Buurttuin Brigade. Sociaal Rotterdams groenonderhoud.

De Buurttuin Brigade is een samenwerking van lokale ondernemers en vrijwilligers uit Rotterdam-Noord. Een sociale onderneming die wordt opgericht met als doel om Rotterdammers die een uitkering krijgen, door middel van groenonderhoud in de wijk, weer stappen richting (betaald) werk te kunnen laten zetten. De Buurttuin Brigade is een samenwerking van lokale ondernemers en vrijwilligers uit Rotterdam-Noord. Een sociale onderneming die wordt opgericht met als doel om Rotterdammers die een uitkering krijgen, door middel van groenonderhoud in de wijk, weer stappen richting (betaald) werk te kunnen laten zetten. Met de vergroeningskennis van Marvy Green, de werkbegeleiding vanuit Goud van Noord en vrijwilligers uit de bijstand zetten wij samen de eerste stappen naar een groenere wijk. In eerste instantie ligt de focus van de Buurttuin Brigade op bestaande bewonersinitiatieven die groen onderhoud nodig hebben. We blazen nieuw leven in geveltuinen die op dit moment verpieteren. Overwoekerde of juist lege gevels zijn vaak een doorn in het oog voor omwonenden en de gemeente Rotterdam heeft hier momenteel geen beleid voor: een geveltuin heeft officieel geen eigenaar. Om te voorkomen dat ze op termijn worden dichtgegooid en weer bedekt met tegels, is het belangrijk dat al het groen er goed bijstaat en vervolgens onderhouden blijft worden. De vrijwilligers van Goud van Noord helpen bij tuinen waar 1) de bewoners (fysiek) niet in staat zijn het volledig zelf te doen, 2) onvoldoende draagvlak is voor het zelf onderhouden en 3) de initiatiefnemer niet meer in de buurt woont. Het laten verwaarlozen van deze openbare tuintjes is zonde, zeker omdat er eerder geld vanuit de gemeente is geïnvesteerd om ze te realiseren. Bovendien streven we met de Buurttuin Brigade naar een stad en natuur in balans: dat kan alleen wanneer de vergroeningsinitiatieven na aanleg ook in stand worden gehouden. Voor wie nog onbekend is met tuinieren of graag in een veilige omgeving wil oefenen, wordt de tuin van Goud van Noord heringericht om op kleine schaal de kneepjes van het vak te leren. Wanneer het bestaande groen in de wijk er weer netjes bijstaat, is het tijd voor de volgende stap: het aanleggen van extra groen. Voor de aanleg van elk stukje groen gaat Marvy Green eerst in gesprek met de bewoners van de wijken waar de prioriteit het hoogst is. We kijken welke banden/relaties er al zijn en gaan samen met deze bewoners de wijk in, om vervolgens contact te leggen met de nabije buren. Op deze wijze creëren we een breder draagvlak en geven we de meest ideale tuin vorm. Ook houden we rekening met het onderhoud in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de tuinen na de aanleg omarmd en onderhouden worden, is goed overleg en samenspraak essentieel. Per situatie kijken we welke vorm van vergroening er mogelijk is, afhankelijk van het beschikbare oppervlak. We streven om in een jaar 80 m2 in totaal te vergroenen. Dit wordt een combinatie van het nieuw leven inblazen van verwaarloosde geveltuinen, het uitbreiden van reeds aanwezige buurttuinen en het aanleggen van een nieuwe tuin waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het Oude Noorden is een van de wijken waar mensen minder te besteden hebben, en waar minder groen is. Er zijn minder plekken om af te koelen, om regenwater af te laten stromen en er hangt een hoge concentratie fijnstof in de lucht. Kortom, het Oude Noorden is een aandachtsgebied als het gaat om stadsvergroening.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lieke van Wilpen