Circogemaal - Circulair Platform Gemalen. Rotterdamse daadkracht in circulariteit en SROI

Circogemaal is een uniek, nieuw en innovatief platform waar professionals en overheid collectief werken aan de circulaire ontzorging van (riool)gemalen in Nederland. We richten ons hierbij op Nederlandse gemeentes en waterschappen, die duizenden gemalen beheren om ons een veilige waterhuishouding en rioolvoorziening te garanderen. De gemiddeld levensduur van een gemaal bedraagt 15 jaar, maar worden diverse componenten in de praktijk veel eerder vervangen. Nagenoeg alle oude componenten wordt gezien als afval, waardoor er een enorm potentieel aan hergebruik onbenut blijft. Vanuit de circulaire hoofdstad Rotterdam voeren we daarom de regie om de ecologische-, economische- en sociale kringlopen te sluiten. Want door inzet van Rotterdammers, Rotterdamse ondernemers en Rotterdamse onderwijsinstellingen brengen we vraag en aanbod samen tot een nieuw circulair aanbod, met inzet van Rotterdams inclusief werk. Door het volgen van onze vijf stappen methodiek en de gecontroleerde landelijke inzameling van de oude componenten, kunnen we deze in de centrale werkplaats te Rotterdam verzamelen, sorteren en de hoogste mate van circulariteit geven. Is een product nog geschikt voor hergebruik, dan wordt deze gerefurbished en opnieuw aangeboden. Losse componenten worden zoveel mogelijk verwerkt tot grondstoffen voor productie van nieuwe producten door de fabrikanten en worden rest producten als monostromen aangeboden aan Rotterdamse afvalverwerkers. De impact bij onze klanten realiseren we door onze marktkennis, circulaire ervaring en ons netwerk te bundelen tot een platform met een volledige circulaire one-stop-shop oplossing. Van praktisch ontzorging tot circulair verwerking, met transparante rapportage van de gerealiseerde materiaal- en CO2 reductie, opbouw van een circulaire service/ruil voorraad, verlaging van investering en integratie van SROI uren. Voor Rotterdam vertaalt de impact zich niet alleen in uitdagende werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar leiden we deze mensen juist ook op om door te stromen naar het bedrijfsleven. Coaching on the job voorziet hierbij in praktische kennis opgedaan van ervaren rotten uit het vak, en voorzien van (VCA) certificaten voor toetreding op de werkvloer. Maar ook voor de Rotterdamse MBO en HBO studenten creƫert dit project impact door hen de mogelijkheid te bieden om hun praktijkopleiding te verbreden met praktische kennis en ervaring middels stage plaatsen. Dit maakt hun tot de toekomst vakmensen die onze aangesloten partners nodig hebben en geeft de studenten een nog beter perspectief voor een droombaan in de techniek of marketing. Vooruitkijken voorzien wij met ons platform dat Rotterdam kan uitgroeien tot de circulaire hoofdstad van Europa. Ons netwerk met internationale fabrikanten, de centrale ligging met de beschikbaarheid van de haven en de aangesloten Rotterdamse ondernemers en opleiders vormen hiertoe de perfecte basis!

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Circogemaal ontzorgt gemeenten en waterschappen mbt circulaire gemalen en positioneren Rotterdam hierbij als circulaire hoofdstad van Nederland. We brengen vanuit Rotterdam vraag en aanbod van hergebruik samen en werken naar een beter en gezondere wereld door verwerking van 26.600 gemaal componenten
Circogemaal voorziet in uitdagend werk voor Rotterdammers met een taakstraf en leiden hen op om door te stromen naar het bedrijfsleven. Coaching on the job voorziet in praktische kennis en bieden we VCA certificaten voor toetreding op de werkvloer. In de komende 5 jaar begeleiden we 63 kandidaten.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Marco Pastoor
Franjo Stakovic