Contact

Team CityLab010 helpt je verder

Schone mooie stad / Marianne van Wijngaarden / 06 23 56 17 77 / me.vanwijngaarden@rotterdam.nl
Veilige stad / Waheeda Dahoe / 06 51 18 72 13 / yw.dahoe@rotterdam.nl 
Rotterdam economisch vooruit / Aafke Tichelaar / 06 20 25 12 41 / za.tichelaar@rotterdam.nl
Iedereen aan het werk / E. van Dijke / 06 20 95 88 64 / ee.vandijke@Rotterdam.nl
Een duurzame en bereikbare stad / Irma Arends / 06 12 61 18 53 / ilpa.arends@rotterdam.nl
Prettig wonen voor gezinnen / Esther Sprangers / 06 20 54 52 39 / e.sprangers@rotterdam.nl
Heb hart voor onderwijs / Anouk van der Gaag / 06 22 05 04 68 / af.vandergaag@rotterdam.nl
Cultuur als vernieuwende kracht / Martijn van der Mark  / 06-41549634 / mps.vandermark@rotterdam.nl en Annemarijn Ferweda /
06 – 12639167 /  a.ferweda@Rotterdam.nl
Kies voor sport en blijf bewegen / Johan van Herpen / 06 13 32 58 15 / jl.vanherpen@Rotterdam.nl

 

Algemeen

CityLab010@rotterdam.nl / Twitter: @CityLab010
Rob van den Bos / projectleider 06 22 04 20 83 / r.vandenbos@rotterdam.nl
Liesbeth Werleman / procesmanager / 06 51 01 59 68 / lc.werleman@rotterdam.nl
Mariska Nijkerk / communicatieadviseur / 06 23 24 94 19 / m.nijkerk@rotterdam.nl

 

CityLab010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam. De proclaimer en het cookiebeleid van Rotterdam.nl is ook op deze website van toepassing.

Fijne Rotterdamse buitenruimte

Heb jij een innovatief idee om de Rotterdamse buitenruimte in goede vorm en aantrekkelijk te houden? Een fijne stad is schoon, gebruiksvriendelijk en fraai. Zie je de uitdaging? Een idee waarmee de Rotterdamse buitenruimte beter wordt?

Contactpersoon

Marianne van Wijngaarden

06 23 56 17 77

me.vanwijngaarden@rotterdam.nl


Veilige stad

Een veilige stad is ook een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en uit te gaan. Heb je ideeën over de veiligheid op straat en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken? Of heb je ideeën rond het tegengaan van overlast of het verbeteren van het gevoel van veiligheid?

Contactpersoon

Waheeda Dahoe

06 51 18 72 13

yw.dahoe@rotterdam.nl


Rotterdam economisch vooruit

Heb jij een innovatief idee om de lokale economie een impuls te geven? En heb je een eenmalige subsidie nodig om dit financieel mogelijk te maken?

Contactpersoon

Aafke Tichelaar

06 20 25 12 41

za.tichelaar@rotterdam.nl


Iedereen aan het werk

Heb jij een goed plan waarmee werkloze Rotterdammers aan betaald werk worden geholpen? Of een flinke stap daartoe zetten? Laat het ons weten! Rotterdam zoekt innovatieve en rendabele ideeën die het verschil maken voor de Rotterdamse werkzoekenden.

Contactpersoon

Eva van Dijke

06 20 95 88 64

ee.vandijke@rotterdam.nl


Een duurzame en bereikbare stad

Levert jouw plan Rotterdam schonere lucht en schoner water op, minder wateroverlast en energieverbruik? Of heb jij een goed idee hoe energie duurzaam opgewekt kan worden en hoe we creatief kunnen omgaan met afval? Check daarbij de  Rotterdamse Mobiliteitsagenda; Koersnota Luchtkwaliteit; Programma Duurzaam dichterbij de Rotterdammer 2015 - 2018.

Contactpersoon

Irma Arends

06 12 61 18 53

ilpa.arends@rotterdam.nl


Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Droomstraat-bewoners krijgen voor een bepaalde periode de mogelijkheid om hun straat, plein of buurt anders in te richten. Bijvoorbeeld door tijdelijk een aantal parkeerplaatsen op te heffen en zo meer ruimte te maken voor spelen en ontmoeten. Dit verhoogt de woonkwaliteit en de betrokkenheid van de bewoners én maakt de wijk aantrekkelijker. De negen Kansrijke Wijken komen in aanmerking voor subsidie: Liskwartier, Oude Noorden, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Middelland, Nieuwe Westen, Lloydkwartier, Katendrecht en Kop van Zuid- Entrepot. Check hier het Programma Kansrijke Wijken.

Contactpersoon

Esther Sprangers

06 20 54 52 39

e.sprangers@rotterdam.nl


Heb hart voor onderwijs

De leerlingen van nu zijn de talenten van morgen, daarom willen wij een vliegende start voor elk kind. Rotterdam
is een jonge stad met veel van deze talenten. De beste leraren voor Rotterdam helpen dat talent te ontwikkelen. Onder andere door samen te werken aan vakmanschap, zien we dit terug in betere onderwijsresultaten en kwaliteit door schoolontwikkeling. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol in de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Heb jij hart voor onderwijs, en bruis je van ideeën? Werk jij mee aan de toekomst van Rotterdam? Check de Rotterdamse onderwijsvisie, die door diverse partners en de gemeente is ontwikkeld: ‘Leren Loont!’.

Contactpersoon

Anouk van der Gaag

06 22 05 04 68

af.vandergaag@rotterdam.nl


Cultuur als vernieuwende kracht

Cultuur en creativiteit helpen Rotterdam op allerlei terreinen verder. De stad is op zoek naar ideeën uit culturele disciplines en creatieve bedrijfstakken waarin wordt samengewerkt (‘co-creatie’) aan actuele ontwikkelingen in Rotterdam. Zorgt jouw idee voor vernieuwende kracht?

Contactpersoon

Martijn van der Mark / Annemarijn Ferweda

06-41549634 / 0612639167

mps.vandermark@rotterdam.nl / a.ferweda@Rotterdam.nl


Sport beweegt Rotterdam

Heb jij het ultieme vernieuwende idee om met sport Rotterdam in beweging te brengen? Om zo het imago van Rotterdam
als sportstad te versterken. Door bijvoorbeeld de bestaande sportaccommodaties of de buitenruimte beter te benutten. Of bestaande sporten op nieuwe manieren uit te oefenen? Doe inspiratie op en check de Sportnota 2017+ op www.rotterdamsport.nl/beleid

Contactpersoon

Johan van Herpen / Manon Courtin

06 13 32 58 15 / 06 19 27 63 79

jl.vanherpen@Rotterdam.nl / ma.courtin@rotterdam.nl