijwilligers die opgeleid zijn in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen als huiselijk en eergerelateerd geweld, psychische problematiek, kindermishandeling en verborgen vrouwen.
Ze zijn de oren en ogen van de wijk.
We maken tijdens de training gebruik van ervaringsdeskundige ouders, en trainingsacteurs. De ambassadeurs gaan gespreksbijeenkomsten organiseren. Het programma van de gespreksbijeenkomsten wordt samen met hen samengesteld en moet per gebruik op maat ingevuld worden.
In autochtone groepen spelen andere vormen van extreem gedrag dan binnen diverse migranten groepen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een wereldstad, dat zien we terug in de diversiteit van de stad en de internationale verbindingen die haar inwoners hebben. Spanningen kunnen leiden tot polarisatie en ook radicalisering. Ontwikkelingen in de wereld komen op micro-niveau ook tot uiting op internet, op school, thuis of op straat. Dit leidt in sommige gevallen tot grensoverschrijdend gedag. Om dit te voorkomen of om in te grijpen moet je als burger of groep weerbaar en veerkrachtig zijn.

Waarom vernieuwend?

Het blijft niet bij 'praten over' maar de ambassadeurs en de deelnemers aan de bijeenkomsten worden intensiever getraind in hoe om te gaan met situatie van grensoverschrijdend gedrag op straat, thuis, in de buurt of op internet.
We werken samen met een getrainde en opgeleide pool ambassadeurs.
We richten ons op een diversiteit aan groepen.
We focussen ons op rechts- en islamitisch extremisme.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images

Doe mee

Organisatie: Dona Daria

Contactpersoon: Aisha de Jong

Wij zoeken

Partners die mee willen denken over het programma om daadwerkelijk verschil te maken of zich aanbieden als pilotlocatie zijn welkom!

Gerelateerde Plannen

1618122 463433943759162 2084847145617161354 o

Van Voedseltuin naar Voedselpark

Méér dan een tuin alleen: de Voedseltuin Rotterdam wordt een park voor iedereen!

Bekijk dit plan
Ocolus samsung gear aut vrij

Virtual Buurtpreventie Academy Rotterdam

Om buurtpreventieteams optimaal voor te bereiden op onveilige situaties, ontwikkelen wij een Virtual Reality training. Dankzij deze levensechte en vernieuwende aanpak krijgen teamleden meer zelfvertrouwen en is Buurtpreventie klaar voor de toekomst.

Bekijk dit plan
De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
Afbeelding1

MiRaS

Mitigatie van Radicalisering van jongeren door Self-empowerment

Bekijk dit plan
12809561 935907393192036 9135257442044512869 n

ESSENBURGPARK

Een ruig en ongerepte groenstrook (RFC weg Rdam) behouden voor Rotterdam en het toegankelijk maken voor iedereen.

Bekijk dit plan
Logo

Blijvend uit de Bajes

Om recidiven te verlagen, gaan wij (ex-)gedetineerden begeleiden met inzet van ervaringsdeskundigen, rolmodellen en sport.

Bekijk dit plan
Banner

Het Goede Gebeuren

Het Goede Gebeuren wil de sociale cohesie in de stad Rotterdam versterken door meer aandacht te besteden aan vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Bekijk dit plan
Meer plannen