Circospin sociale circulaire ontzorging. Voor de installatiebranche

Startbudget toegekend € 81600,-
Circulariteit ontstaat niet vanzelf, maar is een collectief proces vanuit een keten. Circospin ontzorgt ketenpartijen door regie te voeren over het proces en de praktische uitvoering. Hierdoor transformeren we waarde destructie van afval om in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie.

Circulariteit ontstaat niet vanzelf, maar is een collectief keten proces. Circospin ontzorgt partijen binnen de keten en voert de regie over het proces en de praktische uitvoering. We transformeren gezamenlijk waarde destructie van afval om in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Vanuit Rotterdam faciliteren we voor de installatie- en industrie een praktische circulaire keten oplossing, die voorziet in het opnieuw aanbieden en gebruiken van technische installatieproducten. We transformeren hiermee waarde destructie in ecologische- sociale- en economische waarde creatie.
We leven na 2030 in Rotterdam, een stad zonder afval en waar we grondstoffen en materialen volledig hergebruiken. Het initiatief van Circospin gaat echter verder, want moeten niet alleen de technische en economische kringlopen gesloten worden, maar met name ook de Rotterdamse sociale kringloop.
Door het verzamelen, sorteren, refurbishen en opnieuw aanbieden van producten en onderdelen, verlengen we de levensduur. Dit voorkomt dat in 5 jaar tijd 340.000 cv pompen onnodig worden verwerkt als afval. Dit bespaart 1.365.000kg materiaal en 386.000kg CO2
Door de samenwerking met arbeids- en mensontwikkelbedrijf Rotterdam Inclusief genereren we in 5 jaar meer dan 9.500uur waardevol werk voor Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden. Door deze mensen te scholen en onder te brengen in een werkpool, bemiddelen hun instroom naar bedrijven
Onze werkzaamheden brengen we zoveel mogelijk onder bij Rotterdamse bedrijven. Zoals de recyling door van Leeuwen Recycling, maar wordt ook samenwerking gezocht voor de communicatie, de opzet van het track ’n trace systeem, het on-line rapportage platform en de circulaire digitale marktplaats.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Marco Pastoor
Franjo Stakovic