Ontdek › Plan

Waarde in Werkkracht

Aangemaakt: 30 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

'onbenutte talenten' uit christelijke en moslim migranten gemeenschappen in Rotterdam helpen om de stap te zetten naar werk.

Als koepelorganisaties van christelijke en moslim migrantengemeenschappen (SKIN-Rotterdam en SPIOR) hebben wij toegang tot een grote groep "onbenutte talenten" met taal- en andere belemmeringen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Vanuit een persoonlijke benadering kunnen we mensen aanmoedigen om “naar buiten te stappen” en verbindingen te leggen tussen binnen en buiten. Aan het begin van de keten naar economische participatie geven wij training en begeleiding op het gebied van taal, zelfbeeld, vaardigheden en kennis van de behoefte van de (arbeids)markt. In co-creatie met relevante ketenpartners leiden we hen naar werk en ondernemerschap. Door het continu meelopende praktijkonderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (EMI) en de ETF- Leuven krijgen wij en de samenleving steeds meer inzicht in de (levensbeschouwelijke) drijfveren voor economische participatie bij onze doelgroep. Deze kennis kunnen we gebruiken om ons programma beter te maken.

Waarom goed voor Rotterdam?

In de huidige krappe arbeidsmarkt kan Rotterdam zich niet meer veroorloven om deze talenten onbenut te laten. Onze doelgroep zijn mensen die gericht zijn op gemeenschap en sociale cohesie, met een schat van ervaring en een positief wereldbeeld. Dit is sociaal kapitaal van de stad dat we ook buiten de eigen gemeenschap willen activeren door menswaardige economische participatie.

Waarom vernieuwend?

De levensbeschouwelijke gemeenschap is een solide basis voor migranten waar iedereen van waarde is. Deze waarde sluit niet automatisch aan bij de behoeften van de (arbeids)markt. Wij kennen “het levensbeschouwelijk DNA” van de doelgroep en zijn in staat de vertaalslag te maken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Partners

Doe mee

Organisatie: SKIN-Rotterdam

Contactpersoon: Karin de Schipper

Wij zoeken

Wij zoeken ketenpartners die toegang hebben tot netwerken, bedrijven, organisaties en opleidingen en/of initiatieven op het gebied van ondernemerschap die onze deelnemers verder kunnen helpen. Wij zoeken ook hulp in het opstellen van een goede businesscase om ons plan duurzaam te maken.

Gerelateerde Plannen

Clv.v25.2d.ondernemerskasten

Uit de Kast in Het Wijkpaleis!

Uit de kast! biedt in de laagdrempelige omgeving van het Wijkpaleis een werkkast voor startende makers als tussenstap naar een eigen werkruimte. Hiermee worden de wijkeconomie en werkgelegenheid in Rotterdam West gestimuleerd.

Bekijk dit plan
Dsc 3472

27+ en op weg naar een goede toekomst!

Vangnet tussen wal en het schip, 27 plus duurzaam uit de uitkering. Wij doen dit door middel van een unieke combinatie van coaching door ervaringsdeskundigen, inzet van rolmodellen, dagelijks sporten en een speciaal ontwikkeld lesprogramma.

Bekijk dit plan

Opleider in de wijk!

Gratis opleidingen in toegangkelijk locaties (Afrikaanderwijk) voor kansloze werklozen en voor de minima's die willen doorstromen.

Bekijk dit plan
Foto tienervader i

Toolz & Talent

Toolz & Talent geeft jonge vaders, die geen startkwalificatie of werk hebben, mentale en fysieke gereedschappen mee, om zo een rolmodel voor hun kind(eren) te zijn.

Bekijk dit plan

Sollicitatietraing voor Turkse uitkeringsgerechtigden

De Turkse uitkeringsgerechtigden beschikken over een curriculum vitae en ze kunnen een motivatiebrief schrijven.

Bekijk dit plan
Entree werk

Entree Werk: een succesvolle start!

Entree Werk! Het versterken van de startsituatie van kwetsbare jongeren op de Rotterdamse arbeidsmarkt.

Bekijk dit plan
Logo taal werk

Taal/Werk

Wij maken werk van en voor werkzoekenden met een taalachterstand. Dit doen wij samen met werkgevers die werk voor deze doelgroep creëren.

Bekijk dit plan
Meer plannen