Bijles KompasKlas. Het aanbieden van bijles.

Initiatiefvoorstel: Bijlesprogramma voor Kinderen uit Gezinnen met een Lager Inkomen Als betrokken burgers van omgeving Rotterdam willen wij graag een initiatiefvoorstel indienen voor de oprichting van een bijlesprogramma dat specifiek gericht is op kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit programma zal bijdragen aan het verminderen van onderwijsachterstanden en het bevorderen van gelijke kansen voor alle kinderen in onze stad. Achtergrond: Helaas ervaren veel kinderen uit gezinnen met een lager inkomen moeilijkheden op school als gevolg van beperkte middelen en ondersteuning thuis. Onderwijsachterstanden kunnen leiden tot een lagere kans op succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, waardoor de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen wordt vergroot. Voorstel: Wij stellen voor om een bijlesprogramma op te zetten dat gratis bijles aanbiedt aan kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Dit programma zal worden uitgevoerd in samenwerking met scholen, buurthuizen en andere lokale organisaties om een breed bereik te garanderen. Het programma zal worden geleid door ervaren en gekwalificeerde bijlesdocenten, die zich zullen inzetten voor het ondersteunen van kinderen in hun academische ontwikkeling. Doelstellingen: Het verminderen van onderwijsachterstanden onder kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs door extra ondersteuning te bieden aan kwetsbare kinderen. Het stimuleren van de persoonlijke groei en het zelfvertrouwen van de deelnemende kinderen. Financiering: Wij stellen voor dat de Gemeente Rotterdam financiƫle middelen beschikbaar stelt voor de oprichting en uitvoering van dit bijlesprogramma. Deze middelen kunnen worden gebruikt voor het werven en trainen van bijlesdocenten, het ontwikkelen van lesmateriaal en het opzetten van locaties waar de bijlessen kunnen worden gegeven. Conclusie: Het opzetten van een bijlesprogramma voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen is een belangrijke stap naar een meer inclusief onderwijssysteem in Rotterdam. Door extra ondersteuning te bieden aan kwetsbare kinderen, kunnen we de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen verkleinen en ervoor zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken. Wij hopen dat u ons initiatiefvoorstel zult steunen en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking om dit bijlesprogramma te realiseren.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief