Ontdek › Plan

Warm Rotterdam

Aangemaakt: 01 mei 2018

Schuldenvrije toekomst

Warm Rotterdam is de beweging voor inclusie en tegen armoede. Warm Rotterdam initieert en organiseert een beweging richting een samenleving waarin iedereen telt en iedereen mee doet.

We bundelen de krachten met partners, bewoners, politici en wetenschappers om te komen tot een overtuigend, inspirerend en dragend verhaal over ‘een ander’ Rotterdam: een verhaal over wat ons tot samenleving maakt en hoe de economie daaraan kan bijdragen in plaats van andersom. Over hoe wij met elkaar Rotterdam kunnen omvormen van een arme naar een warme stad.

Want, Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 18% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Warm Rotterdam wil dat in 2022:

1. Het aantal mensen in Rotterdam dat leeft onder de armoedegrens met 25% is gedaald.
2. Het aantal mensen in Rotterdam met schulden van meer dan € 1.000,- met 30% is gedaald.

Hiertoe voeren we een viertal activiteiten uit: Permanente campagne, Netwerkvorming, Directe Actie en Lobby.

Waarom goed voor Rotterdam?

Armoede ontwrichtend voor samenleving
Armoede is niet alleen een persoonlijk drama.
De relatie tussen armoede, sociaaleconomische status en kansenongelijkheid is evident. Rotterdam is de armste stad van Nederland en kent tevens hoge percentages jeugdcriminaliteit, voortijdige schoolverlaters en (jeugd)werkloosheid.
Een samenleving waarin de tweedeling groeit tussen mensen die participeren en mensen die langs de zijlijn staan, is een serieuze bedreiging voor ons democratische bestel.

Waarom vernieuwend?

Warm Rotterdam werkt als aanjager en vliegwiel voor oplossingen voor armoede. Door:
• Een platform te ontwikkelen: mensen bij elkaar brengen voor nieuwe oplossingen.
• Een podium te bieden: (de vele) succesvolle oplossingen en initiatieven laten zien, versterken én verbreden.
• Een stem te geven: aan Rotterdammers die leven in armoede.
Dit gebeurt nog niet in Rotterdam en is vernieuwend in werkwijze en ambities.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Warm rotterdam 3

Doe mee

Organisatie: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

Contactpersoon: Dick Couvée

Wij zoeken

Om het project te kunnen starten zoeken wij expertise en financiële ondersteuning om een vliegende start te kunnen maken.

Gerelateerde Plannen

Monnie1

Monnie

De app Monnie geeft jongeren overzicht in hun financiën en biedt praktische stappen om grote schulden te voorkomen.

Bekijk dit plan

Schuldhulp binnen bereik

Het Rotterdamincassobureau als verwerker van persoonsgegevens middels convenanten met crediteuren van Rotterdammers met het doel om vroegsignalering in te zetten waardoor betalingsachterstanden niet verworden tot problematische schulden. G.

Bekijk dit plan

Plan Dam

volgt: heeft plan niet op de website gezet, wel een aanvraag ingediend

Bekijk dit plan

Voorkomen is beter dan dakloos.

Mijn plan is om in 6 maanden tijd een groep van 100 beginnende huurders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar te leren hoe ze zelf een schuldenvrije toekomst kunnen realiseren.

Bekijk dit plan
Logo 168 79835386

Go Lombardijen!

We stimuleren de informele netwerken van de bewoners in één straat in Lombardijen. • Bewoners wijzen elkaar de weg en helpen elkaar - duurzaam en effectief.

Bekijk dit plan
Rechtenvrij spaarpot

Schuldenlab010

Schuldenlab010 wordt een lokale proeftuin waar publieke en private partijen op innovatieve en actiegerichte wijze samenwerken om armoede- en schulden in Rotterdam aan te pakken.

Bekijk dit plan
Meer plannen