Buddyproject. Informele hulp voor ouders via één digitaal loket

De meeste Rotterdamse ouders willen het beste voor hun kind. Toch worstelen ze met de opvoeding door gedragsproblemen of stoornissen van hun kind, of door eigen problemen waar het hele gezin onder lijdt. Vaak voelen ouders zich schuldig, onmachtig of schamen ze zich. Met ons buddyproject bieden we met informele hulp een veilige haven voor ouders die zich verloren voelen in de uitdagingen van het ouderschap. Een buddy is meer dan een maatje: buddy’s zijn ouders die ervaring hebben met een kind met gedragsproblemen of een stoornis. Deze ouders kennen de weg binnen jeugdzorg of speciaal onderwijs. Of hebben veel ervaring met jeugdbescherming. Die weten wat jij als ouder meemaakt. Het zijn ouders die uit ervaring weten wat helpt en waar je kan beginnen met je hulpvraag. Die naast je staan in je zoektocht naar de juiste hulp voor jouw kind. Zonder oordeel en met een positieve insteek. Buddy’s zijn enorm belangrijk. In Rotterdam zijn 59,4% van alle kinderen aandachts- of risicokinderen. Er is professionele jeugdhulp in Rotterdam, maar deze zorg staat onder druk door een te grote vraag en te weinig personeel. Daarnaast zijn de wachtlijsten lang. Het buddyproject biedt informele en preventieve hulp via één centraal online punt voor Rotterdamse ouders van kinderen met gedragsproblemen of een stoornis. Ouders die zich verloren voelen in de uitdagingen van het ouderschap. Dit leidt tot spanning en een mentale belasting. Niet alleen op de ouders zelf, maar ook op de relatie tussen partners, met het kind of tussen broers/zussen. Een buddy laat zien en voelen dat ouders niet de enige zijn met problemen. Een buddy geeft tips en advies waardoor gezinnen het evenwicht weer terugvinden. En een buddy kan in het zorgproces naast een ouder staan en zo het gezin extra ondersteunen. Die informele zorg biedt ouders veiligheid. Gelijkwaardigheid staat centraal in ons project. Dit komt tot uiting in het samen beslissen met kinderen en hun naasten. Samen beslissen legt de focus op verbinding vanuit gelijkwaardigheid. We geloven dat inspraak in de zorg of onderwijs belangrijk is en dat kinderen en hun naasten die zich gehoord en gezien voelen, zich gewaardeerd voelen en persoonlijk groeien. Hoewel het concept van een ervaringsdeskundige niet nieuw is, onderscheidt ons buddyproject zich door de nadruk op gelijkwaardigheid en het borgen van deze processen. Ons online loket, dat kinderen en hun naasten koppelt aan getrainde ervaringsdeskundige ouders, is een innovatieve toevoeging. We hebben als stichting een sterke online basis en zorgen ervoor dat we makkelijk vindbaar zijn voor Rotterdamse ouders.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Er zijn veel ervaringsdeskundige ouders, maar ze zijn nog niet makkelijk beschikbaar voor ouders met een kind met een gedragsprobleem of stoornis. Ons project is laagdrempelig en het moet makkelijk zijn om een buddy te vinden die jou kan bijstaan.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ingrid Schaap