De Heilige Meeuw - ObeCity -.

Startbudget toegekend € 150000,-

De Heilige Meeuw is een gezonde impuls voor de wijk Beverwaard. Lokale basisschoolkinderen maakten dit ontwerp om buitenspelen in de buurt te stimuleren en Beverwaard op de kaart te zetten.

Omschrijving

Binnen het project Gezond in IJsselmonde is aan basisschoolkinderen in Beverwaard gevraagd hoe de buurt eruit moet zien om mensen gezonder te maken en buitenspelen te stimuleren. De kinderen ontwierpen een hele grote vogel, waardoor iedereen zich volgens de kinderen blij en gezond ging voelen. Dit ontwerp noemden zij De Heilige Meeuw.

ObeCity heeft het ontwerp De Heilige Meeuw verder gebracht in drie lijnen: productie, campagne en onderzoek. Voor de productie werken we samen met de Staalslagerij, die de constructie op een hoogwaardige manier ontwikkelt. De campagne betrekt de bewoners in Beverwaard bij de meeuw en daagt kinderen uit om fantasierijk te spelen. De laatste lijn is het onderzoek naar het effect van de meeuw op sociale verbinding en positieve gezondheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TU Delft. ObeCity en (lokale) partners werken nu hard om De Heilige Meeuw in Beverwaard te laten landen en het jaar van de meeuw in te luiden.

Sociale relevantie

De Heilige Meeuw is een idee van kinderen in Beverwaard wat bijdraagt aan gezonde inwoners en de wijk daarin een stap vooruit kan helpen. Gezondheid, sociale verbinding en gelukkig opgroeien staan hoog op de wijkagenda in Beverwaard en de gebiedsmanager ziet deze interventie dan ook als een kans voor de buurt. Rotterdam scoort niet goed op gezondheidsgebied in vergelijking met andere steden en dit type interventie draagt op een vernieuwende manier bij aan de oplossing voor dat vraagstuk.

Innovatie

De Rotterdamse startup ObeCity beantwoordt de vraag hoe stedenbouw kan bijdragen aan gezonde inwoners. We combineren communicatie, sociale epidemiologie en stadsontwerp in het stedelijk gezondheidsvraagstuk. Het basismodel bevat 40 interventies die overgewicht terugdringen. Samen met bewoners uit de omgeving gaan we op zoek naar welke interventie past bij hun buurt. Nu is het onderzoek al in Beverwaard uitgevoerd en kan hier interventie worden geplaatst die de buurt helpt gezond te blijven.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lisa ten Brug