Ontdek › Plan

ZuiderLokaal

Aangemaakt: 07 mei 2018

Heb hart voor onderwijs

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Stichting ZuiderLokaal is in de zomer van 2017 opgericht om een initiatief van ouders, die niet over middelen beschikken om huiswerkbegeleiding voor hun kinderen te bekostigen, te voorzien van een organisatorische basis. Dit initiatief bood in het schooljaar 2016-2017 al huiswerkbegeleiding en extra taal- en rekenles aan ruim 120 kinderen, twee avonden per week, anderhalf uur per keer.
De activiteiten van ZuiderLokaal vinden sinds september 2017 plaats in het gebouw van het Vreewijk Lyceum aan de Grift 30 in Tuindorp Vreewijk.
In het schooljaar 2017-2018 komen iedere dinsdag- en donderdagavond ongeveer 200 leerlingen: 120 PO (groep 3 t/m 8, 20 leerlingen per lokaal) en 80 VO.
Daarmee is de maximale capaciteit op de locatie in Vreewijk bereikt.
In het schooljaar 2017-2018 willen we een nieuwe vestiging starten in Vakcollege De Hef, Slaghekstraat 221, op de grens van Hillesluis en Afrikaanderwijk. Tevens willen we activiteiten m.nb.t. maatschappelijke oriëntatie starten.

Waarom goed voor Rotterdam?

Omdat:
1. het gaat om kinderen voor wie anders huiswerkbegeleiding onbereikbaar is
2. door het onderwijs gestarte initiatieven na korte tijd leeglopen
3. het is gestart en geleid door ouders zelf
4. het zich bewezen heeft en het aantal inschrijvingen blijft groeien
5. alleen degenen die de kinderen begeleiden een vrijwilligersvergoeding ontvangen
6. de kosten per kind per uur slechts € 1,25 bedragen
7. ieder kind bij ons terecht kan en zo nodig persoonlijke begeleiding krijgt

Waarom vernieuwend?

8. wordt voorkomen dat kinderen (nog verder) achter raken of hun heil op straat gaan zoeken
9. kinderen en ouders ZuiderLokaal ervaren als een gemeenschap, waarin men iets voor elkaar kan betekenen
10. continuïteit wordt geboden: 40 weken per jaar, 2 avonden van 1,5 uur per week, jaar na jaar
11. jaarlijks gesprekken worden gevoerd met ieder kind, ouders en begeleider over schoolprestaties en gedrag, om gericht aan verbeteringen te werken
12. ook ouders deelnemen aan persoonlijke ontwikkeling

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Zuiderlokaal

Doe mee

Organisatie: Stichting ZuiderLokaal

Contactpersoon: Peter de Klerk

Wij zoeken

Op de eerste plaats subsidie om de groei van onze activiteiten te kunnen financieren (inmiddels meer dan 200 deelnemers waarvan 120 PO en 80 VO).
Daarnaast hebben we, om een nieuwe vestiging te kunnen openen, behoefte aan extra begeleiders: scholieren laatste klas HAVO en VWO, scholieren HBO (PABO) BOL MBO Onderwijsassistent; zij ontvangen, als enigen binnen onze organisatie, een vrijwilligersvergoeding. Tevens zoeken we gepensioneerde mensen uit het onderwijs, die op individueel niveau of in kleine groepjes VO leerlingen kunnen helpen bij specifieke vakken zoals Engels, Geschiedenis, Wiskunde, Natuur- en Scheikunde etc.

Gerelateerde Plannen

Img 6344

"Maak nieuwsgierig onderwijs"

Een nieuw onderwijsconcept. Binnen -en buitenschools worden nieuwe kennis en vaardigheden gekoppeld aan innovatie op alle gebieden

Bekijk dit plan
Img 0475

Leer- en Veerkracht, in je kracht op school!

Een intensief Integraal meerjarentraject ter bevordering van de mentale veerkracht van leerlingen en leerkrachten.

Bekijk dit plan
Logo

The Science Tour & Junior ScienceBattle

Middelbare scholieren helpen bij hun profielkeuze en hun profielwerkstuk laten presenteren voor een publiek in het theater.

Bekijk dit plan
Istock 538026338

Een oplossing voor 'Thuiszitters'

Stichting Bloemfleur wil graag een school starten voor 'thuiszitters' waar door middel van een combinatie van zorg, creatieve ontwikkeling en onderwijs, maatwerk wordt geleverd.

Bekijk dit plan
Shutterstock 113457850

ONDERWIJSLAB & TALENTSCOUTPROGRAMMA

Het realiseren van een voltijds onderwijsvoorziening voor hoog-intelligente én hoog-sensitieve leerlingen, waarbij de school op een innovatieve manier als onderwijslab en talentscoutprogramma wordt ingericht.

Bekijk dit plan
Shutterstock 95571682

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Taalontwikkeling van kinderen op de VVE verbetert door kwalitatief goed taalaanbod. Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-lokaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers on-the-job gecoacht worden.

Bekijk dit plan
Poster rotterdams po debat 2017

Leren debatteren voor het Rotterdamse basisonderwijs

De verbinding van burgerschap en Rotterdam in het toekomstgericht onderwijs.

Bekijk dit plan
Stickerboog

leuk leren 010

Spelen is leren. Het doel van het plan is om spelend leren beter op de kaart te zetten en meer Rotterdamse gezinnen met jonge kinderen toegang te geven tot leuk en leerzaam (spel)materiaal.

Bekijk dit plan
Meer plannen