ESSENBURGPARK.

Startbudget toegekend € 84750,-
Een ruig en ongerepte groenstrook (RFC weg Rdam) behouden voor Rotterdam en het toegankelijk maken voor iedereen.

Omschrijving

Het Essenburgpark (to be) is een gebied van zo’n 900m lang en 100m breed, gelegen tussen de Essenburgsingel en de spoorlijn, de Mevlanamoskee en de Diergaardetunnel. De RFC-weg doorsnijdt het gebied. Het gebied is nu voor 1/3 eigendom van NS en voor 2/3 in bezit van gemeente Rotterdam. In deze zone liggen o.a. verschillende bewonersinitiatieven. Het is een bijzonder stukje ‘niemandsland’ in Rotterdam. Wij pleiten voor het behoud van de groene bestemming van dit gebied en de aanleg van een park. Wij pleiten o.a. voor de ontsluiting van dit gebied aan beide zijden, zo ontstaat een doorgaande route voor fietsers, sporters en wandelaars. Wanneer ook een verbinding wordt gemaakt met de Spoortuin ontstaat een groene verbinding tot aan het Centraal Station. Door de greppels en slootjes weer doorstromend te maken en in verbinding te brengen met de Essenburgsingel, ontstaat er een natuurlijke waterberging. De flora en fauna blijft in takt zo brengt dit een ecologische verbetering met zich mee.

Sociale relevantie

Het behoud van groen in een steeds drukker wordende stad is van groot belang. De groenstrook aan de RFC weg is uniek daar het een ruig en ongerepte groene strook is. Ecologisch kan dit gebied de natuurwaarde enorm verhogen en zal zeker een inspiratie zijn voor veel andere groen projecten in Nederland. Rotterdam heeft de intentie een groene stad te willen worden. Het Essenburgpark plan past daar prima in! En dat deze strook ook nog midden in de stad ligt maakt het geheel helemaal uniek.

Innovatie

Dit plan is vernieuwend daar het gedragen wordt door burgers zelf. Niet alleen in het plan, maar zeker ook in de uitvoering. Veel initiatieven in de wijk laten zien dat burgers in staat zijn een plan om te zetten naar werkelijkheid en het draaiende te houden. Het Essenburgpark zal voor mens, flora en fauna een hoogstandje worden. Zeker met inzet en medewerking van sociale partners/organisaties en scholen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark
essenburgpark