Cities of Things Lab 010. Ontwerp het samen leven met zelfbewuste objecten

Startbudget toegekend € 77904,-
Doel van stichting Cities of Things is het vermeerderen en verspreiden van kennis over samenleven met intelligente zelfstandig opererende objecten in de stedelijke omgeving, en beschikbaar te stellen aan ontwerpers van objecten in de stedelijke ruimte, de beleidsmakers, en andere belanghebbenden.

Steeds meer intelligente en autonome objecten verschijnen in ons straatbeeld. Dit verandert de stad op systeemniveau, met impact op hyperlokaal buurtniveau. Met de Cities of Things Labkar kunnen buurtbewoners samen met ontwerpers citythings-prototypes ontwerpen en prototypen.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

De ontwikkeling van een digitale kopie van de stad is in volle gang. Met dit initiatief is er een uitgelezen kans om de wijkbewoner samen met de creatieve professional zinvolle gebruik te laten maken van deze data en inzichten.
Op de eerste plaats wil het burgers bewust maken van de toekomst waarin ze met intelligente dingen gaan samenleven, - werken en -recreƫren en hen in staat stellen om mede-vorm te geven aan die nieuwe toekomst, in het bijzonder in de context van hun wijk.
Het lab wil Rotterdam neerzetten als koploper en innovatieve stad van co-existentie van smart things en mensen, en wil het ontwerpbedrijven in Rotterdam versterken in hun city things ontwerpkennis en -vaardigheden en daarmee hun concurrentiepositie en innovatievermogen versterken.
Het Lab 010 wil het professionals in opleiding leren ontwerpmethodieken voor de digitale toekomst toe te passen waarin burgers een sleutelrol vervullen en het juiste talent voor stad en regio zeker stellen.
Het Lab 010 wil met de opgedane kennis en ervaring delen met burgers en andere stakeholders, in het bijzonder met de gemeente Rotterdam en de organisaties in de buurten van de stad, om de gerealiseerde innovaties te bestendigen en via beleid en regelgeving te faciliteren.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Iskander Smit