Circular Ceramics - Meaningful Matter. Keramiek gemaakt van Rotterdamse afvalscherven

Startbudget toegekend € 24990,-

Porselein is de crème de la crème onder de keramiek soorten. Het is een klei, geroemd om zijn harde en verfijnde kwaliteit, in grijs, crème, blauwig of zelfs zo wit als papier. Al duizenden jaren wordt het met de hand gevormd tot de meest bijzondere objecten. De tand des tijds heeft er geen invloed op. Een opgegraven scherf uit 1000 jaar voor Christus ziet er nog even gaaf uit als in de tijd waarin het gemaakt werd. Porselein blijft dus op onze aarde, voor eeuwig. De snelheid waarmee we de grondstoffen delven is echter vele malen sneller dan de tijd waarin het terug opgenomen wordt. Dit geldt niet alleen voor porselein, maar voor alle keramische materialen. Eenmaal hoog gestookt is het extreem duurzaam. Maar het is ook breekbaar. Scherven en afgedankt keramiek worden weggegooid en komen terecht tussen huisvuil of worden gedowncycled tot onderlaag voor asfaltwegen. Alleen al een kringloop heeft jaarlijks zo'n 3,5 ton keramisch afval. Het heeft geen waarde binnen de keten en het eens zo geroemde materiaal blijft als waardeloze scherf op onze aarde liggen. Ik ben Lotte Douwes, ontwerper met een grote liefde voor het bijzondere materiaal porselein. Met Circular Ceramics - Meaningful Matter, wil ik laten zien dat scherven méér brengen dan geluk. Ik wil de speciale kenmerken van porselein en andere keramische scherven op een voetstuk plaatsen, en laten zien dat wat afgedaan wordt als afval, waardevol kan zijn voor dezelfde productieketen. Ik wil een alternatief bieden voor het eindeloze delven van niet-hernieuwbare grondstoffen en laten zien dat porselein tot in de eeuwigheid terugkeren als zichzelf door haar waardevolle kwaliteiten steeds opnieuw in te zetten. Iets wat nu nog niet gebeurt. Ik heb afgelopen jaar een succesvolle pilot met twee restaurants uit Rotterdam kunnen draaien. Zij verzamelden serviesscherven waarmee ik materiaal experimenten kon doen. Hieruit zijn prachtige samples gekomen waarin afval scherven verwerkt zijn tot een nieuwe ‘klei’ massa en als glazuren. Dit is uniek omdat ik een hoog percentage afval kan verwerken, iets wat nog niet gedaan wordt binnen de keramische industrie. De ondersteuning van CityLab010 kan mij helpen om dit tot businesscase te ontwikkelen. Naar aanleiding van dit pilot project ben ik CircularCeramics.Studio gestart. Ik wil graag de eerste circulaire keramiek studio zijn in Rotterdam en de wereld. Ik wil werken met lokaal keramisch afval (ingezameld vanuit gemeente, bedrijven en bewoners), wat omgezet wordt naar nieuwe keramische producten die verkocht kunnen worden. Ik wil met dit project een alternatief bieden voor de vele mooie scherven die nu in de verbrandingsoven of onder wegen belanden. Daarnaast draagt het bij aan innovatie binnen de (van oudsher) traditionele keten van keramiek en kan ik een toekomstperspectief bieden voor een schonere stad, door middel van een circulaire benadering van het productieproces.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Circulair keramiek bestaat (nog) niet. De stad Rotterdam gooit waardevol materiaal weg, wat vervolgens als weg verharding eindigt of als bodemas in een verbrandingsoven. Zonde, het materiaal is geschikt om weer te hergebruiken, waardoor grondstoffen niet uit mijnen gehaald hoeven worden
De technieken die ik toepas zijn innovatief en sluiten aan op de sterke drijvende kracht van de stad om innovatie te koppelen aan duurzaamheid en gelijkheid.
Door aansluiting te zoeken met locale partners die verenigd zijn rondom bijvoorbeeld foodwaste (Katendrecht), kan ik een breder publiek betrekken, waardoor iedereen kennis kan maken met circulair keramiek en de kansen die scherven brengen voor het vervaardigen van nieuwe keramische producten.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lotte Douwes