Earth noise barrier built by robots. Ecologische geluidsweringen uit aarde opgetrokken

Startbudget toegekend € 80000,-
Jelle Feringa is architectuur- en robotica-specialist. Tijdens het ontwikkelen van zijn proefschrift aan de TU Delft richtte Jelle een volledig robotica-lab op in de haven van Rotterdam. Jelle is mede-oprichter van Odico formwork robotics en EZCT architecture & design research.

Kan een geluidswal een door robots gefabriceerde sculpturaal, en levend onderdeel zijn van Rotterdam? Een uit geramde aarde opgetrokken wal, die het diametraal uiterste is van bestaande betonnen tunnelbakken. Een onderdeel van de stadsecologie uitmaken, in plaats van deze te versnipperen.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Met de komst van het A13/A16 nieuwe tracé is deze vraag uitermate relevant hoe de stadsecologie en het intomen van geluidsoverlast te synthetiseren is. De geluidswal die dit project voorstelt gaat voorbij aan de bestaande kaders, die komt tot functionele landschapsarchitectuur te komen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
jelle feringa