Ontdek › Plan

Waarde in Werkkracht

Aangemaakt: 30 oktober 2018

Dus echt iedereen aan het werk

'onbenutte talenten' uit christelijke en moslim migranten gemeenschappen in Rotterdam helpen om de stap te zetten naar werk.

Als koepelorganisaties van christelijke en moslim migrantengemeenschappen (SKIN-Rotterdam en SPIOR) hebben wij toegang tot een grote groep "onbenutte talenten" met taal- en andere belemmeringen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Vanuit een persoonlijke benadering kunnen we mensen aanmoedigen om “naar buiten te stappen” en verbindingen te leggen tussen binnen en buiten. Aan het begin van de keten naar economische participatie geven wij training en begeleiding op het gebied van taal, zelfbeeld, vaardigheden en kennis van de behoefte van de (arbeids)markt. In co-creatie met relevante ketenpartners leiden we hen naar werk en ondernemerschap. Door het continu meelopende praktijkonderzoek in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (EMI) en de ETF- Leuven krijgen wij en de samenleving steeds meer inzicht in de (levensbeschouwelijke) drijfveren voor economische participatie bij onze doelgroep. Deze kennis kunnen we gebruiken om ons programma beter te maken.

Waarom goed voor Rotterdam?

In de huidige krappe arbeidsmarkt kan Rotterdam zich niet meer veroorloven om deze talenten onbenut te laten. Onze doelgroep zijn mensen die gericht zijn op gemeenschap en sociale cohesie, met een schat van ervaring en een positief wereldbeeld. Dit is sociaal kapitaal van de stad dat we ook buiten de eigen gemeenschap willen activeren door menswaardige economische participatie.

Waarom vernieuwend?

De levensbeschouwelijke gemeenschap is een solide basis voor migranten waar iedereen van waarde is. Deze waarde sluit niet automatisch aan bij de behoeften van de (arbeids)markt. Wij kennen “het levensbeschouwelijk DNA” van de doelgroep en zijn in staat de vertaalslag te maken.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Partners

Doe mee

Organisatie: SKIN-Rotterdam

Contactpersoon: Karin de Schipper

Wij zoeken

Wij zoeken ketenpartners die toegang hebben tot netwerken, bedrijven, organisaties en opleidingen en/of initiatieven op het gebied van ondernemerschap die onze deelnemers verder kunnen helpen. Wij zoeken ook hulp in het opstellen van een goede businesscase om ons plan duurzaam te maken.

Gerelateerde Plannen

Offcourse

TALENT ONTWIKKELT

In Rotterdam is een grote vraag naar IT-ers. Tegelijkertijd is het vooral voor kwetsbare doelgroepen lastig om en baan te vinden. Het doel van het project is om binnen 1,5 jaar tijd een innovatieve sociale leer-werkplaats op te zetten.

Bekijk dit plan
Little star v1

Piccolo Stella

Het creeren van werkervaringsplaatsen voor zwakkeren op de arbeidsmarkt middels een suistanable businessmodel.

Bekijk dit plan
Op de site

Lekker Thuis (2)

Lekker Thuis regelt langer thuis wonen. Thuiswonende senioren belonen werkzoekende vijftigplussers voor maatwerk hulp.

Bekijk dit plan
Bewegen naar werk 2.0

Proeftuin Bewegen naar Werk 2.0 Delfshaven

Een innovatieve integrale schaalbare aanpak op werkloosheid, vanuit onze beproefde interventie Bewegen naar Werk 1.0. Het Rotterdamse bedrijfsleven en wijknetwerk neemt actief medeverantwoordelijkheid in het werkloosheidsvraagstuk in Rotterdam.

Bekijk dit plan
Schoenfabriek wim 1953

Stadswerker

Wij geven mensen de kans om op een van onze projecten aan het werk te gaan. Op basis van hun competenties zorgen wij voor de match naar diverse werkgevers.

Bekijk dit plan
Foto deelnemer wmo radar %283%29

Talent aan het werk

Traineeship van 23 maanden voor jongeren met een afgeronde Mbo 2 opleiding bij diverse bedrijven van de Facillicom Group

Bekijk dit plan
Verbindingsofficier 3

High Performance Solide Plus

Kansloze werklozen aan het werk in Rotterdam. Bij Rotterdamse ondernemers die wat terug willen doen.

Bekijk dit plan
Meer plannen