Ontdek › Plan

Vrij radicaal?

Aangemaakt: 28 oktober 2016

Veilige stad

Preventie van radicalisering door inzet op de veerkracht van de sociale omgeving met ervaren ambassadeurs

In Vrij Radicaal? werken we samen met ervaren en opgeleide ambassadeurs aan de aanpak van radicalisering onder diverse groepen. In de methode is aandacht voor bewustwording, maar wordt er nadrukkelijk gewerkt aan de veerkracht en weerbaarheid bij grensoverschrijdend gedrag als het gaat om extreme uitingen en gedrag op internet maar ook op straat, op school en thuis.

De ambassadeurs zijn ervaren vrijwilligers die opgeleid zijn in het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen als huiselijk en eergerelateerd geweld, psychische problematiek, kindermishandeling en verborgen vrouwen.
Ze zijn de oren en ogen van de wijk.
We maken tijdens de training gebruik van ervaringsdeskundige ouders, en trainingsacteurs. De ambassadeurs gaan gespreksbijeenkomsten organiseren. Het programma van de gespreksbijeenkomsten wordt samen met hen samengesteld en moet per gebruik op maat ingevuld worden.
In autochtone groepen spelen andere vormen van extreem gedrag dan binnen diverse migranten groepen.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam is een wereldstad, dat zien we terug in de diversiteit van de stad en de internationale verbindingen die haar inwoners hebben. Spanningen kunnen leiden tot polarisatie en ook radicalisering. Ontwikkelingen in de wereld komen op micro-niveau ook tot uiting op internet, op school, thuis of op straat. Dit leidt in sommige gevallen tot grensoverschrijdend gedag. Om dit te voorkomen of om in te grijpen moet je als burger of groep weerbaar en veerkrachtig zijn.

Waarom vernieuwend?

Het blijft niet bij 'praten over' maar de ambassadeurs en de deelnemers aan de bijeenkomsten worden intensiever getraind in hoe om te gaan met situatie van grensoverschrijdend gedrag op straat, thuis, in de buurt of op internet.
We werken samen met een getrainde en opgeleide pool ambassadeurs.
We richten ons op een diversiteit aan groepen.
We focussen ons op rechts- en islamitisch extremisme.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Images

Doe mee

Organisatie: Dona Daria

Contactpersoon: Aisha de Jong

Wij zoeken

Partners die mee willen denken over het programma om daadwerkelijk verschil te maken of zich aanbieden als pilotlocatie zijn welkom!

Gerelateerde Plannen

E learning wijwijs

#Jij, Ik & de Wereld. (preventie radicalisering)

Lesmateriaal, Educatieve clips, Foto's en Film in een E-Learning omgeving. Waarbij zowel het gesprek op school als op straat en thuis worden ondersteund en gefaciliteerd.

Bekijk dit plan
12809561 935907393192036 9135257442044512869 n

ESSENBURGPARK

Een ruig en ongerepte groenstrook (RFC weg Rdam) behouden voor Rotterdam en het toegankelijk maken voor iedereen.

Bekijk dit plan
Vr bril

Moet ik me hiermee bemoeien? Doe ik hieraan mee!?

Jongeren ervaren met behulp van VR-technologie hoe zij reageren in Rotterdamse concrete lastige situaties. Wat is hun ‘Freeze’, ‘Flight’ of ‘Fight’ reactie en is het altijd noodzakelijk om je ergens mee te bemoeien of ergens aan mee te doen?

Bekijk dit plan
Beukelswij

BeukelsWij: Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving rondom Beukelsweg en Beukelsdijk realiseren doort gedrag van verkeersdeelnemers met innovatieve maatregelen te beïnvloeden. Onze missie: het gevoel van een woonwijk creëren voor bewoners aan deze doorgaande weg.

Bekijk dit plan
Symbol invi

Invi

Als reactie op het maatschappelijke probleem van seksueel geweld ontwikkelen wij een nieuw zelfverdedigingsproduct: de Invi armband. Geïnspireerd op de natuur wordt geur ingezet om jezelf op geweldloze en legale manier te kunnen verdedigen.

Bekijk dit plan
Safty app

Safer Rotterdam

Create a safety app that makes life in Rotterdam safer for its inhabitants

Bekijk dit plan
De toolkit

Durf te delen

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Bekijk dit plan
Beukelswij

Verleiden tot veiligheid

Een veiliger en prettiger leefomgeving aan en rond de Beukelsweg en Beukelsdijk door met innovatieve, duurzame maatregelen het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden.

Bekijk dit plan
Meer plannen